หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลจากประเทศต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการแสดงพิเศษมากมาย ทั้งการบรรเลงดนตรี โดย วงออร์เคสตร้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดสาวไหมแมงบ้ง และ ฟ้อนเทียน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 25 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่ ) ณ โรงเรียนบ้านแม่บวน ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมบรรยายสรุปให้กับคณะนายทหารโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 56


วันที่ 24 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมบรรยายสรุปให้กับคณะนายทหารโรงเรียงเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 56 ในหัวข้อการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สถานการณ์ปัญหายาเสพติด และสถานการณ์ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า


วันที่ 25 ม.ค. 2555 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และตัวแทน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่


วันที่ 25 มกราคม 2555 นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ โดยมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และห้างแว่นท๊อปเจริญ ได้จัดทำโครงการเพื่อตรวจสายตาให้กับเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายอดิสรณ์ กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36


นายอดิสรณ์ กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเข้าเข้าประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา


นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555


นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ ดร.จู้ เหว่ย หมิ่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำพิธีเปิดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ด้วยการลั่นกลองเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ สมาคม มูลนิธิ และชมรมชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณถนนช้างม่อย ย่านตลาดวโรรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการศาล ทหาร และตำรวจ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งปีนี้สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีมติถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการขจัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนทรงส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างครอบคลุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายการทำงาน และแนวทางแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสีพติด ปี 2555


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับนโยบายการทำงานและแนวทางแก้ปัญหาตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสีพติด ปี 2555 ในการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดใน พื้นที่ โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่น ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next