กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐น.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ชม. ได้ให้การต้อนรับ นางเลย์ลา สแลตเตอร์ กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ "๒๕๕๙ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่"


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ "๒๕๕๙ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่" โดย นายชร พิมสิมานนท์ เป็นผู้ชนะการประกวดดังกล่าว ในงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติราชการพื้นที่อำเภอสะเมิง


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง ( อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ) รวมทั้งมอบนโยบายปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ พื้นที่อำเภอสะเมิง ณ หอประชุมอำเภออำเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางในการ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ครั้งที่ ๑


วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐คน ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ตามเส้นทางสิริมงคลผ่านสถานที่สำคัญ ๒๙ กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นาย กลิน เดวีส์ เอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ โดยมีการหารือถึงเรื่อง ยุทธศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ จะมีการขยายสนามบิน โดยได้ของบประมาณเพิ่มหลุมจอดสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชนเสนอรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรล ทั้งนี้ได้นำเสนอแล้วต่อรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บอก เป็นโครงการที่น่าสนใจเพื่อที่จะสามารถรองรับผู้คน ได้

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาเยี่ยมชมโครงการหลวงหนองหอย ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เนื่องด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการนี้พื้นที่ศึกษาทอดพระเนตรงานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมาทอดพระเนตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง


วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบ้านหนองปลามัน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการพื้นที่ ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง โดยขอให้ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน รวมทั้งการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุมีผล พอเพียง ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในปีนี้ที่มีแนวโน้มว่าปริมาณน้ำในภาพรวมมีน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมกันประหยัดน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล ทั้งในการบริโภคและการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรณรงค์การปลูกพืชใช้น้ำน้อย การทำโครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อชุมชนการปรับเปลี่ยนอาชีพ เพื่อให้มีรายได้อยู่ได้ในช่วงภัยแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมความพร้อมในการจัดเตรียมงาน BIKE FOR DAD


วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดการประชุมกิจกรรม BIKE FOR DAD จักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฎิบัติราชการพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ โดยได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า อำเภอแม่แจ่ม ณ โรงเรียนบ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ศูนย์เรียนรู้การจัดการเศษวัสดุ เหลือทิ้งทางการเกษตร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านยางหลวง สวทช.ได้มีนวัตกรรมในการ ใช้เศษเหลือจากข้าวโพด ทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง การทำฝ้าเพดานกันความร้อนและทนไฟจากวัสดุธรรมชาติ

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]Next