หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานและร่วมพิธีเปิดโครงการฉลองพุทธยันตี 2,600 ปีฯหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วลงจากหลังช้าง ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๐ น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล โดยมี นายวรการ ยกยิ่ง และ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวรจ ข้าราชการ องค์กรณปกครองส่วนท้องถิ่น สโมสร ชมรม นักเรียน/นักศึกษา ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเซียตะวันออก และแปซิฟิก และคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเซียใต้ ครั้งที่ ๒๔วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเซียตะวันออก และแปซิฟิก และคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเซียใต้ ครั้งที่ ๒๔
(The 24th Joint Meeting of the UNETO Commission for East Asia the Pacific and the UNWTO Commission for Soutn Asia & UNWTO High-level Regional Conference on Green Tourism)
ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕ โดยใช้ชื่อว่า “ แรงงานไทย สร้างเศรษฐกิจ น้อมธรรมนำชีวิต ป้องกันภัยยาเสพติด” ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ โดยมี นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรักสร้างสรรค์ ระดมพลัง สร้างโลกสีเขียววันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรักสร้างสรรค์ ระดมพลัง สร้างโลกสีเขียว ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขบวนจักรยาน ลดโลกร้อน ไปตามเส้นทางมหาวิทยาลัย และมอบต้นกล้าให้กับนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างโลกสีเขียว ณ หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการศาล ทหาร และตำรวจ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร และตำรวจ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร และตำรวจ เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ในหัวข้อ "เทคนิคการแพทย์ไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ด้านเทคนิคการแพทย์ และสาธารณสุข แก่นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกันโรค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานมีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา “ร่วมต้านคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย”


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนา “ร่วมต้านคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในชีวิตราชการ เพื่อหวังกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกของความเป็นไทยในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมมือกัน และมีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินการร่วมกันเพื่อขจัดปัญหานี้ ให้หมดไปจากสังคมไทย ทั้งนี้ นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ การต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสักขีพยาน ณ หอประชมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135]136[137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279]Next