ชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 19.19 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเจ้าหวัดเชียงใหม่ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ชาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเจ้าหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายภาคิน สมมิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการติดตาม และสนับสนุนโครงการแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อเวลา 09.30 น.นายภาคิน สมมิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมการติดตาม และสนับสนุนโครงการแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” เวียงกุมกาม


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” เวียงกุมกาม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ “Big Cleaning Day” ณ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นน้ำสรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 5 ธันวาคม 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นน้ำสรงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธี ณ วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่”


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เเละท่าน ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เเละคณะสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่,สคร. 10 เชียงใหม่,สำนักพุทธศาสนา,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และอุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม่” เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษารวบรวมและจัดทำข้อมูลเมืองเชียงใหม่เพื่อสมัครเข้ารับการประเมินเป็นเครือข่ายสมาชิกเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน(Cultural Creative City: Chiang Mai City of Crafts and Folk Art)


ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานโดยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุลและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเดินรณรงค์ไม่กระทำ ไม่นิ่งเฉย ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเดินรณรงค์ไม่กระทำ ไม่นิ่งเฉย ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว โดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมเดินรณรงค์ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานตามโครงการศูนย์ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน) โดยมีท้องถิ่นอำเภอ-ปลัดเทศบาล-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่วยข้องเข้าประชุม ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260]Next