ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2556


วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๖)ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2556.

พิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในประเพณีพิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นการแสดงการสุมาคารวะต่อพ่อเมืองซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ในโอกาสเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ในโอกาสเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องรับรอง 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เลือกตั้งซ่อม สส.เชียงใหม่เขต 3 ปชป.ร้อง กกต.นายอำเภอวางตัวไม่เป็นกลาง


เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอแม่ออน และตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านอ.แม่ออนกว่า ๑๐ คน ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจ้งกรณีที่เกิดขึ้น โดยนายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ชม.กล่าวว่าทางผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่งได้ไปร้องกับกกต.เชียงใหม่ เรื่องการทำหน้าที่ ซึ่งทางจังหวัดและทางอำเภอ เองก็พร้อมจะชี้แจงทุกกรณีซึ่งเท่าที่ทราบทางผู้นำชุมชนทั้งกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้ออกรณรงค์ตามหมู่บ้านต่างๆให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ และมีประชาชนหลายคนที่ได้มอบอำนาจให้ผู้นำชุมชนในการอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร เพราะบางคนไม่รู้หนังสือ ไม่เข้าใจรายละเอียด ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็น ส่วนเรื่องจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มนั้นเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ต้องการจะมาใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าว ทางเราไม่ทราบถึงสาเหตุว่าทำไมถึงมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าทำหน้าที่เป็นกลาง ไม่หนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง "

กอ.รมน. นำคณะชนเผ่า เข้าพบ เพื่อหารือข้อราชการ


วันนี้ (๑๐ เม.ย.๕๖) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลโทธนยศ ศิริกุล ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำผู้แทนชนเผ่าและคณะกรรมการโครงการรวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดิน กว่า ๑๐ คน เข้าพบนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือการรวมพลังของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองจากภาคเหนือ ๑๘ ชนเผ่า ประมาณ ๑,๕๐๐ คนที่นัดรวมตัวกันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เพื่อเดินทางไปสมทบชนเผ่า ๔๐ ชนเผ่าจากทั่วประเทศไทยร่วม ๔,๐๐๐ คน เพื่อร่วมกันจัดงาน “รวมพลังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองน้อมใจถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ที่มีความรักและหวงแหนต่อผืนแผ่นดินไทย และเพื่อแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยที่อยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมหลัก ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีกรรมสืบชะตาและถวายพระพรตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พิธีถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง การจัดนิทรรศการความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเสวนาเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ ต่อชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และ “ทำความดีตามรอยพระบารมีในหลวง” รวมทั้งกิจกรรมร่วมขอพรจากพระแก้วมรกตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินด้วย

จังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 17 เมษายนนี้ที่วัดสวนดอก


จังหวัดเชียงใหม่และมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 17 เมษายนนี้ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่จากวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่และกิจกรรม อื่น ๆ อีกจำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการจัดงานได้จัดให้มีริ้วขบวนซึ่งประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากเป็ง หมากสุ่ม ขมิ้นส้มป่อย โดยตั้งขบวน ณ บริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเวลา 17.30 น. ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาที่ร่วม แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองจะนำขบวนเคลื่อนออกจากบริเวณที่ตั้ง ณ ลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จากนั้นจะเริ่มพิธีตามประเพณีล้านนา โดยการกล่าวสุมาขออนุญาตดำหัวกู่ การถวายเครื่องสักการะ ถวายพวงมาลัยและรดน้ำบนสายสิญจน์ที่โยงมาจากกู่เจ้าหลวง 10 องค์ การรดน้ำกู่ด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อย และลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีเข้าถวายสักการะรดน้ำ โดยมีการแสดงฟ้อนถวาย ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา การแสดงแสง สี เสียงเทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ร่วมแสดงในพิธีด้วย จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีและร่วมสืบสานประเพณีล้านนาในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.00 น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานปิดไฟฟ้าในกิจกรรมลดการใช้พลังงาน


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ เป็นประธานปิดไฟฟ้าในกิจกรรมลดการใช้พลังงาน หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจัดหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ“รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า” เพื่อให้หน่วยงานราชการที่อยู่ในศาลากลางร่วมกันประหยัดพลังงานในปฏิบัติการ ๓ ป. ช่วยชาติ “ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก” ในระหว่างวันที่ ๔-๑๕ เม.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน เอกชน ส่วนราชการ ร่วมกันประหยัดพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเป็นชั่วโมงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดต่อวัน (๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.) หรือช่วง PEAK ซึ่งหากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลด PEAK ได้ประมาณ ๗๑๐ MW ต่อวัน หรือลดการใช้ไฟฟ้าราว ๐.๕ ล้านหน่วย/วัน และลดการใช้ก๊าชธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าได้ ๔.๔๐ ล้าน ลบ.ฟุต/วัน

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค ผ่านระบบ (VDO Conference)


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค ผ่านระบบ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103]104[105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next