หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2554 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00น.

บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมาการดำเนินการ ( สอ.มท. ) ของสหกรณ์ออมทรัพท์กระทรวงมหาดไทย


บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมาการดำเนินการ ( สอ.มท. ) ของสหกรณ์ออมทรัพท์กระทรวงมหาดไทย โดมีสมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00น.

ประชุมการจัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช


เมื่อเวลา 10.30 น. พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมการจัดคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเรือพาย จำนวน 5 ลำ จากบริษัทเชียงใหม่แอร์เซอร์วิส เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเรือพาย จำนวน 5 ลำ จากบริษัทเชียงใหม่แอร์เซอร์วิส เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หน้ามุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะฑูตนานาชาติเข้าเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป


นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะฑูตนานาชาติเข้าเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

จังหวัดเชียงใหม่ยังคงจัดส่งอาหารผ่านสายการบินไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดส่งอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผ่านสายการบินไทย ล่าสุดได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นครศรีธรรมราช จัดส่งจำนวน 20,000 ชุดต่อวัน
วันนี้ (14 พ.ย.54) เวลา 13.30 น. นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมหารือสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง และการช่วยเหลือ ร่วมกับ นายพระนาย สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้นำผู้บริหารส่วนกลางร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference เพื่อให้ทุกจังหวัดรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขอความร่วมมือเพื่อระดมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของเชียงใหม่

ผู้ว่าฯเชียงใหม่คล้องพวงมาลัยดอกไม้ให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ มีการฟ้อนรำโชว์นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการต้อนรับ พร้อมกับเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในเทศกาลยี่เป็ง และงานพืชสวนโลกที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลยี่เป็งประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลยี่เป็งประจำปี 2554 โดยมีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลยี่เป็งประจำปี 2554 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หน้ามุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาพระราชทาน นายเสน่ห์ วาฤทธิ์ ( ป.ม.-ป.ช. ) อดีตผู้อำนวยการสำนักงานฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาพระราชทาน นายเสน่ห์ วาฤทธิ์ ( ป.ม.-ป.ช. ) อดีตผู้อำนวยการสำนักงานฝนหลวงและการบินเกษตร และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]Next