ประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๖ บริเวณลานตรงข้ามโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร.ร.ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำคณะนักเรียนครู จาก St.Andrew s School ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ร.ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำคณะนักเรียนครู จาก St.Andrew s School ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประ ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้แทนสมาคม Japan Thailand International Relation Organization (JTIRO) เข้าพบ


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ คณะผู้แทนสมาคม Japan Thailand International Relation Organization (JTIRO) เข้าพบ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการแทรกแซงตลาดกระเทียม ปี ๕๔-๕๕ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการแทรกแซงตลาดกระเทียม ปี ๕๔-๕๕ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการ จว.ชม


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กรมการค้าต่างประเทศและพาณิชย์ จว. เข้าหารือเรื่องการประชุม Thailand Rice


เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าต่างประเทศและพาณิชย์ จว. เข้าหารือเรื่องการประชุม Thailand Rice ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด ( ก.ช.ภ.จ.ชม.)


เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด ( ก.ช.ภ.จ.ชม.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308]Next