พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานภาคการเกษตร ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 มี.ค. 59 เวลา 11.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ กลุ่มแรงงานภาคการเกษตร ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริม งานด้านวิชาการ องค์ความรู้ งบประมาณ บุคลากร เจ้าหน้าที่และสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคการเกษตร ให้มีความยั่งยืน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประธานการประชุมติดตามและซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง

วันที่ 2 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามและซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง

ประธานพิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลการศึกษา กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว

วันที่ 2 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลการศึกษา กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมือง รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"

วันที่ 1 มี.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยม พบปะ พี่น้องประชาชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ณ ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา

ประธานมอบรางวัล "การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง"

วันที่ 29 ก.พ.59 เวลา 18.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานมอบรางวัล "การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง"
จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ณ Event Hall ศูนย์การค้าเมญ่า

พิธีเปิดโครงการอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 ก.พ. 59 เวลา 10.10 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง ณ วัดหวลการณ์(สันป่าสัก) อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ

วันที่ 26 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. นายมาร์ค เคนท์ (Mr. Mark Kent) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้ง 2/2559

วันที่ 26 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้ง 2/2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิด "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร"

วันที่ 25 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2559" ณ ลานเอนกประสงค์ สหกรณ์การเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

พิธีเปิด " โครงการฝึกร่วมการจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า "

วันที่ 25 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการฝึกร่วมการจำลองสถานการณ์ในการควบคุมไฟป่า ณ กองพลทหารราบที่7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325]Next