หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฯ ในงาน "หลินปิงเติบใหญ่ อายุ 2 ปี คนจีนใจ๋ดีแถมหื้ออยู่ต่อ" ณ บริเวณหน้าสโมสรหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกล่าวแสดงความยินดีในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางนฤมล ปานรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในงาน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

หลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายเฉิน จงซิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ


หลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายเฉิน จงซิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ โดยมี ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 9


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 9 โดยมีนายชัยสิทธ์ อาศิระวิชัย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมวินเพลส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จะสร้างโอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแถลงข่าวการพัฒนา "เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ จะสร้างโอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร" โดยมี ผศ.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ กล่าวรายรายละเอียดแนะนำโครงการ ณ โรงแรม ดุสิต D2 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( แผนกมัธยม )


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( แผนกมัธยม ) โดยมีคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( แผนกมัธยม ) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( แผนกมัธยม ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิด และคณะกรรมการภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมโครงการ "84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครบ 84 พรรษา ณ ศูนย์ปฏิบัติืการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ต้อนรับคณะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่


หม่อมหลวงปนัีดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 (นปร.) ตามโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของข้าราชการในโครงการ ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ให้ประสานควบคู่กันอย่างกลมกลืน ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

ต้อนรับคณะนายทหารระดับสูง


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พ.อ.สุทัศน์ จารุมณี รองผบ.พล.ร.7 พร้อมคณะนายทหารระดับสูง ในโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเยี่ยมชมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241]Next