หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ ความเป็นชาติ กับการพัฒนาสังคม “


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ ความเป็นชาติ กับการพัฒนาสังคม “ ในงานล้อมรั้วครอบครัวด้วยใจรัก รวมใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์ เชิดชูเยาวชนคนดี นพบุรีศรีนครพิงค์ โดยมีนักเรียน-นักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายเผดิม สะสมทรัพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนายเผดิม สะสมทรัพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ณ ห้องแกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การศึกษาในโลกยุคศตวรรษที่ 21


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษหัวข้อ เรื่อง การศึกษาในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องลานตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเรียนรู้สิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่การบูรณาการในชุมชน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเรียนรู้สิทธิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่การบูรณาการในชุมชน โดยมีนายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน ณห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการร่วมรณรงค์ ฟ้าใส ขี่จักรยาน ลดโลกร้อน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการร่วมรณรงค์ ฟ้าใส ขี่จักรยาน ลดโลกร้อน โดยมีนางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการร่วมรณงค์ ฟ้าใส ขี่จักรยาน ลดโลกร้อน ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผ่านระบบVDO Conference เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. จังหวัดเชียงใหม่โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารับนโยบายโดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเข้าประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬาที่เข้าการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน โดยมีนักกีฬาและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 05.50 น.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]Next