พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “เวียงพิงค์เกมส์” ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ “เวียงพิงค์เกมส์” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี ซึ่งจังหวัด.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการแสดงในพิธีเปิด มีขบวนแห่และการแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตาเทียบเท่ากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” ที่ผ่านมา มีการแสดงถึง ๕ ชุด ภายใต้แนวคิด “นฤมิตหิมพานต์ อัศจรรย์อันเรืองรอง” โดยชุดการแสดงที่จัดเตรียมไว้ ๕ ชุด ประกอบด้วย นฤมิตหิมพานต์ มหัศจรรย์แดนทิพย์, อัศจรรย์อันเรืองรอง, อนันตนาคราช มิ่งฟ้า บูชาอัคนี, พิไลพิลาศก้องป่า กีฬาก้องโลก และชุดเทิดภูบดี มิ่งสะหรีศรีสยาม ซึ่งแต่ละชุดงดงามตระการตา ท่ามกลางนักกีฬาคนพิการจากทั่วประเทศ

การประชุม Chiang Mai MICE Summit


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา โดยมี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้นำความคิดของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมจำนวนประมาณ ๑๐ ท่าน เพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ และระดมความคิดในการวางกรอบแผนแม่บทการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น MICE Destination ของประเทศ และภูมิภาคอาเซียนในระยะเวลา ๕ ปี โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องการมุ่งสู่การเป็น นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

การออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๓๐ น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ คณะนางสาวเชียงใหม่ และรองนางสาวเชียงใหม่ และประชาชนที่มาร่วมงานกาดชาดฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในงานการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖ (PW)


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖ (PW) ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนคลองชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนพระสงฆ์ และคณะศรัทธาวัดอุโมงค์ เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตัวแทนพระสงฆ์ และคณะศรัทธาวัดอุโมงค์ เข้าพบ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานข้อมูลประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ของวัดอุโมงค์ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารายงานตัว กับ นายธานินทร์ สุภาแสน และหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารายงานตัว กับ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการ

หอการค้าจังหวัด ศิษย์เก่าสาธิต มช. เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาล ต.แม่เหียะ เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ผวจ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาล ตำบลแม่เหียะ เข้าพบ เพื่อสวัสดีปีใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทศบาลนครเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี ปางช้างแม่สา เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทศบาลนครเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี ปางช้างแม่สา เข้าเยี่ยมคารวะ และสวัสดีปีใหม่ นายธานินทร์สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท แสนสิริ จำกัด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณนิภาพรรณ สายทอง และคณะ จากบริษัท แสนสิริ จำกัด เข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117]118[119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next