ออกรายการมองเมืองเหนือ ประเด็นการรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการมองเมืองเหนือ ประเด็นการรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย จว.ชม. (NBT) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ( ศตส.จวชม.)


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ( ศตส.จวชม.) โดยมีนายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรงเข้าประชุมหารือและแก้ปัญหา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น .

ประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจพี้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่วยข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ เทอเรช อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา

ตรวจเยี่ยม คณะบุคคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมและตรวจเยี่ยม คณะบุคคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.พ.วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 52


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป แก่นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 น.

คริสตชนใน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบร้องเพลงอวยพร เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชูชาติ กีฬาแปง นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคริสตชนใน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อร้องเพลงอวยพร เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2553 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (The 15th Asean University Games 2010)


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดและกล่าวอำลานักกีฬาทั้ง 11 ประเทศ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 15 (The 15th Asean University Games 2010) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวปิด และนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา มอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 15 ให้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่ 16 ในปี พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประธานเปิดป้ายสำนักงานสมาคมทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดป้ายสำนักงานสมาคมทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน โดยมีสมาชิกทหารผ่านศึก ทหารกองหนุน ณ บ้านแปลงห้า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลยุพราชโอเพ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลยุพราชโอเพ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553
ณ สนามบาสเกตบอลยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีเปิดโครงการ “ อุ่นนี้เพื่อน้อง “


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ อุ่นนี้เพื่อน้อง “ โดยมีสมาคมวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ม และสมาชิกเครือข่ายที่เป็นสถานีวิทยุชุมชนกว่า 500 สถานี ทั่วประเทศ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ อุ่นนี้เพื่อน้อง “ ณ โรงเรียนห้วยฝาง ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131]132[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next