หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมตรวจเยี่ยม ณ ค่ายกองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประธานกล่าวเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) ระดับตำบล ประจำปี 2554


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.) ระดับตำบล ประจำปี 2554 ณ ค่ายพระปิ่นเกล้า กองพันทหารปืนใหญ่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบมหันตภัยอย่างร้ายแรงที่ประเทศญี่ปุ่น จากสโมสรฝึกพูดแห่งลานนา เชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบมหันตภัยอย่างร้ายแรงที่ประเทศญี่ปุ่น จากสโมสรฝึกพูดแห่งลานนา เชียงใหม่ นำโดย รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและ รศ.ดร. บุญลือ เผือกผ่อง และสมาชิก เป็นจำนวนเงิน 22,000 บาท ณ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 11.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33

img src="../picnews/1300771257.jpg">
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33 ณ บก.มทบ.33 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. <

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงถั่วเหลือง


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงถั่วเหลืองโดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงถั่วเหลือง ณ ห้องพะยอม โรงแรมอมารี รินคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ทิพย์ อัพะเศวต อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ทิพย์ อัพะเศวต อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ สุสานสันกู่เหล็ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่าน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหล่งข่าวผู้ประสานพลังแผ่นดิน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหล่งข่าวผู้ประสานพลังแผ่นดิน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 โดยมีหน่วยงานราชการละสมาชิกแหล่งข่าวผู้ประสานพลังแผ่นดิน เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่าน

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการฝ่ายปกครองในกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ประจำปี 2554


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมข้าราชการฝ่ายปกครองในกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ประจำปี 2554 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ประธานเปิดโครงการ CSR ( ความรับผิดชอบต่อสังคม )


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ CSR ( ความรับผิดชอบต่อสังคม ) โดยมีกลุ่มเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ CSR ( ความรับผิดชอบต่อสังคม ) ณ ลานกิจกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายให้นายอำเภอฝาง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายให้นายอำเภอฝาง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านลาน หมู่ที่ 5 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 11.30 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240]Next