จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดแข่งขัน


วันนี้ (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดแข่งขัน "Chiangmai Golf Classic ๒๐๑๔" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กลุ่มองค์กรผู้ใช้แรงงาน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้แก้ปัญหากฏหมายแรงงานข้ามชาติ


เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มองค์กรผู้ใช้แรงงาน กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (MWF) และเครือข่ายแรงงาน กว่า ๑๐๐ คน อ่านแถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และยื่นหนังสือต่อนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผ่านไปถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกร้องเกี่ยวกับด้านกฏหมายแรงงานข้ามชาติ ๑๑ ข้อ อาทิ ขอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาในนโยบายค่าจ้าง ๓๐๐ บาท เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และยกเลิกระบบการจ้างงานแบบเหมาช่วง รวมทั้งเข้มงวดปราบปรามขบวนการนายหน้าแสวงหาผลประโยชน์กับแรงงานต่างด้าว.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ


เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ "Chiangmai golf classic ๒๐๑๔" ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง นายนาวิน สินธุสอาด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ นายชนะ แพ่งพิบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำขอพร พ่อเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำขอพร นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ในการอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ในการอนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ


วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗


เมื่อวัที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย


วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557


วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119]120[121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343]Next