จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาและแถลงข่าวการเตรียมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 30 ตุลาคมนี้


เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมมนาและแถลงข่าวการเตรียมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายในการเตรียมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงความพร้อมของการเตรียมการในส่วนที่ได้รับมอบหมายด้วย.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชน พัฒนาสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมานานด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดจำนวน ๑๐๑ ท่าน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในปี ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำ ปี ๒๕๕๗ ( Kick Off ) ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๔๑ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี


เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองบิน ๔๑ วิทยุการบินฯ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนำเรียนรายละเอียดการจัดการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ณ. ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน "113 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร"


เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสมเด็จย่า ประจำปี ๒๕๕๖ "๑๑๓" ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร” โดยมีพิธีสืบชะตาหลวง และทำบุญครบรอบ 12 ปี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน กลุ่มพลังมวลชน ลงทะเบียนวางพานพุ่ม เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีสืบชะตาหลวง และทำบุญครบ 12 ปี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอสันทรายและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีสืบชะตาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสังฆทานจตุปัจจัย ขบวนแห่เครื่องราชสักการะล้านนา โดยนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และกลุ่มเยาวชนในชุมชน

ให้เกียรติเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมครอบครัวให้เกียรติเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้การต้อนรับ พร้อมนี้คณะได้รับประทานอาหารค่ำที่ร้านยีราฟ พร้อมป้อนอาหารยีราฟอย่างสนุกสนาน เข้าชมกิจกรรม Tiger Show และบันทึกภาพกับเสือโคร่งขาวด้วย.

ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานหอการค้า จว.ชม ประธานกรรมการอิสลาม ผอ.ทางหลวงชนบท จว.ชม และผจก.โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการอิสลาม ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดการโรงแรมเชียงใหม่แกรนวิวและคณะ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ผู้ว่าฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุม กท.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กท.จ.ชม. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาเมือง การประกวดสุดยอดต้นแบบ โครงการร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองของจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323]Next