พิธีเปิดโครงการ "ตะลุยโลกแสตมป์" ปี 2559

วันที่ 23กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวโครงการ "ตะลุยโลกแสตมป์" ปี 2559 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการแข่งขันนักกีฬา Asean School Games ครั้งที่ 8

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันนักกีฬา Asean School Games ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางมาพร้อมกับเอกอัครราชทูตกัมพูชา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางมาพร้อมกับเอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ "นำพื้นที่เมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก"

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ "นำพื้นที่เมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก" ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ"

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และอธิบดีกรมพลศึกษา เดินทางมาผลิตรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ" โดยมีคุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ และคุณสุรชัย เงินคำคง เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อสนทนาประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยฯ ประเทศเวียดนามและหัวหน้านักกีฬาประเทศกัมพูชาและคณะ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยฯ ประเทศเวียดนามและหัวหน้านักกีฬาประเทศกัมพูชาและคณะฯ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดชียงใหม่

พิธีเปิดและเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง " ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปวงชนชาวไทย"

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดและเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง " ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปวงชนชาวไทย" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดบริษัทสยามไดกิ้นส์ จำกัด สาขาเชียงใหม่ ณ บริษัทสยามไดกิ้นส์ จำกัด สาขาเชียงใหม่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดบริษัทสยามไดกิ้นส์ จำกัด สาขาเชียงใหม่ ณ บริษัทสยามไดกิ้นส์ จำกัด สาขาเชียงใหม่

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ที่อุบสถวัดแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ได้ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2559

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดเจ็ดยอด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340]Next