ประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันศุกร์ ที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยมีประมงจังหวัด นายอำเภอจอมทอง นายอำเภอฮอด ให้การต้อนรับ ณ ริมฝั่งแม่น้ำแม่แจ่ม หน้าวัดท่าข้ามเหนือ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง

เปิดการอบรมโครงการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมโครงการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน ณ โรงเรียนมิตรมวลชน บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ซึ่งจังหวัดมีคำสั่งให้อำเภอเชียงดาวเผาได้ในวันที่16-25ม.ค. 59 และได้ให้ข้อแนะนำในการนำชีวมวลต่างๆ มาทำพลังงาน ทำปุ๋ย และอื่นมาขายและทำประโยชน์อื่นๆได้มากมาย

พิธีเปิดงาน "ไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558"

วันที่ 3 ธันวาคม 58 เวลา 17.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างสรรค์กิจกรรมอันดีร่วมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอสารภี

วันพฤหัสบดี ที่๓ ธ.ค.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ชม และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี

คณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.

นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. โดยติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โปรดิวส์ จำกัด เครือซีพี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน นำร่อง 3 อำเภอ ได้แก่ แม่แจ่ม เชียงดาวและสะเมิง คุมเข้มการเผาวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวโพดให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักวิชาการ โดยมี นายพุฒิพงศ์ สิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาจาก Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS) ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก Lee Kuan Yew School of Policy, National University of Singapore (NUS) ด้านการบริหารงานภาครัฐ นำโดย ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานใน 4 หัวข้อได้แก่ 1. ด้าน ICT Smart City 2. ด้าน Creative Chiang Mai : City Planning 3. ด้าน Public Transportation และ 4. ด้าน Tourism ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.15 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง

วันที่ 30 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ชม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเจรจาขอคืนพื้นที่ที่บุกรุกเพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

วันที่ 30 พ.ย. 58 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ชม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งประวัติศาสตร์ ปั่นเพื่อพ่อ - Bike for Dad


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นเพื่อพ่อ - Bike for Dad นำโดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมซ้อมปั่นในวันที่ 29. พ.ย. 58 มีผู้ร่วมซ้อม ประมาณ 1000 คน โดยประมาณ โดยใช้เส้นทางปั่นสิริมงคล 29 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น และสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]27[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324]Next