นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าอำลาหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าอำลาหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น.

นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าอำลาหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าอำลาหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 น.

คณะบุคคลทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าพบหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออวยพรสวัสดีเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2555


หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ร่วมกันอวยพรสวัสดีเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2555 แด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม 3) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษหัวข้อ ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ แก่คณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษหัวข้อ ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จว.ชม แก่คณะศึกษาดูงานจาก สนง.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษหัวข้อ ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ จว.ชม แก่คณะศึกษาดูงานจาก สนง.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตักบาตรบนถนนสายบุญ สายวัฒนธรรมเพื่อความเป็นศิริมงคลรับวันปีใหม่ 2555


วันที่ 1 มกราคม 2555 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกับพุทธศาสนิกชน เพื่อความเป็นเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และครอบครัวต้อนรับปีใหม่ 2555 ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ถึงบริเวณด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีสืบชะตาหลวงวันขึ้นปีใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ด่านตรวจซึ่งบูรณาการร่วมกัน จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ อส.เพื่อตรวจตราดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งได้นำแผ่นพับบังคับใช้กฎหมายจราจรและอำนวยความสะดวกแจกจ่ายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และมอบกาแฟเครื่องดื่ม คู่มือ ไว้ที่จุดตรวจ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการพักหลังจากขับรถระยะทางไกล หรือผู้ที่มึนเมาแล้วขับรถได้นั่งพักเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2554 ประจำเดือนธันวาคม 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2554 ประจำเดือนธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งก่อนระเบียบวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 24 ทุน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร เงินรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านยาเสพติดจำนวน 10 ราย และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนา จำนวน 17 รูป/คน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

พลังงานเชียงใหม่ร่วมกับพาณิชย์เชียงใหม่ มอบคูปองส่วนลดสินค้าเบอร์ 5

กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
จัดโครงการ"สินค้าเบอร์ 5 ช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยมี
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next