คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เข้าเยี่ยมคารวะ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหารจังหวัด Quang Ninh ประเทศเวียดนาม เข้าพบเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ


เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๑๕ น. คณะผู้บริหารจังหวัด Quang Ninh ประเทศเวียดนาม เข้าพบ นายชนะ เพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ๒๕๕๗ และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในการแถลงข่าว.

ประธานมอบทุนพระราชทาน แก่นักเรียนทุนพระราชทาน


เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รักษาการนายกรัฐมนตรี เดินทางมาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย


วันนี้ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อเวลา ๑๕.๒๐ น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรักษาการ รมว.กลาโหม เดินทางมายังศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยประชุมทางไกลผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ๑๒ จังหวัด พร้อมด้วย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รักษาการรองนายกรัฐมนตรี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รักษาการ รมว.มหาดไทย นายวิสาร เตชะธีรวัฒน์ รักษาการ รมช.มหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) และนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเคารพธงชาติ พร้อมยืนยันเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสารักษาดินแดน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งชาติ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา"


เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในงานเปิดพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา” ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญยู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่ากว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๙๙ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241]Next