การสนทนาผ่านวิทยุกระจายเสียงของรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"

วันที่ 18 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกอากาศรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดงานกิจกรรมวันรณรงค์ ปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2016

วันที่ 18 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมวันรณรงค์ ปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2016 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิด "วิ่งมหากุศล มหิดล 59"

วันที่ 18 กันยายน 2559 นายปวิณชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด "วิ่งมหากุศล มหิดล 59" หน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดงานเดินการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันที่ 18 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานเดินการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ณโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงาน Healthy @ Chiangmai Fair และมอบป้ายร้านอาหารมาตรฐานสะอาดรสชาติอร่อยเพื่อสุขภาพ Clean Food Good Teste : CFGT GOLD

วันที่ 17 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน Healthy @ Chiangmai Fair และมอบป้ายร้านอาหารมาตรฐานสะอาดรสชาติอร่อยเพื่อสุขภาพ Clean Food Good Teste : CFGT GOLD ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ 17 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชีนยงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ จ.ชม ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคเหนือ อ.แม่ริม

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน เยาวชน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 17 กันยายน 2559 นายปวิณชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน เยาวชน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2559

พิธีเปิดงาน "กล้วยไม้งามและสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก จังหวัดเชียงใหม่"

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชีนยงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "กล้วยไม้งามและสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก จังหวัดเชียงใหม่" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

การประชุมพิจารณาการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัด ณ ห้องประชุมปกครองชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม

พิธีมอบโล่รางวัลและธงตราสัญลักษณ์ ความปลอดภัย โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีมอบโล่รางวัลและธงตราสัญลักษณ์ ความปลอดภัย โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]27[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next