คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและแนะนำคณะกรรมการฯเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี และแนะนำคณะกรรมการฯ ณ ห้องรับรองฯ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “เชียงใหม่เกมส์”ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๑ “เวียงพิงค์เกมส์”ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในพิธีเปิดการแข่งขันในวันดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม อลังการ เพื่อต้อนรับประธานในพิธีและอวดสายตาผู้ร่วมงาน และผู้ชมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา ถึง ๘ องก์ ผสมผสานขบวนพลังนักกีฬาและคณะกรรมการจาก ๗๗ จังหวัด ที่ร่วมเชิญริ้วขบวนธงชาติ ขบวนธงเชียงใหม่ ขบวนธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ขบวนธง “เชียงใหม่เกมส์”

คณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา ซึ่งนำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานกรรมมาธิการฯ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ เพื่อศึกาาข้อเท็จจริง และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ การปรับตัวและกลยุทธ์รับ AEC โอกาสและการขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง และระบบโสจิสติกส์สายเหนือ และพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับร่วมกัน ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ หรือพบปะวาระยามเช้า(Morning Session)เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ หรือพบปะวาระยามเช้า(Morning Session) โดยมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในจัดงานฯ ซึ่งในการพบปะวาระยามเช้าในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และนายอำเภอ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการประสานความร่วมมือกันในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สังเกตการณ์ ลุ้นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเลวีนิติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นายเคนเน็ต แอลฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างคึกคัก มีการติดตั้งโทรทัศน์และจอภาพขนาดใหญ่รับสัญญาณ ถ่ายทอดสดผ่านทางดาวเทียม ให้เห็นบรรยากาศการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกา บรรดานักเรียน นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ ต่างเดินทางร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Cloud Studio: Tourism Solutionsเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแสดงนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Cloud Studio: Tourism Solutions ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้านท่องเที่ยว ให้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็น ๑ ใน ๘ จังหวัดของประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม Road Show ในครั้งนี้

การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมการแถลงข่าว ๑๐ หน่วยงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าระยะนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและถวายการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ซึ่งมีกำหนดการเสด็จฯ ไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นความโชคดีและน่าปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

ประชุมพิจารณาอุธรณ์ภาษีอากรเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาอุธรณ์ภาษีอากร ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารสถาบันดาราศาสตร์ และ ผอ.เขื่อภูมิพล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะผู้บริหารสถาบันดาราศาสตร์ และ ผู้อำนวยการเขื่อภูมิพล พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ผวจ.ชม. ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next