นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี ห้องประชุมหอแก้ว วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานเข็มที่ระลึกให้แก่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดมหกรรม To Be Number One และประธานเข็มที่ระลึกให้แก่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดมหกรรม To Be Number One


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประกวดมหกรรม To Be Number One โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางสาว นิศรา ชวาลตันติพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางสาว นิศรา ชวาลตันติพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 โดยมีสถาบันศึกษา ( สังกัดกรมอาชีวะ )ในเขต 17 จังหวัด ภาคเหนือเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อมกล่าวโอวาทและมอบของขวัญให้แก่เด็ก ณ กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมพร้อมรับชมภาพกิจกรรมจากส่วนกลางและพบกับนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔

การประชุมการแก้ไขปํญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อเวลา 14.00 น. พล.ท. วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปํญหาหมอกควันโดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่ดูแลการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2553

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองและมอบผ้าไตรจีวรแก่นาค


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองและมอบผ้าไตรจีวรแก่นาค ณ พระอุโบสถ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศในตราตั้งสัญญาบัตร พัดยศ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศในตราตั้งสัญญาบัตร พัดยศ เนื่องในโอกาสที่พระครูวิโรจน์สีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฏชั้นเอก ณ วิหารวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 07.15 น.

ประธานในพิธีเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่


และเมื่อเวลา 13.39 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ( ศาลากลางหลังเก่า ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next