ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านระบบVDO Conference เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. จังหวัดเชียงใหม่โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารับนโยบายโดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเข้าประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน โดยมีนักกีฬาและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 05.50 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมและปลอบขวัญอาสาสมัครรักษาดินแดน ( อ.ส )


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมและปลอบขวัญอาสาสมัครรักษาดินแดน ( อ.ส ) ประจำอำเภอเชียงดาว ที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาบ้า ณ โรงพยาบาลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อประวัติศาสตร์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเสริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อประวัติศาสตร์ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเสริมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 40 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 5(เชียงใหม่)


การสัมมนาเปิดตัวสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) และการขับเคลื่อนงานป้องกันตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2554 โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2554 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.15 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254]Next