ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด เครือซีพี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน นำร่อง 3 อำเภอ ได้แก่ แม่แจ่ม เชียงดาวและสะเมิง คุมเข้มการเผาวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวโพดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักวิชาการ โดยมี นายพุฒิพงศ์ สิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาจาก Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS) ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก Lee Kuan Yew School of Policy, National University of Singapore (NUS) ด้านการบริหารงานภาครัฐ นำโดย ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานใน 4 หัวข้อได้แก่ 1. ด้าน ICT Smart City 2. ด้าน Creative Chiang Mai : City Planning 3. ด้าน Public Transportation และ 4. ด้าน Tourism ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.15 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง

วันที่ 30 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ชม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

วันที่ 30 พ.ย. 58 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ชม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อพ่อ - Bike for Dad


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ - Bike for Dad นำโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมซ้อมปั่นในวันที่ 29. พ.ย. 58 มีผู้ร่วมซ้อม ประมาณ 1000 คน โดยประมาณ โดยใช้เส้นทางปั่นสิริมงคล 29 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น และสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น. นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. เป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ณ ลานกาดท่าน้ำ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันโบว์ลิ่งมิตรภาพภูธร ครั้งที่ ๑๐๘

วันเสาร์ ที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันโบว์ลิ่งมิตรภาพภูธร ครั้งที่ ๑๐๘ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐น.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ชม. ได้ให้การต้อนรับ นางเลย์ลา สแลตเตอร์ กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ "๒๕๕๙ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่"


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ "๒๕๕๙ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่" โดย นายชร พิมสิมานนท์ เป็นผู้ชนะการประกวดดังกล่าว ในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298]Next