หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่


เมื่อเวลา 09.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ณ ห้องแกรน์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากตัวแทนบริษัท เทศโก้ โลตัส


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากตัวแทนบริษัท เทศโก้ โลตัส เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Miss And Ramires เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา


วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Miss And Ramires เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาที่เข้ามาเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)


วันที่ 14 มกราคม 2555 พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดโครงการรถไฟความเร็วสูง ที่รัฐบาลได้ลงนามกับจีน รวมถึงการนำแผนบริหารจัดการน้ำท่วม การพัฒนาระบบรางกิจการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และการพัฒนาและการค้าการลงทุนตามแนวชายแดน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนเข่าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีการสำคัญต่างๆ โดย ฯพณฯท่านบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานจากสำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเคมีนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2555

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดให้ผู้แทนพระองศ์เดินทางมามอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดให้ ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ เดินทางมามอบถุงพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน 1000 ถุงให้แก่ราษฎร โดยมี นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และรายงานสถานการณ์ในพื้นที่

นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ โดยมีคณะบุคคลของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีสักการะอย่างพร้อมเพรียงกัน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน (พระตำหนักภูพิงค์)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน (พระตำหนักภูพิงค์)โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่วยข้องเข้าร่วม ณ บริเวณพระตำหนักภูพิงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next