พิธีเปิดงานปฏิบัติการ "คืนน้ำใน ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า"

วันที่ 8 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการ "คืนน้ำใน ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า" เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนให้แก้ไขฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่ข่า ตลอดจนฟื้นฟูวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี
ณ วัดชัยศรีภูมิ์ และบริเวณท่าน้ำแม่ข่า (ช่วงแจ่งศรีภูมิ - ถนนรัตนโกสินทร์) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงาน OTOP ล้านนา เยือนถิ่นอันดามัน

วันที่ 7 เม.ย. 59 เวลา 17.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "OTOP
ล้านนา เยือนถิ่นอันดามัน" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพัฒนาให้องค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ณ สถาบันการพละศึกษา จังหวัดกระบี่

การประชุมอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 7 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๖ เม.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปฐมบรมกษัตริยาธิราชเจ้า และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

วันที่ 5 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4

บันทึกเทปโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์งาน สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ปี เมืองเชียงใหม่

วันที่ ๔ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาบันทึกเทปโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ งาน สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ปี เมืองเชียงใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามอันเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่และคนไทยทั่วทั้งประเทศ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดงานในระหว่าง ๑๐ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ และตลอดปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ ก่อนนำไปออกอากาศทั่วประเทศทาง สทท.๑๑
หรือ NBT ต่อไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

การประชุมอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ งาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

วันที่ 4 เม.ย. 59 เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ งาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 เมษายน 59 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์อำนวยการสั่งการฯ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการ " คนเชียงใหม่ ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง "

วันที่ 4 เม.ย. 2559 เวลา 08.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโครงการคนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง
ในวันจันทร์แรกของเดือน ซึ่งเดือนนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 เม.ย.59 มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งผู้มาติดต่อราชการมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๒๙ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]27[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342]Next