หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 54


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 54 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมการแถลงข่าว มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 54 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล


จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2554 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องถิ่น สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554

การแสดง Capture The Magic


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้รับชมและคณะนักแสดงจาก Brigham Young University (B.Y.U.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาจัด การแสดง Capture The Magic “มหัศจรรย์ตระการตาแห่งการเต้นที่จะสะกดคุณด้วยมนต์มายาแห่งลีลาอันน่าประทับใจ” ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554

การประชุมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนอและติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในด้านต่างๆ โดยมีกงสุลต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักสิ่งแวดล้อม นักศึกษา จากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กล่าวต้อนรับ กีฬา สกอ. ครั้งที่ 30


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาครั้งที่ 30 "คาวบอยเกมส์" โดยมี ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรม การการอุดมศึกษา ประธานพิธีเปิด ณ สนามอินทนิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2554 โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชฤกษ์ 54


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชฤกษ์54 โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นประธาน ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาเกษตร เขตที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบูรณาการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการบูรณาการสร้างองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับการอบรม ณ โรงแรมดิอิมเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพพระราชทาน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ( วาตภัย ) จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

พิธีมอบหลอดผอมเบอร์ 5


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหลอดผอมเบอร์ 5 จาก นายชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (ทพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ ในการเปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 แทนหลอดเดิมภายในอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,900 หลอด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241]Next