หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานกิจกรรมหมู่บ้านนาหึก ตำบลสะรวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น.

สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ. เข้าสัมภาษณ์ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางสาวมาลินี ลิ้มนาคทอง นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ฯ จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ. และ คณะเข้าสัมภาษณ์ โดยมีนายฤทธิ์พงษ์ เดชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้สัมภาษณ์ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ (H.E. Mr.Kazi Imtiaz Hussain ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ (H.E. Mr.Kazi Imtiaz Hussain ) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นำคณะโครงการเยาวชนไทยใน ณ นครซิดนีย์ เยือนแผ่นดินแม่ เข้าเยี่ยมคารวะ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ นำคณะโครงการเยาวชนไทยใน ณ นครซิดนีย์ เยือนแผ่นดินแม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมการประชุมการเตรียมพร้อมการรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณีกิจเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบและเกี่วยข้องเข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจพื้นที่เตรียม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจพื้นที่เตรียม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเข้าร่วมตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศร่วมกับบริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย)จำกัด เข้าพบ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศร่วมกับบริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย)จำกัด เข้าพบเพื่อชี้แจงรายระเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เมื่อเวลา 8.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังความคืบหน้า ผลการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ และบริษัทที่รับผิดชอบในการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105]106[107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next