สำนักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม่

ประกาศ

การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

กรมการกงสุล จะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป

(ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต ราชการ พระภิกษุ)

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2557 เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 เวลา 08.00-16.30 น.

 


 

ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด

 

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

Website counter