พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน โครงการหลวง 54 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เด่นตลอด 42 ปี


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "โครงการหลวง 2554" โดยมีหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภคการสาธิตการประกอบอาหารโครงการหลวง การสาธิตและสอนแกะสลักผักผลไม้ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าชาวไทยภูเขา ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายพืชผักผลไม้นานาพันธุ์ของโครงการหลวง ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายธีระ วงค์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ หอคำหลวง ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษในโครงการ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษในโครงการ "การฝึกอบรมวิธีการสืบสวนสอบสวนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล คดีความผิดการค้ามนุษย์" โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากข้าราชการตำรวจระดับผู้ปฏิบัติงานด้านสอบสวน และสืบสวน งานธุรการคดี ในสถานีตำรวจสังกัด ภ.จว.เชียงใหม่ 2 รุ่นๆละ 50 นาย ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554

มูลนิธิแสงไทยดรุณ และนักเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ นำเด็กในโครงการและนักเรียน ร้องเพลงอวยพร เนื่องในวันคริสต์มาส แด่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


มูลนิธิแสงไทยดรุณ และนักเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ นำเด็กในโครงการและนักเรียน ร้องเพลงอวยพร เนื่องในวันคริสต์มาส แด่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้องโถงประตูด้านหลัง อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 12.30 น.

ตัวแทนสำนักงานการกีฬา ภาค 5 เข้าขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555


เมื่อเวลา 10.30 น. ตัวแทนสำนักงานการกีฬา ภาค 5 เข้าขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 โดยมีเลขานุการนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ หน้าห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2554


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2554 โดยมีคณะกรรมการและจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น.


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมพร้อมกับบรรยายสรุปเรื่อง “ จังหวัดเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม “ โดยมีหน่วยงานราชการ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ (ห้องประชุม 3 ชั้น 3) อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “ การเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “ การเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงวันชาติญี่ปุ่น


หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง และกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ทรงมีพระชนมายุครบ 78 พรรษา โดยมี กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายคะซึโอะ ชิบะตะ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554

พิธีเปิดสวนประเทศอินโดนีเซีย งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พิธีเปิดสวนประเทศอินโดนีเซีย ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยมี ฯพณฯ โมฮัมหมัด ฮัตตา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทน จากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย ภาษา อาหาร แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ณ สวนประเทศอินโดนีเซีย อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250]Next