กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มครองทางการทูต


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และคณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มครองทางการทูต ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้จัดการประชุม อปท. ซัมมิท ๒๐๑๔ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้จัดการประชุม อปท. ซัมมิท ๒๐๑๔ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ของ อปท.


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ ของ อปท. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมวิชาการการแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น โครงการ


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น โครงการ "อปท.ซัมมิท ๒๐๑๔" ณ ห้องแกรนด์วิว ๓ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายสรุป


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าพบ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการปิดล้อม/ตรวจค้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการปิดล้อม/ตรวจค้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (ขึ้น ฮ. พล.ร. ๗ อ.แม่ริม) พื้นที่ ต.แม่แวน อ.พร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"


เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ หอประชุมโรงเรียนสะเมิงวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม)


เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด (แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม) โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดจะดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้.

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334]Next