ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ เดินทางเข้าเคารพศพและเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวราษฎรบ้านห้วยผา จากกรณีเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตขณะสนับสนุนปฏิบัติการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่

วันที่ ๒๐ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่ม นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ และคณะ ได้เดินทางเข้าเคารพศพและเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวของ นางวารี สถาพรประเทือง ราษฎร บ้านห้วยผา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ผู้เสียชีวิตขณะสนับสนุนปฏิบัติการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ที่บ้านเลขที่ ๑๗๙ ม.๘ บ.ห้วยผา ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจและบำรุงขวัญแก่สมาชิกของครอบครัว พร้อมให้ความมั่นใจที่จะได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่

บรรยายพิเศษ เรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี /ระบบราชการไทย ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ " หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี "

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี /ระบบราชการไทย ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ " หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี " ของหน่วยงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณและถวายความเคารพแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ อันเป็นการสืบสานประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ อันได้แก่ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ พระเจดีย์ขาว ศาลหลักเมือง เสาอิทขิล(วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) ศาลพญามังราย พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูช้างเผือก ศาลคู่เมืองเชียงใหม่(เจ้าพ่อคำแดง) อนุสาวรีย์ช้างเผือก อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์สิงห์ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ อนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี และวัดป่าดารมภิรมย์ รวมทั้งสิ้น ๑๔ จุด

พิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559

วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ นำโดย นายมงคล สุกใส นายกฤษณ์ ธนาวณิช และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำ ดำหัว (พิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่) และขอพร นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลในหน้าที่การงาน และมงคลชีวิต ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาตรวจติดตามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับ พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมสถานีขนส่งเชียงใหม่(อาเขต) จังหวัดเชียงใหม่

การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรีพื้นเมืองล้านนา "งานสมโภช ๖๐ รอบ นักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่"

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าชายแห่งรัฐ Rajasthan ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย H.H Maharajkumar Rana Shri arandeep Singh Saher Dholpur ร่วมรับชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรีพื้นเมืองล้านนา "งานสมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่" ณ บริเวณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

กิจกรรมการแสดง ฟ้อนเล็บ 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะต่อบูรพกษัตริย์ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหง ผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และร่วมรับชมกิจกรรมการแสดง ฟ้อนเล็บ ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ นำโดยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และผู้แทนชุมชนต่างๆ และในการณ์นี้ได้รับเกียรติจาก เจ้าชายแห่งรัฐ Rajasthan ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย H.H Maharajkumar Rana Shri arandeep Singh Saher Dholpur เสด็จร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมฟ้อน จำนวน ๗๒๐ คน ท่ามกลางความสนใจจากสื่อมวลชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

ประธานสืบสานงานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสืบสานงานประเพณี
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เทศบาลตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ "๒๕๕๙ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ เมืองเชียงใหม่"

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์
และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดอุปปาตะสันติมหาสันติงหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ "๒๕๕๙ สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ เมืองเชียงใหม่" โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช และนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

Pre[1]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318]Next