วันต้นไม้แห่งชาติ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีหน่วยงานราชการและเอกชนเข้าร่วมวันต้นไม้แห่งชาติ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น.

โครงการผู้ว่าพบประชาชน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยงานราชการออกบริการประชาชนอำเภอจอมทอง ในโครงการผู้ว่าพบประชาชน โดยมีพี่น้องประชาชนออกมารับการบริการเป็นจำนวนมาก ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย


นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น.

พิธีเวียนเทียน เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554 โดยมีพี่น้องประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ณ วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานไหว้พระรับศีล เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานไหว้พระรับศีล เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554 โดยมีพี่น้องประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ณ วิหารหลวงวัดพระสิงห์วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554

พิธีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นั่งรถบุศบกนำน้ำสรงพระราชทาน เพื่อสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในพิธีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ จากเชิงดอยถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ระยะทาง 11 กิโลเมตร มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ นับหมื่นคน เดินเท้าขึ้นสู่ดอยสุเทพ ถือเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมานานในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเข้าประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ( ศตส.จวชม. ) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการรับฟังเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่


นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการรับฟังเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อประสบการณ์ความสำเร็จการพัฒนาความเข้มแข็งโดยชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดการตนเอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.30 น.

นางวราภรณ์ กีฬาแปง รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณสื่อมวลชน


นางวราภรณ์ กีฬาแปง รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณสื่อมวลชน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการเชียงใหม่โมเดล ( Chiang Mai Model )


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือโครงการเชียงใหม่โมเดล ( Chiang Mai Model ) โดยมีหน่วยงานราชการและคณะกรรมการโครงการเชียงใหม่โมเดล ( Chiang Mai Model ) เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]Next