โครงการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ.เชียงดาว

การประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จ.ชม ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่

การประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ(อุทกภัย)

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ(อุทกภัย) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาประจำปี 2559"

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาประจำปี 2559" ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการบริหารจัดการศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจการขจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 50 ผ่านโครงการสร้าง(สุก)ในสังคมของมูลนิธิ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจการขจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 50 ผ่านโครงการสร้าง(สุก)ในสังคมของมูลนิธิ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม 84 ปี ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์วาระแห่งชาติการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาฯ 700 ปี อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต"

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต" ณ ห้อง สิริภูมิ โรงแรมฮอร์ลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]Next