นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจพื้นที่เตรียม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจพื้นที่เตรียม รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเข้าร่วมตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศร่วมกับบริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย)จำกัด เข้าพบ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศร่วมกับบริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย)จำกัด เข้าพบเพื่อชี้แจงรายระเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยมการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เมื่อเวลา 8.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังความคืบหน้า ผลการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ และบริษัทที่รับผิดชอบในการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการ อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยมีนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น.

ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆเข้ารับมอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงสันป่าตองวิทยาคม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงสันป่าตองวิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2554 โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ( ศตส.จ.ชม. )


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ( ศตส.จ.ชม. ) โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมเข้าประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น.

งานแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษา มหาราชัน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดงาน แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษา มหาราชัน”โดยมีคุณจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวรายงาน ภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ โครงการในพระราชดำริ ตลอดจนการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237]Next