หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจากสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจากสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ หน้าลานห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

นายวรการ ยกยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ “ ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” และการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


นายวรการ ยกยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ “ ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” และการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 28


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 28 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวมหกรรมสินค้าแห่งมิตรภาพ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวมหกรรมสินค้าแห่งมิตรภาพ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วยน้ำท่วม พระสงฆ์ 499 รูป


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการและหอการค้าจังหวัดจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ของการเสด็จออกผนวช โดยมีพระสงฆ์ 499 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ของอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ในวันที่ วันเสาร์ที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจากนายอำเภอสันกำแพงและพี่น้องชาวอำเภอสันกำแพง


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจากนายอำเภอสันกำแพงและพี่น้องชาวอำเภอสันกำแพง จำนวนเงิน 312,031 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หน้ามุกศาลาจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับเงินบริจาคจากนายอำเภอดอยหล่อและพี่น้องประชาชนอำเภอดอยหล่อ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับเงินบริจาคจากนายอำเภอดอยหล่อและพี่น้องประชาชนอำเภอดอยหล่อจำนวนเงิน 50,000 บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หน้ามุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี เชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปตั้ง ณ แท่นพิธีในวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวง


เมื่อเวลา 18.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี เชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปตั้ง ณ แท่นพิธีในวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวง โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]Next