เปิดโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่)


วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า
และประชาชน เข้าร่วมงานฯ “ตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่” เริ่มเปิดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ในทุกวันจันทร์-อังคาร แรกของเดือน และ ทุกวันพฤหัสบดี สุดท้ายของเดือน ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ นำคริสตชนเข้าเยี่ยมอวยพร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ นำคริสตชนเข้าเยี่ยมอวยพร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประมวลภาพ)...

โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ปี2557


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก สร้างเสริมสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2557 เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก และคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรณรงค์ให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง นำคณะ ECTPA เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมกับสมาคมเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลยูนนานกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้(ECTPA) เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาลู่ทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานในงาน "ปั่น ๓ ดอย ผ่อกอยธรรมชาติ : คำกอมปง ครั้งที่ ๑ "


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันจักรยาน ในงาน "ปั่น ๓ ดอย ผ่อกอยธรรมชาติ : คำกอมปง ครั้งที่ ๑ " วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฉลองเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการบริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลส์จำกัด


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีฉลองเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการบริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลส์จำกัด สาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริษัทแสงชัยมอเตอร์เซลส์จำกัด สาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอสันทราย


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านศรีวังธาร หมู่ ๘ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย (รายละเอียดเพิ่มเติม&ประมวลภาพกิจกรรม)...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน "งานโครงการหลวง ๒๕๕๗" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ประทานพระวโรกาสให้นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด และข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ (รายละเอียดเพิ่ม)...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสภากาแฟ


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26]27[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290]Next