หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ) เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการกำหนดจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการกำหนดจัดหางาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรมปกครองจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะรุดเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ประสบเหตุจากเพลิงไหม้ตึกแถว อำเภอสันกำแพง


เมื่อวันที ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๑๑ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ได้รับบาดเจ็บเพลิงไหม้ถูกเพลิงไหม้ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง พร้อมกันนี้ นางศิริลักษณ์ แพ่งพิบูลย์ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินและของช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ด.ญ.อังคณา เกษมโชคคำพล บุตรสาวผู้ได้รับบาดเจ็บประสบเหตุจากเพลิงไหม้

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงเสาเอกอาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีลงเสาเอกอาคารสำนักงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ บ้านบึงกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการสร้างให้สำเร็จไปด้วยดี อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และคณะ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรฯ ให้กับนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมภาคฤดูหนาว มหานครฉงชิ่ง


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณและรับมอบใบประกาศนียบัตร ในการเข้าร่วมค่ายกิจกรรมภาคฤดูหนาว มหานครฉงชิ่ง ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าพบ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาหารือปััญหาสถานะบุคคลและเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณแบลล์ เบิร์น ผอ.ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือปัญหาสถานะบุคคลและเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอไชยปราการ


เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานตรงข้ามวัดพระเจ้าตนหลวง บ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว "รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ ๒๕๕๗ (Chiang Mai Design Awards ๒๐๑๔)"


เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว "รางวัลการออกแบบเชียงใหม่ ๒๕๕๗ (Chiang Mai Design Awards ๒๐๑๔)" ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC)

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการ


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการ “พิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา” ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354]Next