สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


.

 

ติดต่อเรา


ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ. โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300

- ฝ่ายงานหนังสือเดินทาง โทร. (053) 112-291-2 โทรสาร (053) 112-293

- ฝ่ายงานสัญชาติและนิติกรณ์ โทร. (053) 112-748-50 โทรสาร (053) 112-764

E-mail address : [email protected]

Website : www.consular.go.th
, www.chiangmai.go.th/mfa

 

 แผนที่

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่