สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

 

งานหนังสือเดินทาง

งานสัญชาติและนิติกรณ์

งานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ