ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ


วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง โดยเข้าสักการะบูชาพญาปราบเมืองมารเมืองยักษ์และพญาปราบจักรวาล ณ อนุสาวรีย์ช้างเผือก ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสักการะเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ประตูชัย ณ ประตูช้างเผือก สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ สักการะหลวงพ่อขาว วัดสะดือเมือง สักการะพระเสตังคมณี ณ วัดเชียงมั่น ต่อจากนั้นเดินทางเข้าสักการะศาลพญามังราย สักการะพระพุทธสิหิงค์ และนมัสการพระราชสิงหวรมุนี ในวิหารลายคำ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สักการะเสาอินทขิล สักการะพระพุทธสิริราช และนมัสการพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงฯ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร สักการะอนุสาวรีย์กาวิละ ณ หน้าค่ายกาวิละ ตามลำดับ และ สักการะอนุสาวรีย์สิงห์ ใกล้สี่แยกข่วงสิงห์ เป็นที่สุดท้าย จากนั้นได้เดินทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลากลางเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายนาวิน สินธุสะอาด และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายนาวิน สินธุสะอาด และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนมัสการพระเถระผู้ใหญ่ เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมนายนาวิน สินธุสอาด เกษียณอายุราชการปีนี้ ส่วนนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนารายการ "ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่พบประชาชน"ทาง สวท.เชียงใหม่


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวท.เชียงใหม่ F.M ๙๓๒๕ MHz นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด นายชนะ แพ่งพิบูลย์ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พรัอมใจ ร่วมสนทนารายการ "ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"ทาง สวท.เชียงใหม่ F.M ๙๓.๒๕ MHz วิทยุเครือข่าย ผู้ว่าราชการนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้มีข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการปีนี้รวม ๑๔ คน ผู้ย้ายไป ๓ คน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ โดยจะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในวันที่ ๑ ตุลาคม นี้

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมประจำเดือนครั้งสุดท้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ฝากหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน

นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวนสวนสนามเพื่ออำลาธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสผู้บังคับบัญชาเกษียณอายุราชการและได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งในจังหวัดอื่น เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามหน้าอาคารศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรถยนต์ Toyota Yaris จำนวน ๑ คันให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๕

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรถยนต์ Toyota Yaris จำนวน ๑ คันให้แก่ผู้โชคดีที่ร่วมงาน Lanna Expo ๒๐๑๕ โดยมีสื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจและร่วมยินดีเป็นอย่างมาก วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโถงหน้ามุข อาคารอำนวยการ ศาลากลางเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโครงการ พบประชาชน ลงพื้นที่ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ นำส่วนราชการให้บริการประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมเดิน -ปั่นเพื่อแม่ข่า

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมเดิน -ปั่นเพื่อแม่ข่า หนึ่งในกิจกรรมตาม“สัปดาห์รวมใจ คืนความสุข ไร้ขยะ ให้น้ำแม่ข่า ชัยมงคลแห่งเมืองเชียงใหม่” ภายใต้โครงการสัปดาห์ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จัดโครงการสัปดาห์ "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

Pre[1]2[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next