จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

กำหนดการรับเสื้อพระราชทานและเสื้อกิจกรรม Bike for Mom ของจังหวัดเชียงใหม่


31 กรกฎาคม 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับมอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร
 
12 สิงหาคม 2558     
พิธีมอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน แก่ผู้ลงทะเบียนได้ในลำดับที่ 1 – 1,000 ณ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ถนนคันคลองชลประทาน
  • เวลา 12.00 น.            ลงทะเบียนรับเสื้อ
  • เวลา 13.00 น.            พิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน

หมายเหตุ -แต่งการเสื้อสีฟ้า หรือชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น

              -เตรียมบัตรประชาชนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

 
16 สิงหาคม 2558      
การมอบเสื้อกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ถนนคันคลองชลประทาน
1. การมอบเสื้อกิจกรรม แก่ผู้ลงทะเบียนได้ในลำดับที่ 1,001 – 7,103
  • เวลา 10.00 น. – 14.00 น.         ลงทะเบียนและรับเสื้อ
  • หลังเวลา 14.00 น.                     หมดเวลารับเสื้ อ/เจ้าหน้านับจำนวนเสื้อที่เหลือ
2. การลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อรับเสื้อกิจกรรมที่เหลือจากข้อ 1
  • เวลา 10.00 น. – 14.00 น.         ลงทะเบียนเพิ่มเติมและรับบัตรคิวตามลำดับ
  • หลังเวลา 14.00                         ประกาศลำดับหมายเลขที่มีสิทธิรับเสื้อเพิ่มเติมตามจำนวนที่เหลือ
  • เวลา 15.00 น.                            เริ่มกิจกรรม Bike for Mom

หมายเหตุ โปรดเตรียมบัตรประชาชนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนรับเสื้อ


แผนที่เส้นทาง
จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จุดติดตั้ง cutout 4 มุมเมือง


จุดติดตั้งป้าย

หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณด้านหน้าถนนโชตนา หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
สี่แยกศาลเด็ก
(จุดตัดของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปางกับถนนเชียงใหม่- ดอยสะเก็ด)
สี่แยกข่วงสิงห์
(จุดตัดของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปางกับถนนโชตนา (เชียงใหม่- ฝาง))
สี่แยกหนองหอย
(จุดตัดของถนนมหิดลกับถนนต้นยางสายเก่า(เชียงใหม่-สารภี))
สี่แยกสนามบิน
(จุดตัดของถนนมหิดลกับ ถนนเชียงใหม่-ฮอด)

เกี่ยวกับกิจกรรม


เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะทาง 32 กิโลเมตร จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


ภาพกิจกรรม


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในกิจกรรม "Bike for mom ปั่นเพื่อแม่" พร้อมเชิญชวนนักปั่นร่วมทำสถิติกินเนสส์บุ๊ค เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ปั่นเพื่อแม่ หรือ BIKE FOR MOM ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ วันนี้ (12 ส.ค. 58) เวลา 13.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ลงทะเบียนจำนวน 1,000 คนแรก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เวลา พิธีมอบเสื้อพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน แต่หากผู้ใดไม่มารับด้วยตนเองจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบให้ผู้ลงทะเบียนในลำดับถัดไป แต่ยังมีสิทธิ์รับเสื้อที่ทางจังหวัดเชียงใหม่จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 1,001 – 7,103 จะเปิดให้ลงทะเบียนรายงานรับเสื้อของจังหวัดเชียงใหม่และเข็มกลัดพระราชทานได้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. โดยจัดเตรียมพื้นที่ไว้บริเวณลานจอดรถบัสในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นที่ลงทะเบียน (ใช้ทางเข้าประตู 6) โดยจัดระเบียบการลงทะเบียนตามหมวดหมู่พยัญชนะตัวแรกของชื่อ ขณะเดียวกันก็เปิดลงทะเบียนสำรองให้กับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติม และหลังเวลา 14.00 น. หากผู้ใดไม่มาลงทะเบียนรับเสื้อด้วยตนเอง ถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบเสื้อให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนสำรองไว้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ จะมีการจดสถิติจำนวนผู้ปั่นจักรยานมากที่สุดในโลก โดยกินเนสส์เวิลด์เร็คคอร์ด การบันทึกสถิตินี้คือ การบันทึกจำนวนจักรยานที่มากที่สุด ในรูปแบบขบวนแห่หรือขบวนพาเหรดในช่วงเวลาที่กำหนด ในเวลาเริ่มต้นเดียวกันซึ่งจะมีขึ้นในสถานที่หลายๆแห่งทั่วประเทศและถูกจัดตั้งโดยองค์กรเดียวกัน ซึ่งถ้าประเทศไทยสามารถจดบันทึกจำนวนจักรยานได้มากกว่า 72,919 คัน ก็จะถือได้ว่าเป็นสถิติใหม่ (ที่ต้องมากกว่า 72,919 คันนั้นหมายความว่า 72,919 คันเป็นสถิติที่นครไทเป,ไต้หวัน) และจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าหมายมีผู้ร่วมกิจกรรมการจดสถิติจำนวน 2,000 คัน เชิญผู้สนใจร่วมสร้างสถิติในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนในเวลา 13.00 น. ณ จุดลงทะเบียนกินเนสส์เวิล์ดเร็คคอร์ด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยเขียนชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเซ็นชื่อรับบาร์โค๊ด และเตรียมนำรถเข้าพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมในเวลา 14.00 น.
ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา / อนันต์ ชุ่มใจ หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพร" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 มีผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพร" ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพัฒนา พิงคนคร (องค์การมหาชน) มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเปิดโอกาสให้พสกนิการชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนชาวเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียน ๙๐๐ คนแรก จะได้รับเสื้อกิจกรรมเป็นที่ระลึกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปรองดองปั่นร่วมใจถวายพระพร" นอกจากจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แล้วยังจะเป็นการตรวจสอบเส้นทาง และระบบก่อนงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยใช้เส้นทางเดียวกันกับการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" แต่จะเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ปั่นไปตามเส้นทางถนนคันคลองชลประทาน จนถึงจุดกลับรถที่ไนท์ซาฟารี แล้วปั่นกลับมาถึงจุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


สำรวจเส้นทางจักรยาน จากจุดเริ่มต้น ถึงจุดสิ้นสุด