ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จว. (ก.ช.ภ.จ.)


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จว. (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าฯ อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพทหารกล้า


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของพระบรมวงศ์ ให้แก่ ร.อ.ศิวัช ศรีอุปโย ตำแหน่ง ผบ.ร้อย ร.15123 ฉก.นราธิวาส 30 ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนใต้

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วางที่หน้าหีบศพ ร.อ.ศิวัช ศรีอุปโย ผบ.ร้อย ร.15123 ฉก.นราธิวาส 30 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนสายปูโป-บือเจาะบองอ ม.7 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระสิงห์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

การรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) จากห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย มายังห้องประชุมฯ ทุกจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อรับทราบยโยบาย และหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๓๔


เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๓๔ ณ ห้องประชุม สพม.๓๔ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนจากผู้มีจิตศรัทธา เช่น น้ำดื่ม ผ้าห่มกันหนาว และข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ เพื่อส่งไปช่วยเหลือและเยียวยา ฟื้นฟูสภาพจิตใจและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์รับบริจาคด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ศูนย์อพยพบ้านแม่สุรินทร์ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนอยู่ประมาณ 600 หลังคาเรือน ถูกไฟไหม้ เสียหาย มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 2,300 คน มีผู้เสียชีวิตและพิสูจน์ทราบแล้วจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย แยกเป็นชาย 20 คน หญิง 16 คน บาดเจ็บสาหัส 13 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 98 ราย นั้น ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและเปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตจากผู้มีจิตศรัทธา บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้(25 มี.ค.2556) เป็นต้นไป ปรากฏว่า ขณะนี้มีประชาชนที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางนำสิ่งของเครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้งเสื้อผ้า รวมทั้งเงิน มาบริจาคที่ศูนย์รับบริจาคที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำไปใช้ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลและการรับจำนำระดับจังหวัด จว.ชม.เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลและการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ณ POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมผ่าน VDO Conference ระหว่างอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference ระหว่างอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308]Next