เปิดมหกรรมสานศิลป์ ถิ่นอาเซียน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดมหกรรมสานศิลป์ ถิ่นอาเซียน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถ.พระปกเกล้า ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ เมื่อค่ำวันเสาร์ ที่ 27 ส.ค. 59 โดยมี นายวิษณุ เจริญศิลป์ รอง ผวก.ททท. ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หน.ส่วนราชการ จนท. รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โครงการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ครั้งที่ 4/2559 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อ.เชียงดาว

การประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม ที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองเกษตรสีเขียว จ.ชม ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่

การประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ(อุทกภัย)

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ(อุทกภัย) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาประจำปี 2559"

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาประจำปี 2559" ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการบริหารจัดการศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจการขจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 50 ผ่านโครงการสร้าง(สุก)ในสังคมของมูลนิธิ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจการขจัดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 50 ผ่านโครงการสร้าง(สุก)ในสังคมของมูลนิธิ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม 84 ปี ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์วาระแห่งชาติการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีแก่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาฯ 700 ปี อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนในการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต"

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร "แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต" ณ ห้อง สิริภูมิ โรงแรมฮอร์ลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356]Next