ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคสิ่งของเนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจําปี ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์   ผู้ว่าราชารจังหวัดเชียงใหม่    พร้อมด้วย   นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคจากหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีฯ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ พระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่

งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗


เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๔๕ น.
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ กงสุลต่างประเทศ ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาด เหล่าข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และองค์กรต่างๆ ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ซึ่งปีนี้มีผู้มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส

การประชุมวิดีทัศน์ทางไกล เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบูรณาการวันจันทร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการรับฟังการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดบูรณาการ ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ประชุม ๓) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดเชียงใหม่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอ่านพระบรมราชโองการเลื่อนสมณศักดิ์และกล่าวมุทิตาจิตในพิธีต้อนรับพระราชาคณะ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอ่านพระบรมราชโองการเลื่อนสมณศักดิ์และกล่าวมุทิตาจิตในพิธีต้อนรับพระราชาคณะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วันสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานปั่น
เทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพ่อ ฉลอง ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – สวนราชพฤกษ์ รวมใจภักษ์ ถวายองค์ราชัน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานปั่นเทิดพระเกียรติ สานความดี ตามรอยวิถีพ่อ ฉลอง ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – สวนราชพฤกษ์ รวมใจภักษ์ ถวายองค์ราชัน ที่บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตรีศรายุธ รังษี
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ พลตำรวจโทธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ และนายอำนาจ เดชะ
ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เข้าร่วมกันงานด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นไปลงนามถวายพระพร ณ เรือนรับรองภายในพระตำหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน หน่วยงานรัฐวิสากิจ องค์กรต่าง ๆ รวมถึง พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ เรือนรับรองภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อ ๕ ธันวาคม (พิธีตักบาตรเช้า)


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๔๕ น. ณ ข่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128]129[130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next