งานสมโภช 644 ปีวัดสวนดอก พระอารามหลวง ปอยหลวง ฉลอง 720 ปีเมืองเจียงใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานสมโภช 644 ปีวัดสวนดอก พระอารามหลวง ปอยหลวง ฉลอง 720 ปีเมืองเจียงใหม่ และ พระวิสุทธิ์วงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท ร่วมอนุโมทนา พร้อมกับฉลองสมโภชพระวิหารหลวง พระมหาเจดีย์ พระอุโบสถพระเจ้าเก้าตื้อ กู่อัฐเจ้านายฝ่ายเหนือ ตราตั้งพระราชาคณะชั้นราช ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ ตราตั้งพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระมหาเปรียญ ด้วยการทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาหัววัดนำคณะศรัทธาและช่างฟ้อนแห่เครื่องไทยธรรมร่วมงานตลอดวัน

ประชุมทางไกลกับนายกรัฐมนตรี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่(กศจ) นายประเสริฐ บุญเรือง ศึกษาธิการภาค15/รองประธาน กศจ.และนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการ กศจ.พบเพื่อนครู 7,000 กว่าคน ก่อนการประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูทั่วประเทศ" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ

หารือเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารบริษัท Huawei เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าประชุมร่วมหารือในเรื่องดังกล่าว

พิธีมอบเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่าย อปท.ด้านสตรีและครอบครัว

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่าย อปท.ด้านสตรีและครอบครัว ณ ห้องแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (เครื่องอุปโภค บริโภค) ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ มาเป็นประะานในการมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด ในครั้งนี้

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมสัมมนา "SMART Lights. SMART Life นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต"

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมสัมมนา "SMART Lights. SMART Life นวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะ นวัตกรรมเพื่อชีวิต" ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะบียนแรงงานต่างด้าว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์จดทะบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รับมอบที่สาธารณะประโยชน์ คืนพื้นที่คลองแม่ข่า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน รับมอบที่สาธารณะประโยชน์ คืนพื้นที่คลองแม่ข่า บริเวณบ้านเลขที่ 57/2 ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากนาย อุดมคุณารัตน์ เจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นไปตามโครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองแม่ข่า ที่มีสภาพเสื่อมโทรมอันเกิดจากการบุกรุกและทิ้งสิ่งปฏิกูลของเสียลงในลำน้ำโดยชุมชนรอบข้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลำน้ำอันเป็นชัยยมงคลสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีกำหนดวาระการพัฒนาคลองแม่ข่าเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาเมืองและอาศัยแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ส่วนราชการสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและประชาชน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองแม่ข่าอย่างเป็นรูปธรรม

มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 11 พฤษภาคม 59 เวลา 10.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะฯ พร้อมร่วมมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ อบต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีราษฎรผู้ประสบภัยเข้ารับสิ่งของพระราชทานฯ จำนวน 400 คน

การประชุมพร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) และมอบอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน งบพัฒนาจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวชิรธาร รร.ฮอลิเดย์ การ์เด้น ถ.ห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบรถฉุกเฉิน อุปกรณ์พร้อมกับลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และได้มอบเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อุปกรณ์กู้ชีพ ตามที่ สสจ.เชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปี 2559-2560

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333]Next