นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผวช.ชมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมคารวะและสนทนาร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) รับมอบนโยบายสำคัญสำหรับ การบริหารราชการแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อส่งมอบนโยบายสำคัญสำหรับ การบริหารราชการแผ่นดินปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายจาง เหว่ยฉาย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ชม.เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายจาง เหว่ยฉาย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมคารวะและสนทนาร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อหาข้อสรุป ข้อเสนอและการดำเนินงานของคดีความทีมีปัญหา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนว่า "พร้อมทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ เตรียมระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน ประกาศให้เชียงใหม่โปร่งใส ปลอดเงินใต้โต๊ะ แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางถึงอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางถึงอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เดินทางไปสักการะและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เริ่มจากการเข้าสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือก พญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์ และพญาปราบจักรวาล เข้าสักการะวัดเชียงยืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประตูช้างเผือก ที่เป็นประตูชัยที่เข้าสู่เมืองเชียงใหม่ เข้าสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วัดสะดือเมือง และเข้าสักการะศาลพญาเม็งราย (ศาลเก่า) เสร็จแล้วได้เดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ากราบไหว้ศาลพระภูมิ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะเดินพบปะทักทายผู้ที่มาคอยต้อนรับ ทั้งนี้ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน จำนวนมาก มาคอยต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นใน จ.ชม.วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะ สตง. เข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ รอง ผวจ.ชม.วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะ สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าพบเพื่อสัมถาษณ์ และปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272]Next