การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนง.ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "การฟื้นฟูและพัฒนาอารยธรรมล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ " โดย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "การฟื้นฟูและพัฒนาอารยธรรมล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ " โดย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ ฯ ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมฟูราม่า อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี หน.ส่วนราชการ นอ. หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน.หน่วยงานส่วนกลางใน จ.ชม.เข้าร่วมประชุม

พิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงงแรมดิเอ็มเพรส

กิจกรรมพุทธศาสน์สัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพุทธศาสน์สัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จัดโดย สนง.วัฒนธรรม จ.ชม. ด้วยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ท่ามกลางฝ่ายการคณะสงฆ์นำโดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน พุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เปิดมหกรรมสานศิลป์ ถิ่นอาเซียน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดมหกรรมสานศิลป์ ถิ่นอาเซียน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถ.พระปกเกล้า ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ เมื่อค่ำวันเสาร์ ที่ 27 ส.ค. 59 โดยมี นายวิษณุ เจริญศิลป์ รอง ผวก.ททท. ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หน.ส่วนราชการ จนท. รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โครงการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ.เชียงดาว

การประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จ.ชม ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369]Next