พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2554 โดยมีพี่น้องประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ เศรษฐกิจพอเพียง “


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ เศรษฐกิจพอเพียง “ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้ารับการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ เศรษฐกิจพอเพียง “ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอแม่แจ่ม


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายอำเภอแม่แจ่มและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอจอมทอง โดยมีนายอำเภอจอมทองและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลขุนแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีขอขมาพระแม่คงคา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีขอขมาพระแม่คงคา โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีขอขมาพระแม่คงคา ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 06.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ) เข้าพบเพื่อบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของจากตัวแทน เทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง – สาขาหางดง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของจากตัวแทน เทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง – สาขาหางดง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หน้ามุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมวีดีทัศน์ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาและแผนดำเนินการปัจจุบัน ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมของแต่ละจังหวัดที่เกิดน้ำท่วม ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์สนับสนุนการอำนวยการบริการสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เข้าร่วมการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น.

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการ 84 พรรษามหาบารมีแรงงานไทย หัวใจภักดี 21 ปี ประกันสังคม


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการ 84 พรรษามหาบารมีแรงงานไทย หัวใจภักดี 21 ปี ประกันสังคม ณ ลานกีฬา ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next