การประชุมพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น.

รายการ “มองเมืองเหนือ” ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( สทท. )


เมื่อเวลา 08.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการ “มองเมืองเหนือ” ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( สทท. ) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554

ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้ช่วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้ช่วยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องร้อยทับ ถนนเลียบคันคลองชลประทาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

ประธานพิธีเปิดการประชุมและสัมมนาหัวข้อ “ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างประเทศไทยใสสะอาด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและสัมมนาหัวข้อ “ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างประเทศไทยใสสะอาด โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เข้าประชุมและสัมมนาหัวข้อ “ การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างประเทศไทยใสสะอาด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการการสร้างคูณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี 2554


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการการสร้างคูณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 4 อาคารใหม่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปัจฉิมนิเทศและกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปัจฉิมนิเทศและกล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

การประชุมพิจรณา การอุธรณ์ของส่วนราชการสรรพกรจังหวัดเชียงใหม่


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณา การอุธรณ์ของส่วนราชการสรรพกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้ที่ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในที่ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ประจำปี 2554 โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักพุธจังหวัดเชียงใหม่ และพระสังฆาธิการจาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฯ วิทยาเขตสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายกำธร สินธุวานนท์ องคมนตรี


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายกำธร สินธุวานนท์ องคมนตรี และผู้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next