สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

 

ติดต่อเรา


ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ. เชียงใหม่
ชั้น 1 อาคาร SMEs 2 (จอดรถตรงประตู 5)

ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือกอ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300


- ฝ่ายงานหนังสือเดินทาง โทร. 088-8740251 และ 053-112291 โทรสาร (053) 112-293

- ฝ่ายงานสัญชาติและนิติกรณ์ โทร. (053) 112-748 โทรสาร (053) 112-764

E-mail address : [email protected]

Website : www.consular.go.th
, www.chiangmai.go.th/mfa

 

 แผนที่

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่