ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและมอบนโยบายในการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและมอบนโยบายในการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในสังกัด เข้าสัมมนาเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับจังหวัดและมอบนโยบายในการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2553 เวลา 10.00 นที่ผ่านมา

การประชุมหารือแก้ปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมหารือแก้ปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองกำลังผาเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

ประธานการประชุมและปิดศูนย์อำนวยการปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและปิดศูนย์อำนวยการปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง เข้าประชุมและปิดศูนย์อำนวยการปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ห้องศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสุเทพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ถวายพระสงฆ์ 984 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และร่วมสืบชะตาหลวง วันขึ้นปีใหม่ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวรการ ยกยิ่ง นายชูชาติ กีฬาแปง นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายปดิษฐ์ ทายะมหา ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2554 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายปดิษฐ์ ทายะมหา ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2554 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำและคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2554 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ผู้บริหารโรงแรมเชียงใหม่ภูคำและคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2554 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ “ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน “


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ ร่วมเปิดงานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ “ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน “ ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา และในวโรกาสเริ่มปีมหามงคลพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ร่วมพิธีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ ร่วมพิธีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ “ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน “ ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 พรรษา และในวโรกาสเริ่มปีมหามงคลพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประธานเปิดงานกาชาดประจำปี 2554 ( งานฤดูหนาว ) จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกาชาดประจำปี 2554 ( งานฤดูหนาว ) โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ สนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next