หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่รถรับจ้างสี่ล้อแดง


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่รถรับจ้างสี่ล้อแดง โดยมีผู้ขับสี่ล้อแดงรับฟังการบรรยายพิเศษให้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00 น.

ประธานเปิดที่ทำการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขามีโชคพลาซ่า


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดที่ทำการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขามีโชคพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.19 น.

ประธานพิธีงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2553


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2553 ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.45 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บัวแก้ว ชูฤทัย


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่บัวแก้ว ชูฤทัย โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภรรยา ให้การต้อนรับ ณ บ้านหนองงู ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคืนวันพุธที่24 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สรชัย ชีวะกลินศักด์ ผู้อำนวยการกองงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี พระวรชายาฯ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สรชัย ชีวะกลินศักด์ ผู้อำนวยการกองงานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี พระวรชายาฯ เดินทางมอบถุงพระราชทาน ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่24 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

การแถลงข่าวการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม 2553 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ค่ายดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่โดยมี นายอำเภอดอยเต่า พร้อมข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ และรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.30 น. ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอฮอด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่โดยมี นายอำเภอฮอด พร้อมข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ และรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น.

ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น.

รับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จปฎิบัติพระกรณียกิจทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพันเตา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการกองบิน 41 และข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222]Next