ประธานเปิดงาน "เทศกาลหัตถกรรมล้านนา ๒๕๕๙ : Amazing เหนือ Fair ๒๐๑๖”

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลหัตถกรรมล้านนา ๒๕๕๙ : Amazing เหนือ Fair ๒๐๑๖” เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าหัตถกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง ภายในงานมีผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ จำนวน ๖๐ ราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา การประกวดส้มตำยกครก การประกวดเจดีย์ทราย กิจกรรมสาธิต และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์อีกมากมาย โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสองฝั่งคลองบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ประธานเปิดงานสรงน้ำพระด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสรงน้ำพระด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ จากความลึก ๒๘๓ เมตร แห่งเดียวในโลก ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักน้ำพุร้อนสันกำแพงมากขึ้น เป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนาไทย โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานกิจกรรมน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

พิธีทำบุญฉลองสมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่

วันที่ ๑๐ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีทำบุญฉลองสมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่ โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำในสังคม ตลอดทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๗๒๐ รูป เนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการครบรอบการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ๖๐ รอบนักษัตร และรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ณ ลานหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดงานปฏิบัติการ "คืนน้ำใน ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า"

วันที่ 8 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ปฏิบัติการ "คืนน้ำใน ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า" เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนให้แก้ไขฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่ข่า ตลอดจนฟื้นฟูวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่งดงามของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อร่วมฉลองสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปี
ณ วัดชัยศรีภูมิ์ และบริเวณท่าน้ำแม่ข่า (ช่วงแจ่งศรีภูมิ - ถนนรัตนโกสินทร์) ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงาน OTOP ล้านนา เยือนถิ่นอันดามัน

วันที่ 7 เม.ย. 59 เวลา 17.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "OTOP
ล้านนา เยือนถิ่นอันดามัน" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยพัฒนาให้องค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า ณ สถาบันการพละศึกษา จังหวัดกระบี่

การประชุมอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 7 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๖ เม.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการบำนาญ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปฐมบรมกษัตริยาธิราชเจ้า และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

วันที่ 5 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4

บันทึกเทปโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์งาน สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ปี เมืองเชียงใหม่

วันที่ ๔ เม.ย. ๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาบันทึกเทปโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ งาน สมโภช ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ปี เมืองเชียงใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามอันเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่และคนไทยทั่วทั้งประเทศ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดงานในระหว่าง ๑๐ ถึง ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ และตลอดปี ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ ก่อนนำไปออกอากาศทั่วประเทศทาง สทท.๑๑
หรือ NBT ต่อไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

การประชุมอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ งาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่

วันที่ 4 เม.ย. 59 เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ งาน 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]28[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343]Next