หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยพายัพ ณ อาคารสายธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแม่โจ้ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ( ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ )


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานแม่โจ้ร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ( ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ) โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประธานกล่าวเปิดโครงการเร่งรัดพัฒนางานด้านสาธารณสุข ตามนโยบายสำคัญระดับชาติ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเร่งรัดพัฒนางานด้านสาธารณสุข ตามนโยบายสำคัญระดับชาติ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ โดยมีคณะครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เข้าร่วมพีธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลงานการดำเนินงานโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการและคณะกรรมการ ภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมการนำเสนอการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ณ ห้องใบเงิน โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จังหวัดเชียงใหม่ / สมาคมแพทย์แผนไทย ( ภาคเหนือ ) จัดงานลานผญา ( ปัญญาหมอพื้นบ้าน )


จังหวัดเชียงใหม่ / สมาคมแพทย์แผนไทย ( ภาคเหนือ ) จัดงานลานผญา ( ปัญญาหมอพื้นบ้าน ) โดยมีประชาชนและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554

การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2554


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2554 โดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานผลไม้เชียงใหม่สู่สากล


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานผลไม้เชียงใหม่สู่สากล โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจเข้าร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานที่ผ่านมาFruit Fair Chiang Mai ผลไม้เชียงใหม่สู่สากล


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว "Fruit Fair Chiang Mai ผลไม้เชียงใหม่สู่สากล" เพื่อเป็นการเปิดตลาดผลไม้สู่สากลอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2554 นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแนะนำเสนอผลการปฎิบัติราชการในพื้นที่ เรื่องวิถีชีวิตชุมชนกับแนวทางการพัฒนาให้กับนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 5


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแนะนำเสนอผลการปฎิบัติราชการในพื้นที่ เรื่องวิถีชีวิตชุมชนกับแนวทางการพัฒนาให้กับนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244]Next