หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และถวายดอกไม้จันทน์์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ และถวายดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ และเอกชน พร้อมด้วยพสกนิกรชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

การประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕


วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนนายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ เข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ เนตรนารี และ ผบ.ลูกเสือ พร้อมทั้งผู้บริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน ๘๓ คน ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ (ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ) อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเจียงใหม่


วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเจียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน ครั้งที่ 2 โดยมี นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 29 ณ บ้านพักทัศนาจรเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕


วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม


วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118]119[120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260]Next