ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับในพิธีเชิญธงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเชิญธงเกียรติยศ งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานเสาธง เพื่อเป็นการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารจากสมาพันธ์พืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) ผู้บริหารระดับสูง และสื่อมวลชนทั้งจากในและต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าเสาธง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2544

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้จัดงาน และผู้สนับสนุนงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554


นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองผู้จัดงาน และผู้สนับสนุนงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณลานราชพฤกษ์(หอคำหลวง) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บันทึกเทปสนทนาในรายการ ซาวห้าบ้านเฮา WETV เคบิลทีวี


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ ซาวห้าบ้านเฮา ในประเด็นการจัดงานฤดูหนาว และงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555 และงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ WETV เคบิลทีวี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ ในโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ ได้บริจากเงินสมทบทุนแก่ผู้ประสบอุทกภัย


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเชียงใหม่โมเดลที่ให้ผู้บริหารพบปะนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิด และซักถามเรื่องต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ ในวัน อังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2554

งานสโมสรสันนิบาตจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554


จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสโมสรสันนิบาต ประจำปี 2554 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา คิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ต้อนรับคณะนักวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมต้อนรับคณะนักวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้วิ่งออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูนและสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางกว่า 550 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่

ชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 19.19 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเจ้าหวัดเชียงใหม่ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ชาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเจ้าหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายภาคิน สมมิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการติดตาม และสนับสนุนโครงการแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อเวลา 09.30 น.นายภาคิน สมมิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการติดตาม และสนับสนุนโครงการแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” เวียงกุมกาม


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” เวียงกุมกาม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” ณ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]106[107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237]Next