ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมวีดีทัศน์ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาและแผนดำเนินการปัจจุบัน ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมของแต่ละจังหวัดที่เกิดน้ำท่วม ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์สนับสนุนการอำนวยการบริการสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เข้าร่วมการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น.

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการ 84 พรรษามหาบารมีแรงงานไทย หัวใจภักดี 21 ปี ประกันสังคม


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการ 84 พรรษามหาบารมีแรงงานไทย หัวใจภักดี 21 ปี ประกันสังคม ณ ลานกีฬา ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพิธีเปิดงานมหกหรรมพืชสวนโลกฯ


นายชูชาติ กีฬาแปงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพิธีเปิดงานมหกหรรมพืชสวนโลกฯจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ประชุม video conference ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริการสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม


นายปรีชา เร่งสมบูรณ์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.กระทรวงต่างประเทศ นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจอุทกภัย ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริการสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ได้ video conference ร่วมกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และควบคุมสถานการณ์ การช่วยเหลือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเตรียมความพร้อมรับมือหลังน้ำลด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเตรียมความพร้อมรับมือหลังน้ำลด โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสารภี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 11.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะออกตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะออกตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งเยี่ยมเยื่อนและมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

นายอนุพงษ์ วาวงษ์มูล นายอำเภอแม่แตงนำ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะดูที่เกิดเหตุและความเสีย


นายอนุพงษ์ วาวงษ์มูล นายอำเภอแม่แตงนำ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ดูที่เกิดเหตุและความเสียหาย ณ บ้านแม่ก๋ายน้อย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย และดินโคลนถล่มบ้านแม่ก๋ายน้อย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจาก อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านแม่ก๋ายน้อย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกตรวจเยี่ยม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ VDO Conference


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ VDO Conference จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ์การการจัดทำแผนปฏิบัติ์การพัฒนาการจัดการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มพัฒนาจังหวัดฯ


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ์การการจัดทำแผนปฏิบัติ์การพัฒนาการจัดการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มพัฒนาจังหวัดฯ โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244]Next