ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิง เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในกิจกรรม "Bike for mom ปั่นเพื่อแม่"

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ลงทะเบียนจำนวน ๑,๐๐๐ คนแรก พระชนมพรรษา เวลา พิธีมอบเสื้อพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน แต่หากผู้ใดไม่มารับด้วยตนเองจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบให้ผู้ลงทะเบียนในลำดับถัดไป แต่ยังมีสิทธิ์รับเสื้อที่ทางจังหวัดเชียงใหม่จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับผู้ลงทะเบียนลำดับที่ ๑,๐๐๑ – ๗,๑๐๓ จะเปิดให้ลงทะเบียนรายงานรับเสื้อของจังหวัดเชียงใหม่และเข็มกลัดพระราชทานได้ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. โดยจัดเตรียมพื้นที่ไว้บริเวณลานจอดรถบัสในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน องค์กรสาธารณกุศล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ "ไม่ให้ ไม่รับ" เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธี "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๕๘

(วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่"

(วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.) นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘) ภายใต้ชื่อกิจกรรม "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการจัดเตรียมการของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ รวมถึงการซักซ้อมทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจีนเยือนอาเซียน เดินทางเยือนเชียงใหม่

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางสาวลดา ภู่มาศ อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และเป็นผู้อำนวยการหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อาเซียนจีน และคณะผู้สื่อข่าวจีน จำนวน ๘ คน เดินทางตามเส้นทาง R3A ระหว่างวันที่ ๑-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ การมาจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ นโยบายการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านดำเนินกิจกรรมเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชกาารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน และคณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยพระมหาเถระ Shi Yong Xin เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน มีความประสงค์จะนำศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวชุดใหญ่ ของสำนักวัดเส้าหลิน ซึ่งเป็นมรดกโลก มาแสดง ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทย และชาวจีน เพื่อน้อมถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาศเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย และชาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย เมืองวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ คุ้มขันโตก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายหวง ทรง รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายหวง ทรง รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเดินทางเยือนเชียงใหม่ ในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของนครเซี่ยงไฮ้ และในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีน โดยมีพาณิชย์จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านดำเนินกิจกรรมเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ทุกด้านระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และนครเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next