รองประธานคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะ รอง ผวจ.เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับรองประธานคณะกรรมการชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๒ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังบรรยายสรุปจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๒ จำนวน ๙๕ คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดสุดท้ายในภาคเหนือและของหลักสูตร โดยคณะนักศึกษานายอำเภอ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคม การศึกษา การแพทย์ และการท่องเที่ยวในภูมิภาค และเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีศักภาพและความพร้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้จังหวัดเชียงใหม่จะมีความเจริญเติบโตอย่างมาก

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ "เชียงใหม่เกมส์" อย่างยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อการต้อนรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่าหมื่นคน ด้วยชุดการแสดง ๘ ชุด สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา ที่ทรงคุณค่า

นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๐ น. เป็นต้นไป นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย ให้มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง ๒ ท่าน เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เ(หลังเก่า) และสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเดินขึ้นศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังห้องทำงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าแถวรอรับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง ๒ ท่าน เข้ากราบไหว้พระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา ในห้องทำงาน นั่งโต๊ะทำงานและเซ็นต์แฟ้มเอกสารเป็นปฐมฤกษ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการแล้ว และได้รับมอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึก จากการเข้าแสดงความยินดีของหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์”เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์” เพื่อซักซ้อมและติดตามความพร้อมของการเตรียมการจัดการแข่งขันของคณะกรรมการทุกฝ่ายในภาพรวมทั้งหมด ก่อนที่ถึงพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งขณะนี้ ได้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ ซึ่งจากการรายงานการเตรียมความพร้อมในภาพรวม แต่ละฝ่ายได้เตรียมพร้อมเกือบ ๑๐๐ % แล้ว อาทิ พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน การเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข้งขันกีฬาแห่งชาติ

งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชุนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๑๙ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129]130[131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next