กิจกรรม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่วนราชการ /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่จัดกิจกรรม
ข่วงประตูท่าแพ / หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัน-เวลา จัดกิจกรรม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ,เวลา ๐๘.๑๕ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๑ รูป ณ ข่วงประตูท่าแพ
ผู้ร่วมพิธีฯพร้อม เวลา 06.00 น.
การแต่งกาย:ชุดพื้นเมือง/ชุดไทย /ชุดสุภาพ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมพิธีฯพร้อม เวลา 08.15 น.
การแต่งกาย
ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทหาร ตำรวจ:เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บุคคลทั่วไป -สุภาพบุรุษ:ชุดสากลนิยม/ชุดไทยพระราชทาน/เครื่องแบบตามสังกัด ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-สุภาพสตรี:ชุดไทยห่มสไบ/พื้นเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นักเรียน/นักศึกษา :เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมพิธีฯพร้อม เวลา 18.00 น.
การแต่งกาย
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ:ชุดไทยพระราชทาน/สากลนิยม/พื้นเมือง/ชุดสุภาพ/เครื่องแบบตามสังกัด/เสื้อสีฟ้า สก.
บุคคลทั่วไป :ชุดไทยพระราชทาน/ชุดสากลนิยม/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพ/เครื่องแบบตามสังกัด/เสื้อสีฟ้า สก.
สมาคม สโมสร ชมรม มูลนิธิ:ชุดเครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสากลนิยม/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพ/เสื้อสีฟ้า สก.
นักเรียน/นักศึกษา :เครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา

replica handbags

เอกสารแนบ
 
ประกาศเมื่อ
08/08/2555