จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


ให้ผู้มีรายชื่อ มารับเสื้อ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน พิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

หมายเหตุ
-แต่งการเสื้อสีเหลือง หรือชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น
-เตรียมบัตรประชาชนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน


กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเส้นทางจักรยาน
- จุดเริ่มต้นบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปั่นไปตาม ถ.โชตนา ผ่านสี่แยกข่วงสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อนุสาวรีย์ช้างเผือก ตรงไปประตูช้างเผือก เลี้ยวซ้ายไปตามคูเมือง ผ่านวัดเชียงยืน วัดชัยศรีภูมิ์ ผ่านประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เลี้ยวซ้ายตรงประตูสวนดอก ผ่านโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านวัดสวนดอก ผ่านตลาดต้นพยอม ตรงไปผ่านหลังมอ เข้าประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านวงเวียนนาฬิกา ผ่านศาลาธรรม เลี้ยวขวาไปตาม ถนนห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายตรงแยกภูคำไปตามถนนคลองชลประทานเชียงใหม่ ผ่านศูนย์ประชุมนานาชาติและแสดงสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสนามกีฬา 700 ปี ผ่านทางเข้าห้วยตึงเฒ่า วกกลับก่อนเลี้ยวขวาไปแยกกองพันสัตว์ต่าง ผ่านอาคารเปียโน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เลี้ยวซ้ายแยกสนามกีฬา 700 ปี สิ้นสุดเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จุดพัก
- สนามรักบี้ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเสริม
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน


เกี่ยวกับกิจกรรม


"ไทยทั่วโลกร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว . . . บอกรักพ่อให้ก้องโลก" ร่วมพลังแห่งความกตัญญู และร่วมใจสามัคคีทั่วแผ่นดิน ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.


ข่าวสารแผนที่
จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์


จุดติดตั้งป้าย

หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณด้านหน้าถนนโชตนา หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
สี่แยกรวมโชคมีชัย
(จุดตัดของถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีกับ ถนนเชียงใหม่-พร้าว )
สี่แยกบวกครกศรีวิไล
(จุดตัดของถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีกับ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง)
สี่แยกศรีบัวเงินพัฒนา
(จุดตัดของถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีกับ ถนนเชียงใหม่-แม่ออน)
หน้าที่ทำการตำรวจภูธรภาค 5
(บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า)
สี่แยกสนามบิน
(จุดตัดของถนนมหิดลกับ ถนนเชียงใหม่-ฮอด)
ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่(ลานบิน)
(บริเวณลานขึ้นลง ท่าอากาศยานเชียงใหม่)

ภาพกิจกรรม


11 ธันวาคม 2558 นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพิธีกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วงเวียน หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 18,000 คน มีการแบ่งกลุ่ม 9 กลุ่มๆละ 2000 คน บรรยายกาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อพ่อ - Bike for Dad

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ - Bike for Dad นำโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมซ้อมปั่นในวันที่ 29. พ.ย. 58 มีผู้ร่วมซ้อม ประมาณ 1000 คน โดยประมาณ โดยใช้เส้นทางปั่นสิริมงคล 29 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น และสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางในการ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ครั้งที่ ๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐คน ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ตามเส้นทางสิริมงคลผ่านสถานที่สำคัญ ๒๙ กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมความพร้อมในการจัดเตรียมงาน BIKE FOR DAD

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดการประชุมกิจกรรม BIKE FOR DAD จักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ


ประชุม VDO Conference bike for dad

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าร่วมประชุมกระทรวงมาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดสร้างกระแสเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ โดยนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมฯเป็นกรอบแนวทางคือ ปั่นเพื่อออกกำลังกาย เพื่อสร้างความสามัคคี และเพื่อสุขภาพ และยังฝากไปถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความกตัญญูที่ลูกมีต่อพ่อทำให้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนลงทะเบียนแล้ว ๘,๐๐๐ คน และคาดว่ามีแนวโน้มมากถึง ๑๐,๐๐๐ คน


บรรยากาศการลงทะเบียนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดจุดลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด มีผู้มาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จังหวัดได้จัดช่องทางบริการผู้มาลงทะเบียน 10 ช่องบริการ เพื่อที่จะสามารถรองรับผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากได้อย่างสะดวกรวดเร็ว


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" ตามที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๘ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ถวายราชสดุดีสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันกับส่วนกลาง โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจุดสำคัญคือจุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ประตูช้างเผือก วัดสวนดอก ประตูเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี และสิ้นสุดที่ศาลากลางเชียงใหม่