ร่วมงานเลี้ยงครบวาระดำรงตำแหน่งตำแหน่งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอำลาแก่ นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่งตำแหน่งกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) เข้าพบเพื่อหารือกิจกรรม Road Show


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (SIPA) เข้าพบเพื่อหารือกิจกรรม Road Show ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.ชม เขต ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เดินทางไปสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ทรงน้ำอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ สรงน้ำพระเจดีย์ขาว สรงน้ำศาลหลักเมือง สรงน้ำเสาอินทขิล สรงน้ำพญามังราย สรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สรงน้ำเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ประตูชัย สรงน้ำศาลคู่เมืองเชียงใหม่(เจ้าพ่อคำแดง) สรงน้ำพญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์และพญาปราบจักวาล สรงน้ำอนุสาวรีย์สิงห์(สิงห์ดุและสิงห์ด่าน) สรงน้ำอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สรงน้ำอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2556


วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๖)ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2556.

พิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในประเพณีพิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นการแสดงการสุมาคารวะต่อพ่อเมืองซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ในโอกาสเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ในโอกาสเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องรับรอง 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เลือกตั้งซ่อม สส.เชียงใหม่เขต 3 ปชป.ร้อง กกต.นายอำเภอวางตัวไม่เป็นกลาง


เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอแม่ออน และตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านอ.แม่ออนกว่า ๑๐ คน ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจ้งกรณีที่เกิดขึ้น โดยนายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.ชม.กล่าวว่าทางผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่งได้ไปร้องกับกกต.เชียงใหม่ เรื่องการทำหน้าที่ ซึ่งทางจังหวัดและทางอำเภอ เองก็พร้อมจะชี้แจงทุกกรณีซึ่งเท่าที่ทราบทางผู้นำชุมชนทั้งกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้ออกรณรงค์ตามหมู่บ้านต่างๆให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ และมีประชาชนหลายคนที่ได้มอบอำนาจให้ผู้นำชุมชนในการอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร เพราะบางคนไม่รู้หนังสือ ไม่เข้าใจรายละเอียด ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็น ส่วนเรื่องจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเพิ่มนั้นเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ต้องการจะมาใช้สิทธิ์ในวันดังกล่าว ทางเราไม่ทราบถึงสาเหตุว่าทำไมถึงมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าทำหน้าที่เป็นกลาง ไม่หนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง "

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]106[107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next