ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบนโยบายการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จว.ชม


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ แถลงผลการปฏิบัติของการดำเนินการรักษาความสงเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 แถลงผลการปฏิบัติของการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ ได้สนธิกำลัง บูรณาการการปฏิบัติระหว่าง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเป็นการควบคุมอาวุธ ลดความรุนแรง ปัญหาอบายมุข การพนันที่ผิดกฎหมาย และการปราบปราม หยุดยั้ง การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งการชุมนุมและการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่งคง และสงบเรียบร้อย.

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือประเด็น สถานการณ์การเมืองไทย


วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือประเด็น สถานการณ์การเมืองไทยและบทบาทของหน่วยงานในกระบวนการปรองดองฯ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองราชเลขาธิการ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินให้กับพลเมืองดีที่ประสบอุบัติเหตุจากการเป็นพลเมืองดี


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองราชเลขาธิการ (คุณจันทนี ธนรักษ์) เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือจากกองทุน สนง.ทรัพสินส่วนพระมหากษัตริย์ แก่ นายนิโคลัส บราวน์ ชาวแคนาดา ที่ประสบอุบัติเหตุจากการเป็นพลเมืองดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้น เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อ รูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัย


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๕๙ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัย ณ สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีทางศาสนางาน "รำลึกมุทิตาจิต" ท่านครูบาศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๒๙ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทางศาสนางาน "รำลึกมุทิตาจิต" ท่านครูบาศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ (VDO Conferenec) เรื่องประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค ๗๔,๖๙๓ หมู่บ้าน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานสภากาแฟครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ หอประชุม สำนักชลประทานที่ ๑ ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ คือ สำนักชลประทานที่ ๑ สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน เพื่อทานกาแฟยามเช้าและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259]Next