หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2554 โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือน กงสุลต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน / นักศึกษา ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 31

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบผ้าห่มพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบผ้าห่มพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ แก่ผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์ชราวัยทองนิเวศน์ โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์ชราวัยทองนิเวศน์ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทาน ณ อาคารสถานสงเคราะห์ชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประธานพิธีแจกโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินท้องถิ่นไทย ถวายพระพร 84 พรรษามหาราช


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีแจกโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินท้องถิ่นไทย ถวายพระพร 84 พรรษามหาราช โดยมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินท้องถิ่นไทย ในตำบลทุงข้าวพวง อำเภอเชียงดาว เข้ารับมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหญิงมายาฟอน โฮโซเสิร์น แคว้นแซกโซเนีย แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหญิงมายาฟอน โฮโซเสิร์น แคว้นแซกโซเนีย แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี และสมาคมเพื่อนนักไทย-เยอรมัน เข้าพบ ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมตรวจเยี่ยม ณ ค่ายกองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประธานกล่าวเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) ระดับตำบล ประจำปี 2554


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) ระดับตำบล ประจำปี 2554 ณ ค่ายพระปิ่นเกล้า กองพันทหารปืนใหญ่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบมหันตภัยอย่างร้ายแรงที่ประเทศญี่ปุ่น จากสโมสรฝึกพูดแห่งลานนา เชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบมหันตภัยอย่างร้ายแรงที่ประเทศญี่ปุ่น จากสโมสรฝึกพูดแห่งลานนา เชียงใหม่ นำโดย รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและ รศ.ดร. บุญลือ เผือกผ่อง และสมาชิก เป็นจำนวนเงิน 22,000 บาท ณ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 11.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33

img src="../picnews/1300771257.jpg">
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33 ณ บก.มทบ.33 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. <

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงถั่วเหลือง


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงถั่วเหลืองโดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงถั่วเหลือง ณ ห้องพะยอม โรงแรมอมารี รินคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ทิพย์ อัพะเศวต อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ทิพย์ อัพะเศวต อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ สุสานสันกู่เหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่าน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next