การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/59

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/59 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 6/2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559

ร่วมเป็นเกียรติพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง

การประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด. ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (SWOT) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (SWOT) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการศึกษาเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21

การตรวจพิจารณาหมู่บ้านฯ ณ บ้านแม่กุ้งบก ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการตรวจพิจารณาหมู่บ้านฯ ณ บ้านแม่กุ้งบก ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง

งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559 ภายใต้แนวทาง "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์"

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559 ภายใต้แนวทาง "ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปีทรงครองราชย์" ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

งานสถาปนาก่อตั้งสโมสรไลออนเวียงท่าการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดงานสถาปนาก่อตั้งสโมสรไลออนเวียงท่าการฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2559 ที่ห้องพิณทอง รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมืองเชียงใหม่

Pre[1]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334]Next