ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นี้ ในขณะที่ กกต.เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยบริสุทธิ์และ ยุติธรรมแล้ว

จังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่(POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่.

องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่


เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสวัสดีปีใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ วันที่ ๖ ของการรณรงค์ปีใหม่สัญจร ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ


เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ โดยชียงใหม่ยังคงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อน โดยปี ๒๕๕๗ มีการเกิดอุบัติเหตุสะสม ๑๑๑ ครั้ง เป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ ผู้บาดเจ็บ ๑๑๕ คน เป็นลำดับที่ ๓ และผู้เสียชีวิต ๑๑ คน เป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ.

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณเวทีนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 เพื่อเป็นการเสริมศิริมงคล และการเฉลิมฉลองต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประธานในพิธีเปิดวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและละอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่.

ประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ โดยมีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย ก่อนเริ่มการประชุม ร.ร.บริรักษ์ศึกษาเชียงใหม่ นำคณะมาร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสมาสต์ด้วย.

คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ นำคริสตชนเข้าร้องเพลงอวยพรในวันคริสมาสต์


เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๔๕ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คริสตจักรที่ ๑ เชียงใหม่ นำคริสตชนเข้าร้องเพลงอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันคริสมาสต์.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]28[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240]Next