พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อสรุปการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี ที่พระตำหนักภูพิงค์เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารโรงฝึกศิลปาชีพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ โดย นายธานินทร์ สุภาแสน และ นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อนที่หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่เดินทางขึ้นมาเที่ยวชมในบริเวณพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์จะทยอยลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคล สำหรับพิธีดังกล่าว พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะเปิดให้ประชาชนสามารถลงชื่อถวายพระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ของทุกปีเพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ทั้งสองพระองค์ โดยในพิธีดังกล่าวทางสำนักพระราชวังได้นำปฏิทินหลวงพระราชทานมามอบแก่ผู้ที่ลงนามถวายพระพรในวันนี้ด้วย

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำขบวนชาวเชียงใหม่ตักบาตรพระ ๕๕๖ รูปที่ลานครูบาศรีวิชัยรับวันปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ สร้างความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๙ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยในครั้งนี้ได้นำพระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งสิ้น ๕๕๖ รูปออกรับบิณฑบาตจากประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมทำบุญต้อนรับวันปีใหม่ ตั้งแต่บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปจนถึงถนนห้วยแก้วบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีตักบาตรนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ ณ ถนนเชียงใหม่-พร้าวเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๙ น. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนเชียงใหม่ นำประชาชนกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ร่วมพิธีตักบาตรนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ ณ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตั้งแต่สี่แยก รพ.เทพปัญญา ถึง สี่แยกตลาดรวมโชค ระยะทาง ๑ กม. มีพระสงฆ์รับบิณฑบาต ๑๒,๙๙๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ๒๕๕๖ โดยปัจจัยส่วนหนึ่งจะนำส่งถวายวัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดงานฤดูหนาว และงานOTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2556


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงานOTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมี ฯพณฯ ดร.สมชาย วงษ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี คนที่ 26 ประธานในพิธีเปิดงานฯ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมนายอำเภอประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม( ชั้น 3 )ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556


เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๕๖ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และขนานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และให้ประกอบพิธีถวายราชสักการะโดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2556 ขึ้นในวันเดียวกันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในหน้าที่และตระหนักถึงเกียรติของข้าราชการ โดยมีพิธีอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พิธีอัญเชิญวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราชประทานในวันข้าราชการพลเรือน การอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นประจำปี 2555

รับมอบของบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบของบริจากจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งไปช่วยเหลือและเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมหารือข้อราชการกับผู้เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการบริหารและแนวทางการดำเนินงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้รวมศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านาชาติ และสำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วประมาณ ๙๕% ด้วยงบประมาณการก่อสร้างประมาณ ๒,๘๐๐ ล้านบาทเศษ การก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ผูัว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ณ จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในภาพรวม โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ ร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบน เสนอยุทธศาสตร์ Northern Land Port พัฒนาระบบคมนาคม โลจีสติก เพิ่มศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285]Next