การแถลงข่าว "ความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว "ความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน" ณ สโมสรแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาและให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิห​าร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 7/2559

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่” อำเภอคุณธรรมป่าต้นน้ำตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าต้นน้ำของชุมชน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่” อำเภอคุณธรรมป่าต้นน้ำตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าต้นน้ำของชุมชน ที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]27[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369]Next