ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่นแรงงานต่างด้าว ก่อเหตุอาชญากรรม


วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่นแรงงานต่างด้าว ก่อเหตุอาชญากรรม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อ. วีระวุฑฒ์ วัฑฒนายน อดีตข้าราชการบำนาญคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ อ. วีระวุฑฒ์ วัฑฒนายน อดีตข้าราชการบำนาญคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งสุดท้ายคืออาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ มช. ณ สุสานสันกู่เหล็ก ต.วัดเกตุ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Mr.Michael Clos ส.ส.พรรคซีดียู/ซีเอสยู และกงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.Michael Clos ส.ส.พรรคซีดียู/ซีเอสยู และกงสุลกิตติมศักดิ์เยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน


เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผวจ.ชม.ร่วมพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 237 ปีในการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกา ณ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่


(เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖) คริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 237 ปีในการประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกา ณ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวแสดงความยินดี ท่ามกลางตัวแทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน กงสุลจากประเทศต่าง ๆ และสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

ประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังวัด เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองอธิการบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการขอใช้สถานที่ปฏิบัติราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัด


วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองอธิการบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการขอใช้สถานที่ปฏิบัติราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัด ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทย-พม่า


วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทย-พม่า ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ล่องลำน้ำปิง เพื่อสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วม


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ได้ลงเรือล่องลำน้ำปิง เพื่อสำรวจ
พื้นที่ และตรวจความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325]Next