นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลตรีสุรเชษฐ์ ไชยวงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 3


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลตรีสุรเชษฐ์ ไชยวงค์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ ในที่ประชุม โครงการ คาราวานสภานักเรียนเชียงใหม่ ร่วมใจช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ ในที่ประชุม โครงการ คาราวานสภานักเรียนเชียงใหม่ ร่วมใจช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกรประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกรประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของจากนายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเวียงแหง และพี่น้องชาวอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของจากนายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเวียงแหง และพี่น้องชาวอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพฯและภาคกลาง ณ หน้ามุกศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิสรณ์ กำเนิดศิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสถานบริการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิสรณ์ กำเนิดศิริ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ และอาสาสมัครักษาดินแดน ( อส. ) ออกตรวจสถานบริการในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวในโครงการ วีทีวี รวมใจชาวเชียงใหม่ ช่วยภัยน้ำท่วม


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวในโครงการ วีทีวี รวมใจชาวเชียงใหม่ ช่วยภัยน้ำท่วม และลงนามเปิดบัญชี โดยมีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าว ณ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ เทเลวิชั่น จำกัด ( วีทีวี เคเบิลทีวี ) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูถัมภ์ฯ


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูถัมภ์ฯ โดยมีคณะอาจารย์-ครูและนักเรียนโรงเรียนเมตาศึกในพระราชูถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ สนามโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูถัมภ์ฯ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ 2011 ( ประเทศไทย )


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ 2011 ( ประเทศไทย ) เข้าพบเพื่อปรึกษาการจัดงานนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยมีนายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง ณ บริเวณสนามจัดงานฤดูหนาวด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตกรุงเทพฯและเขตปริมลฑล


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายวรดิศ ดิศกุล ณ อยุธยา บุตรชาย พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชจังหวัดเชียงใหม่ นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตกรุงเทพฯและเขตปริมลฑล เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next