ประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ 7

วันที่ 12 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่ Productivity ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 จัดโดยเครือข่ายเพิ่มผลผลิตภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและซักซ้อมการป้องกันการเผา

วันที่ 11 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและซักซ้อมการป้องกันการเผา
ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ โดยมีผู้แทนอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่

ประธานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559

วันที่ 10 ก.พ. 59 เวลา 08.30 น. นายกองเอก ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนแม่บ้านมหาดไทย

ร่วมแถลงข่าวในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 NAF@MU

วันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 16.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชากรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 NAF@MU ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 7 มี.ค. 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

ร่วมแถล่งข่าวการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50

วันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถล่งข่าวการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50 และการสัมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "ระบบคุณธรรมแห่งชาติ" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 " พิงคนครเกมส์ "

วันที่ 8 ก.พ. 59 เวลา 17.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ประธานร่วมในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบ้านขุนแปะ อำเภอจอมทอง

วันที่ 8 ก.พ. 59 เวลา 10.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบ้านขุนแปะ พร้อมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อน ณ บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประธานเปิดงาน "เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14"

วันที่ 8 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14" ณ เวทีใหญ่ถนนวิชยานนท์ ตลาดวโรรส

ประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559

วันที่ 6 ก.พ. 59 เวลา 08.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "ดอกไม้สะพรั่งงาม สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่" ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ

ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแสดง การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ก.พ. 59 เวลา 17.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแสดง การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดแสดงภายในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308]Next