นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ


๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ "๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า


๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เป็นประธานประชุมการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการดำเนินงาน เชิงรุกตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และยังเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ได้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการท่องเที่ยวในปลายปีนี้

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช จังหวัดเชียงใหม่เริ่มประกอบพิธีวางพวงมาลา

เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

(หลังเก่า) นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ

กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน

ชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา

ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ “พระปิยมหาราช” พระพุทธเจ้าหลวง

พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของทวยราษฎร์ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕

คณะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น. คณะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมคารวะ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น. คณะผู้บริหารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายประจวบ สวัสดิประสงค์ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น. นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ภาค ๕
(จังหวัดเชียงใหม่) เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐น. คณะผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมบริจาคเนื้อกุรบานฯ ณ ห้องทำงาน
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐น. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ
เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหารือเรื่องจัดหาสถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ห้องทำงาน
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายกิตติมาส จันทร์งาม ที่ปรึกษาโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๐น. นายกิตติมาส จันทร์งาม ที่ปรึกษาโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]121[122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276]Next