นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับประธานในพิธี ในงานวิถีชุมชน คนบ้านสหกรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานวิถีชุมชน คนบ้านสหกรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน และกล่าวต้อนรับประธานในพิธี โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสนามโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด โดยมีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,700 รูปเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานลดโลกร้อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานลดโลกร้อน โดยมีข้าราชการ นักเรียนศึกษา ชมรมจักรยานเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อน และเป็นการสร้างวินัยในการลดใช้พลังงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้นำขบวนปั่นจักรยานออกจากบริเวณหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปตามถนนท่าแพ สิ้นสุดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 ในเรื่องการผลักดันโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการประกาศลดความเร็วในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยมี คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือเครือข่ายคนเชียงใหม่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือเครือข่ายคนเชียงใหม่ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสงจุดยืนว่าในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีกลุ่มคนที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจำปี 2555


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ประจำปี 2555 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และทุกอำเภอ ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าอย่างใกล้ชิด ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (ห้องPOC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 15 เป็นประธานการประชุมเรื่องการรับจำนำข้าวและเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 15 เป็นประธานการประชุมเรื่องการรับจำนำข้าว และเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เวลา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 15 เข้าพบเพื่อปรึกษาข้อราชการ


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 15 เข้าพบเพื่อปรึกษาข้อราชการ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2555


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2555 โดยมีนายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2555


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2555 ซึ่งถือเป็นการประกาศความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะร่วมกันรณรงค์ และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมีนายอำเภอจากทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]106[107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244]Next