แถลงข่าวประชาสัมพันธ์และการรายงานผลความคืบหน้าระบบการขนส่งมวลชนของเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และการรายงานผลความคืบหน้าระบบการขนส่งมวลชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดงาน และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 (Young Entrepreneur Chiang Chamber:YEC 2016)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดงาน และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 (Young Entrepreneur Chiang Chamber:YEC 2016) ณ ศูนย์ประชุมคุ้มภูคำ เซ็นทารา เชียงใหม่

การสนทนาผ่านวิทยุกระจายเสียงของรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาสนทนารายการผู้ว่าพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจวาระงาน กิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลอดทั้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในสัปดาห์นี้มีประเด็นที่น่าสนใจ คืองานมหกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป และงานเสวนาชาวพุทธเถรวาทและมหายาน ครั้งที่ 3 จัดในระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

พิธีเปิดโครงการ "ตะลุยโลกแสตมป์" ปี 2559

วันที่ 23กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดตัวโครงการ "ตะลุยโลกแสตมป์" ปี 2559 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการแข่งขันนักกีฬา Asean School Games ครั้งที่ 8

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬาในพิธีเปิดการแข่งขันนักกีฬา Asean School Games ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางมาพร้อมกับเอกอัครราชทูตกัมพูชา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางมาพร้อมกับเอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ "นำพื้นที่เมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก"

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ "นำพื้นที่เมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก" ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ"

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และอธิบดีกรมพลศึกษา เดินทางมาผลิตรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ" โดยมีคุณนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ และคุณสุรชัย เงินคำคง เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อสนทนาประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ของจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยฯ ประเทศเวียดนามและหัวหน้านักกีฬาประเทศกัมพูชาและคณะ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยฯ ประเทศเวียดนามและหัวหน้านักกีฬาประเทศกัมพูชาและคณะฯ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดชียงใหม่

พิธีเปิดและเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง " ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปวงชนชาวไทย"

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดและเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง " ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อปวงชนชาวไทย" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]28[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368]Next