การรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย มายังห้องประชุมฯ ทุกจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อรับทราบยโยบาย และหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๓๔


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๓๔ ณ ห้องประชุม สพม.๓๔ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนจากผู้มีจิตศรัทธา เช่น น้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาว และข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ เพื่อส่งไปช่วยเหลือและเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์รับบริจาคด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ศูนย์อพยพบ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนอยู่ประมาณ 600 หลังคาเรือน ถูกไฟไหม้ เสียหาย มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 2,300 คน มีผู้เสียชีวิตและพิสูจน์ทราบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย แยกเป็นชาย 20 คน หญิง 16 คน บาดเจ็บสาหัส 13 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 98 ราย นั้น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตจากผู้มีจิตศรัทธา บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้(25 มี.ค.2556) เป็นต้นไป ปรากฏว่า ขณะนี้มีประชาชนที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางนำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้งเสื้อผ้า รวมทั้งเงิน มาบริจาคที่ศูนย์รับบริจาคที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำไปใช้ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลและการรับจำนำระดับจังหวัด จว.ชม.เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลและการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ณ POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมผ่าน VDO Conference ระหว่างอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference ระหว่างอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการเตรียมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บริการมนุษย์ศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ มช. เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศูนย์บริการมนุษย์ศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ มช. เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่วอนประชาชนร่วมกันสอดส่องไฟป่าที่พบการเกิดเหตุวันนี้ถึง 29 จุด


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วอนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันสอดส่องไฟป่าที่พบการเกิดเหตุวันนี้ถึง 29 จุด แม้ว่าค่า PM10 และค่า AQI จะไม่เกินมาตรฐานก็ตาม

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (19 มี.ค.56) พบการเกิดไฟป่าถึง 29 จุดใน 13 อำเภอ พบมากสุดที่อำเภอดอยสะเก็ดและสะเมิง อำเภอละ 6 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอเชียงดาว 4 ครั้ง พื้นที่เสียหายรวม 286.5 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิด 20 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 163 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนเกิด 9 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 123.5 ไร่ ซึ่งการเกิดไฟป่าในครั้งนี้ถือว่ามีจำนวนครั้งการเกิดสูงมาก จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ป่าร่วมสอดส่องดูแลกันอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นการเกิดไฟป่า หรือการเผาในที่โล่งแจ้งและสองข้างทาง ให้แจ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์/โทรสาร 0-5322-1470 หรือ http://www.cdpm10.com/cmi/anewweb/ เพื่อจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่การเกิดเหตุไฟป่าเข้าไประงับดับไฟ และจับกุมผู้กระทำผิดที่เข้าไปเผาป่ามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สำหรับคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ยังคงมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดตรวจวัดอากาศ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีค่า PM10 ลดลงเหลือ 87 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ในขณะที่เมื่อวานมีค่าสูงถึง 111 ไมโครกรัม/ลบ.ม ส่วนค่า AQI วันนี้อยู่ที่ 80 ในขณะที่เมื่อวานนี้มีค่า 94 และที่จุดตรวจวัดอากาศ ณ ศาลากลางจังหวัดวันนี้มีค่า PM10 ลดลงเหลือ 85 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ส่วนค่า AQI อยู่ที่ 78 ในขณะที่เมื่อวานนี้มีค่า PM10 อยู่ที่ 89 ไมโครกรัม/ลบ.เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 81

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับสถิติแจ้งเหตุการณ์เผาสะสม ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2556 เกิดเหตุไฟป่าจำนวน 355 ครั้ง ในพื้นที่ 23 อำเภอ พื้นที่เสียหายประมาณ 4,119ไร่ แยกเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์เกิด 228 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 2,740.5 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนเกิด 125 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 1,368.5 ไร่ และ พื้นที่ข้างทาง 2 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 10 ไร่ โดยอำเภอเชียงดาวมีสถิติการเผาป่ามากที่สุด จำนวน 60 ครั้ง รองลงมาคืออำเภอแม่ออน 52 ครั้ง ส่วนจำนวน Hotspot สะสม 620 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมโดยเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” บัญชีเลขที่ 981-3-76346-9 บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หรือแจ้งความจำนงได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2613 ทั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ป่าทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

คณะ สตง. เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการตรวจงานของสำนักงานจังหวัดเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการเข้าพบหารือเรื่องการตรวจงานของสำนักงานจังหวัด ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297]Next