พิธีแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำกงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พี่น้องชนเผ่าชาวไทยภูเขา ผู้นำภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ อาคารเรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.ดอยปุย อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 15 ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 15 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2559 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทรุนทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทรุนทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

พิธีประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์กว่า 2,000 คน เข้าร่วมในพิธีประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกิจกรรมหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 1000 คน

การประชุมการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ดินติดแม่น้ำ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ดินติดแม่น้ำ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next