รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ลำไยและลิ้นจี่ตกต่ำ


เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ลำไยและลิ้นจี่ตกต่ำ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปไถ่ชีวิตโคและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดดอนจั่น


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปวัดดอนจั่น เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กกำพร้าและไถ่ชีวิตโค ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธี ทำบุญสะเดาะเคราะห์-สืบชะตาวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในพิธีสวดนพเคราะห์และสืบชะตา ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และพระเกจิอาจารย์ดัง ๑๔ รูป ประกอบพิธี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจประเมินผลดำเนินงาน To Be Number One


วันนี้ ( ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานชมรม/จังหวัด To Be Number One ปี ๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่พุทธสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี
๒๕๕๗ โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และพระเถรานุเถระ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขาบูชา ประจำปี ๒๕๕๗.

พิธีเปิดงานวันเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการข้าว จัดงานวันเกษตรกร พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ๕,๐๐๐ ถุง

กระทรวงมหาดไทย ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference )


เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคเหนือ ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัด ได้แก่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน รายงานความเสียหายและแนวทางช่วยเหลือให้กับประชาชนที่เดือดร้อน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343]Next