นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง เรื่อง การจ้างงานคนพิการ


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง เรื่อง การจ้างงานคนพิการ ตามกฎหมาย โดยมีเจ้าที่ที่รับผิดชอบเข้าประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม-สัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม-สัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ เข้ารับการประชุม-สัมมนา ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้กับคณะอาจราย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ 67 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้กับคณะอาจราย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ 67 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เขข้าพบเพื่อขอทราบนโยบายด้านพลังงานของจังหวัดและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวมหกรรมผจญภัยนานาชาติเชียงใหม่ ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวมหกรรมผจญภัยนานาชาติเชียงใหม่ ประจำปี 2554 โดยมีสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆเข้าร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณชั้น G ลานน้ำพุ ลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงความยินดีฉลองถ้วยพระราชทาน Sport Dance For the Oueen Sponsor ThaiIand Champianship 2001


และเวลา 11.00 น. วันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงความยินดีฉลองถ้วยพระราชทาน Sport Dance For the Oueen Sponsor ThaiIand Champianship 2001 ณ สนามโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร- อาจารย์ – นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร- อาจารย์ – นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ ความเป็นชาติ กับการพัฒนาสังคม “


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ ความเป็นชาติ กับการพัฒนาสังคม “ ในงานล้อมรั้วครอบครัวด้วยใจรัก รวมใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์ เชิดชูเยาวชนคนดี นพบุรีศรีนครพิงค์ โดยมีนักเรียน-นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next