หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีขอขมาพระแม่คงคา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีขอขมาพระแม่คงคา โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีขอขมาพระแม่คงคา ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 06.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ) เข้าพบเพื่อบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของจากตัวแทน เทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง – สาขาหางดง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของจากตัวแทน เทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง – สาขาหางดง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หน้ามุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (video conference) การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมวีดีทัศน์ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาและแผนดำเนินการปัจจุบัน ในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมของแต่ละจังหวัดที่เกิดน้ำท่วม ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์สนับสนุนการอำนวยการบริการสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เข้าร่วมการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น.

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการ 84 พรรษามหาบารมีแรงงานไทย หัวใจภักดี 21 ปี ประกันสังคม


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการ 84 พรรษามหาบารมีแรงงานไทย หัวใจภักดี 21 ปี ประกันสังคม ณ ลานกีฬา ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพิธีเปิดงานมหกหรรมพืชสวนโลกฯ


นายชูชาติ กีฬาแปงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพิธีเปิดงานมหกหรรมพืชสวนโลกฯจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ประชุม video conference ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริการสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม


นายปรีชา เร่งสมบูรณ์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.กระทรวงต่างประเทศ นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจอุทกภัย ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริการสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ได้ video conference ร่วมกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และควบคุมสถานการณ์ การช่วยเหลือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเตรียมความพร้อมรับมือหลังน้ำลด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเตรียมความพร้อมรับมือหลังน้ำลด โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสารภี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 11.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะออกตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะออกตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งเยี่ยมเยื่อนและมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next