รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปการบริหารงานภาครัฐให้นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา ม.ราชภัฏเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานบรรยายสรุปการบริหารงานภาครัฐให้นักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด


เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จว.ชม ครั้งที่ ๑/๕๗ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบหนังสือจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดฯ จากกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๒๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหนังสือจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดฯ และเชิญชมการแสดงชุด "รักไม่เมา" และให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมของโครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ บริเวณบันไดด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

งานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่ ๖๐ ของจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๑ เชียงใหม่ นายกองเอกวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ และปี ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๐ ของการสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นกำลังพลฝ่ายพลเรือนที่มีจิตอาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. ณ บริเวณเวทีหลัก ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งปีนี้ได้ปรับเวลาของการปล่อยขบวนรถเป็นเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยจุดเริ่มต้นยังคงอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ โดยมี ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี โดยการจัดงานปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ กรมการท่องเที่ยวได้ส่งขบวนรถร่วมงานถึง ๔๑ ขบวน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมชมความงดงามของขบวนรถบุปผชาติทั้งบริเวณจุดปล่อยขบวนรถและบริเวณสองข้างถนนท่าแพจากเชิงสะพานนวรัฐไปจนถึงลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพซึ่งจัดเวทีหลักสำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเป็นจำนวนมาก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "ข่วงวัฒนธรรม ชาติพันธุ์" ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน “ข่วงวัฒนธรรม ชาติพันธุ์” ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะทำงานให้การต้อนรับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ ตอกหลักเรียงหินทำฝายแม้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ และวางพานพุ่มสักการะ


เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๒๙ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละและวางพานพุ่มสักการะ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประชาชนแห่ทำหนังสือเดินทางที่สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่วันแรกกว่าห้าร้อยคน


เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่เปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางวันแรกนับตั้งแต่ปิดรับมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เนื่องจากเหตุชุมนุมทางการเมือง เนื่องจากระบบสำรองที่กรุงเทพฯ สามารถรองรับการผลิตมากขึ้น สำนักงานฯ เชียงใหม่จึงเปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางได้ แต่จำกัดจำนวนที่ ๒๐๐ เล่ม/วัน โดยจ่ายเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้นภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ยื่นคำร้อง โดยการเปิดให้บริการในวันแรกนี้มีผู้รับบริการมารอตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. และเพิ่มจำนวนเป็นห้าถึงหกร้อยคนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เนื่องจากผู้รับบริการได้จัดทำคิวขึ้นมาเองก่อนเวลาที่สำนักงานฯ จะแจกบัตรคิว แต่มีผู้แซงคิว รวมทั้งจากความไม่พอใจที่สำนักงานฯ ปิดการแจกบัตรคิวเนื่องจากครบจำนวน ๒๐๐ เล่มแล้วในวันนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่วัดชัยมงคล พร้อมทั้งออกตรวจความเรียบร้อย ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ


เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๕ น. ที่หน่วยเลือกตั้งวัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำประจำหน่วยเลือกตั้ง ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ และช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้กล่าวว่าเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่มีความเรียบร้อยดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อให้การเลือกตั้งลุล่วงไปด้วยดี.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]31[32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246]Next