การประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟฯ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 10 สิงหาคม 59 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องฝึกอบรม 2 อาคาร SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุม Thailand-Myanma Relationship on the Thai-Myanma border trade development

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ Mr.Kaung San Lwin กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานเปิดการประชุม Thailand-Myanma Relationship on the Thai-Myanma border trade development ระหว่าง 10-11 ส.ค.59 ที่ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและนักธุรกิจของทั้งสองประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะทั้งด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ

การประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำปิงระดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จ.ชม. สืบเนื่องจาก ครม.มีมติเมื่อวันที่ 15 ม.ค.56 ให้ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นต่อความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้ข่วงหลวงเวียงแก้วที่มีอายุมานานกว่า 100 ปี

พิธีถวายวัสดุฝึกงานช่างเขียนแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายวัสดุฝึกงานช่างเขียนแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ( วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งานเวทีสัมมนาและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเวทีสัมมนาและกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.ชม

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะ และนำกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]28[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next