ประธานการประชุม กท.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กท.จ.ชม. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานเปิดงานวันช้างไทย ครั้งที่ ๑๔


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย ครั้งที่ ๑๔ ณ ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ระลึกถึงความสำคัญของช้างซึ่งถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอีกทั้งยังเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย

ประธานการประชุมคณะกรรมการแข่งขันกอล์ฟรายการ "Chiangmai Golf Classic 2013"


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแข่งขันกอล์ฟรายการ "Chiangmai Golf Classic 2013" ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรมที่ทำการปกครองจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะ ผต.กระทรวงทรัพยากรกรรมชาติฯ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะ ผต.กระทรวงทรัพยากรกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บันทึกเทปรายการมองเมืองเหนือ เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) บ้านพี่เมืองน้องระหว่าง จว.ชม. กับ จว.ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการมองเมืองเหนือ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองต่างๆ ในฐานะ บ้านพี่เมืองน้อง (sister city) โดยกำหนดออกอากาศ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) นอกจากนี้ยังร่วมอัดสปอร์ตรณรงค์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การประหยัดพลังงาน และการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยตลอดเดือนเมษายนนี้

ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธารการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ การระดมทุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่และมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลฯ


เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ต่อด้วยการระดมทุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ณ.สนามหญ้าภายในอาคารอำนวยการ ศาลางกลางจังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสดังกล่าวได้จัดให้มีการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจำปี ๒๕๕๖ ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้โชคดีที่รับรางวัลจำนวน 4 ท่าน เดินทางมารับมอบในงานดังกล่าวด้วย ของรางวัลที่มอบ ได้แก่ รถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส รุ่น 1.5 เจ (เกียร์ออโต้) จำนวน 1 รางวัล , รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า ฟีโน่ จำนวน 3 รางวัล โดยมี นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบ ณ.บริเวณหน้ามุข อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมหารือข้อราชการในประเด็นการตรวจติดตามการบูรณาการภายใต้นโยบายพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ยาเสพติด)


เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผต.สำนักนายกฯ เขต ๑๕ ในการร่วมประชุมหารือข้อราชการในประเด็นการตรวจติดตามการบูรณาการภายใต้นโยบายพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ยาเสพติด) ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308]Next