หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมพร้อมกับบรรยายสรุปเรื่อง “ จังหวัดเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม “ โดยมีหน่วยงานราชการ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ (ห้องประชุม 3 ชั้น 3) อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 10.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “ การเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรื่อง “ การเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงวันชาติญี่ปุ่น


หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง และกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ทรงมีพระชนมายุครบ 78 พรรษา โดยมี กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายคะซึโอะ ชิบะตะ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554

พิธีเปิดสวนประเทศอินโดนีเซีย งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พิธีเปิดสวนประเทศอินโดนีเซีย ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยมี ฯพณฯ โมฮัมหมัด ฮัตตา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทน จากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย ภาษา อาหาร แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ณ สวนประเทศอินโดนีเซีย อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและสัมมนา Symposium on Medicinal and Aromatic Plants


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม และสัมมนา Symposium on Medicinal and Aromatic Plants โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอภิปราย เรื่อง หลักสำคัญในพระบรมราโชวาท และการนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง หลักสำคัญในพระบรมราโชวาท และการนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยมี นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่งคงปลอดภัยแห่งประเทศ และนายสายเมือง วิริยศิริ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมอภิปราย ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ วันที่ 14 ธันวาคม 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับในพิธีเชิญธงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเชิญธงเกียรติยศ งานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานเสาธง เพื่อเป็นการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างไม่เป็นทางการ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารจากสมาพันธ์พืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) ผู้บริหารระดับสูง และสื่อมวลชนทั้งจากในและต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าเสาธง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2544

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้จัดงาน และผู้สนับสนุนงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554


นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรองผู้จัดงาน และผู้สนับสนุนงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ ณ บริเวณลานราชพฤกษ์(หอคำหลวง) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บันทึกเทปสนทนาในรายการ ซาวห้าบ้านเฮา WETV เคบิลทีวี


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ ซาวห้าบ้านเฮา ในประเด็นการจัดงานฤดูหนาว และงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2554 - 8 มกราคม 2555 และงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ WETV เคบิลทีวี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ ในโครงการเชียงใหม่โมเดล ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ ได้บริจากเงินสมทบทุนแก่ผู้ประสบอุทกภัย


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเชียงใหม่โมเดลที่ให้ผู้บริหารพบปะนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิด และซักถามเรื่องต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ ในวัน อังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next