ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเตรียมความพร้อมรับมือหลังน้ำลด


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัย และเตรียมความพร้อมรับมือหลังน้ำลด โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอสันทราย นายอำเภอสารภี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 11.30 น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะออกตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะออกตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งเยี่ยมเยื่อนและมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554

นายอนุพงษ์ วาวงษ์มูล นายอำเภอแม่แตงนำ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคณะดูที่เกิดเหตุและความเสีย


นายอนุพงษ์ วาวงษ์มูล นายอำเภอแม่แตงนำ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ดูที่เกิดเหตุและความเสียหาย ณ บ้านแม่ก๋ายน้อย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย และดินโคลนถล่มบ้านแม่ก๋ายน้อย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจาก อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านแม่ก๋ายน้อย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางนฤมล ปาลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกตรวจเยี่ยม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ VDO Conference


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบ VDO Conference จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ์การการจัดทำแผนปฏิบัติ์การพัฒนาการจัดการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มพัฒนาจังหวัดฯ


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ์การการจัดทำแผนปฏิบัติ์การพัฒนาการจัดการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มพัฒนาจังหวัดฯ โดยมีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น.

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมและแจกของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากดินโคลนถล่ม อำเภอฝาง


นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจเยี่ยมและแจกของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากดินโคลนถล่ม หมู่บ้านเปียงกอก ตำบลโปร่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานที่ผ่านมา

นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง เรื่อง การจ้างงานคนพิการ


นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง เรื่อง การจ้างงานคนพิการ ตามกฎหมาย โดยมีเจ้าที่ที่รับผิดชอบเข้าประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม-สัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม-สัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่ เข้ารับการประชุม-สัมมนา ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้กับคณะอาจราย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ 67 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา


หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษให้กับคณะอาจราย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ 67 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ ณ ห้องพาโนรามา โรงแรมธาริน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260]Next