สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

กรมการกงสุลจัดเวทีเสวนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

            วันที่ 14 มกราคม 2559 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ร่วมกับองค์กรปกป้องคุ้มครองเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือ ประเทศไทย และสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดเวทีเสวนาการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ให้ข้อมูลด้านกงสุลและการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ สถานการณ์การค้ามนุษย์และการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การศึกษาต่อและการทำงานในประเทศเยอรมันโดยมีนายโวสิต วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ นายศุภณัฐ อุทัยศรี ผู้จัดการองค์กรปกป้องคุ้มครองเด็กและต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือ ประเทศไทย และนางอัญชัญ เฮียร์ลิ่ง นางวลาวัลย์ อัลเบรซ และนางสุชาดา ไบเยอร์ จากสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็นวิทยากรในเวทีเสวนาดังกล่าว โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตอำเภอสารภีและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก


14 มกราคม 2559

 

 

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์งานของกรมการกงสุล ณ โรงเรียนสารภีวิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

            วันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนสารภีวิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำงานบริการของหน่วยงานออกไปบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหานำมาวิเคราะห์ช่วยเหลือและหาทางแก้ไขโดยสำนักงานฯ ได้ออกคูหาประชาสัมพันธ์งานของกรมการกงสุล ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทาง การรับรองนิติกรณ์ การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศและการป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ซึ่งมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรับเอกสารคู่มือคนไทยในการเดินทางไปต่างประเทศ 


3 ธันวาคม 2558

 

ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด

 

 

 

 

 

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

Website counter