พลังงานเชียงใหม่ร่วมกับพาณิชย์เชียงใหม่ มอบคูปองส่วนลดสินค้าเบอร์ 5

กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
จัดโครงการ"สินค้าเบอร์ 5 ช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยมี
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดถนนสองข้างทางในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดความประทับใจ และเกิดความรู้สึกที่ดีกลับไป ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม และเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ที่ปฏิบัติงานในการทำความสะอาดถนนสองข้างทางในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดความประทับใจและเกิดความรู้สึกที่ดีกลับไปในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๔

สถานีกองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) บันทึกเทปอวยพรปีใหม่


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ได้บันทึกเทปอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 ออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 5

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง และนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยแพทย์ของมูลนิธิรามาธิบดี ซึ่งมาร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงาน โครงการหลวง 54 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เด่นตลอด 42 ปี


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน "โครงการหลวง 2554" โดยมีหม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภคการสาธิตการประกอบอาหารโครงการหลวง การสาธิตและสอนแกะสลักผักผลไม้ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าชาวไทยภูเขา ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายพืชผักผลไม้นานาพันธุ์ของโครงการหลวง ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายธีระ วงค์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ หอคำหลวง ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษในโครงการ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษในโครงการ "การฝึกอบรมวิธีการสืบสวนสอบสวนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล คดีความผิดการค้ามนุษย์" โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากข้าราชการตำรวจระดับผู้ปฏิบัติงานด้านสอบสวน และสืบสวน งานธุรการคดี ในสถานีตำรวจสังกัด ภ.จว.เชียงใหม่ 2 รุ่นๆละ 50 นาย ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 และวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554

มูลนิธิแสงไทยดรุณ และนักเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ นำเด็กในโครงการและนักเรียน ร้องเพลงอวยพร เนื่องในวันคริสต์มาส แด่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


มูลนิธิแสงไทยดรุณ และนักเรียนบริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ นำเด็กในโครงการและนักเรียน ร้องเพลงอวยพร เนื่องในวันคริสต์มาส แด่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้องโถงประตูด้านหลัง อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 12.30 น.

ตัวแทนสำนักงานการกีฬา ภาค 5 เข้าขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555


เมื่อเวลา 10.30 น. ตัวแทนสำนักงานการกีฬา ภาค 5 เข้าขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 โดยมีเลขานุการนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ หน้าห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269]Next