พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระ วิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ องค์ประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณจุดตรวจบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง และจุดตรวจป่าแดด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่และผู้โดยสาร อย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะขี่และโดยสารบนรถ มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือจากชาวบ้านอำเภอดอยหล่อที่มารวมตัวกันกว่า ๑,๕๐๐ คน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ เพื่อรับหนังสือจากนายสุทิน สุรินต๊ะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยหล่อ ตัวแทนประชาชนในอำเภอดอยหล่อกว่า ๑,๕๐๐ คน เพื่อคัดค้านการสร้างนิคมอุสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ บนพื้นที่ของกรมธนารักษ์จำนวน ๘๐๐ ไร่ ในเขตตำบลดอยหล่อ เนื่องจากชาวบ้านในอำเภอดอยหล่อมีความกังวลในเรื่องของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อำเภอดอยหล่อ

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์


จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับชมพิธีเปิดในครั้งนี้ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการเชียงใหม่ (POC) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ริมฝั่งน้ำปิง บ้านท่ามะขาม ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใฟม่ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่ ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง"


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่ ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง" เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีปัญหาในเรื่องสถานที่จำหน่ายให้มีที่จำหน่าย อีกทั้งให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากผู้ผลิตโดยตรง เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Chiangmai Big Cleaning day"


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “Chiangmai Big Cleaning day” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณรอบคูเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ พระปฐมบรมกษัตริยาธิราชเจ้าและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่นำร่องตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานสักขีพยานการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือเข้าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่นำร่องตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next