กิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน"

วันที่ 16 มี.ค. 59 เวลา 07.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ณ หน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานการมอบวัสดุอุปกรณ์การดับไฟป่า

วันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการมอบวัสดุอุปกรณ์การดับไฟป่า และส่งกำลังพลทหาร หน่วยดับไฟป่าฯ พร้อมอุปกรณ์การดับไฟป่า ลงพื้นที่อำเภอต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาระกิจการดับไฟป่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การประชุมกำหนดกรอบและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มี.ค. 59 เวลา 13.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกำหนดกรอบและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ และมอบนโยบาย การป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 15 มี.ค.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ และมอบนโยบาย การป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอแม่แจ่มและหัวหน้าหน่วยงาน ตลอดทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่นและกำลังพลในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอแม่แจ่มให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตตาม โครงการพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2559

วันที่ 15 มี.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริตตาม โครงการพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหารือเตรียมการโครงการก่อสร้างฝายรวมดวงใจเชียงใหม่ 720 ปี

วันที่ 14 มีค.59 เวลา 10.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการโครงการก่อสร้างฝายรวมดวงใจเชียงใหม่ 720 ปี ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการอบรมโครงการอาสาร่วมด้วยช่วยกัน m-Rescue

วันที่ 12 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอาสาร่วมด้วยช่วยกัน m-Rescue ปี 2559 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มี.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 7 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น. หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)และเครือข่าย และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง บทบาทของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ ห้องเอ็มเพลสแกรนด์ฮอลล์
โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

ประธานพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง”

วันที่ 7 มี.ค. 59 เวลา 08.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ตามโครงการ “คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีถวายในหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343]Next