ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพอำเภอในการบริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น . ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๔


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัด พบประชาชน ทาง FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "เรื่อง แนวทางการปฏิบุติในการจัดหาพัสดุ การบริหารงบประมาณ และกำหนดราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช.


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "เรื่อง แนวทางการปฏิบุติในการจัดหาพัสดุ การบริหารงบประมาณ และกำหนดราคากลางตามแนวทาง ป.ป.ช. เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมสร้างความชุ่มชื้นให้กับเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในกิจกรรม “สร้างความชุ่มชื้นให้กับเมืองเชียงใหม่” บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขึ้นกระเช้าฉีดพ่นฝอยละอองและปล่อยขบวนรถฉีดพ่นฝอยละอองเพิ่มความชุ่มชื้นให้อากาศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณธกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณธกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมด้วย นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานพิธีเปิด "แรลลี่จักรยาน ชมความงาม ถิ่นหัตถกรรม สันกำแพง" เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next