การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเมืองเชียงใหม่เพื่อสมัครเข้ารับการประเมินเป็นเครือข่ายสมาชิกเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน(Cultural Creative City: Chiang Mai City of Crafts and Folk Art)


ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานโดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุลและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเดินรณรงค์ไม่กระทำ ไม่นิ่งเฉย ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเดินรณรงค์ไม่กระทำ ไม่นิ่งเฉย ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมเดินรณรงค์ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน) โดยมีท้องถิ่นอำเภอ-ปลัดเทศบาล-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่วยข้องเข้าประชุม ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน ณ วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ( แม่โจ้เกมส์) ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ( แม่โจ้เกมส์) ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

ประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ระดับผู้บริหารและแกนนำตามโครงการต้นแบบมาตรฐานการต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2552 ของสำนักงานอาสาสภากาชาด สภากาชไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ระดับผู้บริหารและแกนนำตามโครงการต้นแบบมาตรฐานการต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2552 ของสำนักงานอาสาสภากาชาด สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะและสนทนาทั่วไปตามโครงการเชียงใหม่โมเดลนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย(แผนกมัธยม)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะและสนทนาทั่วไปตามโครงการเชียงใหม่โมเดลนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย(แผนกมัธยม) โดยมีคณะครู-อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย(แผนกมัธยม) ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย(แผนกมัธยม) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ข้าราชการและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ข้าราชการและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่, ส่วนราชการภายในอาคารอำนวยการ และประชาชนเข้าร่วมการอบรมและชมการสาธิตเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานภายในครัวเรือน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30น. ณ ลานออกกำลังกาย ชั้น 1 อาคารอำนวยการศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2554 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00น.

บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมาการดำเนินการ ( สอ.มท. ) ของสหกรณ์ออมทรัพท์กระทรวงมหาดไทย


บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมาการดำเนินการ ( สอ.มท. ) ของสหกรณ์ออมทรัพท์กระทรวงมหาดไทย โดมีสมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249]Next