หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหล่งข่าวผู้ประสานพลังแผ่นดิน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหล่งข่าวผู้ประสานพลังแผ่นดิน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 โดยมีหน่วยงานราชการละสมาชิกแหล่งข่าวผู้ประสานพลังแผ่นดิน เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่าน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการฝ่ายปกครองในกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการฝ่ายปกครองในกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ประจำปี 2554 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประธานเปิดโครงการ CSR ( ความรับผิดชอบต่อสังคม )


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ CSR ( ความรับผิดชอบต่อสังคม ) โดยมีกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CSR ( ความรับผิดชอบต่อสังคม ) ณ ลานกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายให้นายอำเภอฝาง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายให้นายอำเภอฝาง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลาน หมู่ที่ 5 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 11.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ( จังหวัดเคลื่อนที่ )


เมื่อเวลา 10.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน ( จังหวัดเคลื่อนที่ ) ณ โรงเรียนบ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลมอนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการฯ ออกเยี่ยมราษฎรในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมราษฎรในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดีทัศน์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาสแก่นักกีฬาเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “ อุตรดิตถ์ เกมส์ “


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาสแก่นักกีฬาเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “ อุตรดิตถ์ เกมส์ “ ณ หน้าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

การประชุมการทำแผนพัฒนาการเมือง สู่การประปฎิบัติ โดยผ่านระบบ VDO Conference


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการทำแผนพัฒนาการเมือง สู่การประปฎิบัติ โดยผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายขวัญชัย วงษ์นิติกรณ์ อธิบดีกรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น .

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงพุลประกอบดนตรีสวยตระการตากลางฟากฟ้าเหนือน้ำปิง


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงพุลประกอบดนตรีสวยตระการตากลางฟากฟ้าเหนือน้ำปิง โดยมีประชาชน และนักท่องเที่วยร่วมงานแสดงพุลประกอบดนตรีสวยตระการตากลางฟากฟ้าเหนือน้ำปิง ณ บริเวณสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 20.00 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next