สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา และทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท สยามสปอร์ตฯ


วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการรับมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา จากบริษัท สยามสปอร์ต เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 40 ปี สยามสปอร์ต คืนกำไรสู่สังคม มอบความสุข 77 จังหวัดทั่วไทย" ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาไทย


วันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาไทย ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ และประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชาสัมพันธ์ โครงการเชียงใหม่เมืองเกษตรสีเขียว ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมารับตำแหน่งใหม่


วันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าสัมมนาฯ พร้อมรับการรดน้ำดำหัวจากผู้แทนมูลนิธิต่างๆ


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าสัมมนาฯ มูลนิธิสยามหฤทยาทร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้แทนมูลนิธิต่างๆ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง


เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู
นายกเหล่าการชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รดน้ำดำหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดจารีตประเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปสรงน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสรงน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗.

ชาวเชียงใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชนร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ตัวแทนประชาชนจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและตัวแทนจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมทำพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างคับคั่ง.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343]Next