ประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งเรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference

วันที่ 20 ม.ค. 59 เวลา 14.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมประชุมคณะกรรมการการติดตามเร่งเรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล Video Conference
ณ ห้องประชุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้อง

วันที่ 20 ม.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการแว่นตาเพื่อน้อง ดำเนินการโดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัทแว่นท็อปเจริญ ณ หอประชุม อำเภออมก๋อย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาพบปะและมอบสิ่งของแก่ราษฎรบ้านต้นลุง อำเภอแม่แตง

วันที่ 20 ม.ค. 59 เวลา 09.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะฯ พร้อมร่วมมอบสิ่งของเครื่องกันหนาว ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ฯ แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง บ้านต้นลุง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง มีราษฎรบนพื้นที่สูงหลายชนเผ่าประมาณ 1,000 คน มารับมอบสิ่งของ

ตรวจเยี่ยมและพบปะราษฎรในพื้นที่อำเภอดอยเต่า

วันที่ 19 ม.ค. 59 เวลา เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพบปะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอดอยเต่า พร้อมทั้งมอบผ้าห่มให้กับราษฎรในพื้นที่ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกระเหรี่ยง ณ บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า

ประธานการประชุมคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ม.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมและพบปะราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแหง

วันที่ 18 ม.ค. 59 เวลา เวลา 14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และนายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม พบปะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเวียงแหง พร้อมทั้งมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาวให้กับทหาร ฐานปฎิบัติการหลักแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ประธานพิธีวางพานพุ่มสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 ม.ค. 59 เวลา เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว

ประธานในพิธียกช่อฟ้าวิหาร

วันที่ 17 ม.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าวิหาร ณ วัดป่าเดื่อ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประธานพิธีวันครู

วันที่ 16 ม.ค. 59 เวลา 08.45 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันครู ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ประธานพิธีเปิด " งานเรียนรู้วิถีชาติพันธ์ุ "

วันที่ 15 ม.ค. 59 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด
" งานเรียนรู้วิถีชาติพันธ์ุ " กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกลุ่มชาติพันธ์บนพื้นที่สูง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธ์ จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]14[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318]Next