รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคาร สนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ภาค ๓

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗


วันนี้ (๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ....(อ่านต่อ)

จังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


วันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์  โดยมี  นายสุริยะ   ประสาทบัณฑิตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งมีตัวแทนของหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายเชียงใหม่-เชียงราย


วันนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายเชียงใหม่-เชียงราย ซึ่งกรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่โครงการ ได้รับทราบข้อมูลและแนวทางในการศึกษาด้านต่างๆ ของโครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพน้อยที่สุด ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


(วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.)
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองแม่ข่า และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า โดยมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รอง ผวจ.ชม. ร่วมการศึกษาตลาดและเจรจารธุกิจ (สปป.ลาว)


(วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมศึกษาตลาดและเจรจาธุรกิจ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเครื่องคัดลำไยสดร่วง
ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


(วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.) นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเครื่องคัดลำไยสดร่วง ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

การประชุมคณะอนุกรรมการสารธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗


(วันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.)
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสารธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะอุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ เข้าพบหารือแนวทางการดำเนินงาน รอง ผวจ.ชม.


(วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.) นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะ ในการเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อผลักดันแผนงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245]Next