รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ vdo conference จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และจังหวัดเคลื่อนที่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่       พร้อมด้วย    นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในพื้นที่ อำเภอเวียงแหง เมื่อวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง อำเภอ เวียงแหง(อ่านต่อ)...

การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ นำโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงการเตรียมการจัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ สาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ณ จังหวัดเชียงใหม่


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเข้าสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานเปิดการฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่อง “พระมหาชนก” รอบปฐมฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม Central Group Big Cleaning Day ๒๐๑๔


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม Central Group Big Cleaning Day ๒๐๑๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงละครประจำปี ๒๕๕๗


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิด การแสดงละครประจำปี ๒๕๕๗ รอบปฐมทัศน์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ เพื่อจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การแสดงและพัฒนาวิทยาลัย ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อม มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่ อนุรักษ์งานศิลปของชาติสืบไป การแสดงประกอบด้วย การบรรเลงดนตรีสากล การแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง การแสดงรำเมขลารามสูร การแสดงปฐมบทรามเกียรติ์ การแสดงรำชุมนุมฉุยฉายและการแสดงละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next