ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบไนท์บาซาร์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบไนท์บาซาร์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "อุตสาหกรรมแฟร์ ๒๐๑๕" เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยและกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยและกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  พร้อมด้วย  นายนาวิน สินธุสอาด    นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากโรงเรียนมัธยมปลายวังเวียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหงวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     พร้อมด้วย   นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง (รายละเอียดเพิ่มเติม&ประมวลภาพกิจกรรม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัด พบประชาชน ทาง FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ร่วมพิธียกยอดมหาเศวตฉัตรฯ และงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี ๒๕๕๘


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ร่วมพิธียกยอดมหาเศวตฉัตรฯ และงานทอดผ้าป่ามหากุศล ประจำปี ๒๕๕๘ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๔๐ น. ณ วัดสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]Next