จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙ และถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง กล่าวคำอาศิรวาทนวมินมหาราชาธิราชราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภอหางดง

กิจกรรม สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วันที่ 4 พ.ค. 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย" ณ ห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 พ.ค. 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

แถลงข่าวจับกุมยาเสพติด

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รอง ผบช.ภ.5(ปส), พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผบก.บก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.วีรชน บุญทวี รอง ผบก.บก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 และพ.ต.อ.ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ ผกก.สภ.ป่าซาง จว.ลำพูน ร่วมแถลงข่าวจับกุมยาเสพติด ณ ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 2 คดี โดยคดีที่ 1 ตรวจค้นพบของกลางยาบ้า จำนวน 218,000 เม็ด และคดีที่ 2 พบของกลางยาบ้า จำนวน 16,000 เม็ด

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ

วันที่ 3 พ.ค. 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ (One Map) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ยื่นข้อเรียกร้องด้านแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 13.30น. ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ จำนวนกว่า 80 คนได้มายื่นข้อเรียกร้องด้านแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ต่อ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับข้อเรียกร้อง จำนวน 9 ข้อ สรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1.ข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแรงงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2.ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล (นโยบายกระทรวงแรงงาน) 3. ข้อเรียกร้องเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ให้แก้ไขกฎระเบียบในการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ ให้มีอิสระในการเดินทาง

การประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฯ ณ ตึกสันตึกไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙ พร้อมด้วย นายมงคล สุกใส นายกฤษณ์ ธนาวณิช และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319]Next