พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ในงานวันประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคคล องค์กรดีเด่น

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ในงานวันประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคคล องค์กรดีเด่น งานวันครบรอบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม สนง.ที่ดิน จ.ชม

งานแถลงข่าวจัดงาน Unseen Lanna 2016

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน Unseen Lanna 2016 พร้อมกับนายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการ จ.ชม. และนางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงค์ ประธานหอการค้า จ.ชม. ภายใต้แนวคิดอัศจรรย์แดนดิน ถิ่นล้านนา ภูมิปัญญาล้ำค่า สินค้าไทย ซึ่งเป็นการนำเสนอสุดยอด otop ล้านนาของจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดระหว่าง 14-18 ก.ย.59 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

งานสัมมนาระดมความคิด เรื่องการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว ให้แตกต่างอย่างมีที่มาเพิ่มมูลค่าวิถีไทย

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดมความคิด เรื่องการสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว ให้แตกต่างอย่างมีที่มาเพิ่มมูลค่าวิถีไทย ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประมาณ 100 คน

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในการประชุมเหล่ากาชาดภาค 10

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 10 จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง ในโอกาสที่เหล่ากาชาด จ.ชม.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 10

โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน"

วันที่ 8 กันยายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน" ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะทำงานการจัดประชุมความร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่าย เขตชานแดน จีน-ลาว-ไทย -เมียนมา ครั้งที่ 6

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดประชุมความร่วมมือ 4 ประเทศ 9 ฝ่าย เขตชานแดน จีน-ลาว-ไทย -เมียนมา ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับชาติ

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการนำเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับชาติ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next