พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด และส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหมร่วมสวดถวายพระพรชัยมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ตามติมหาเถรสมาคม )โดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่และสำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม2559 นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ วัดแม่ตุงติง อ.สะเมิง

พิธีจัดกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำแบบนาขั้นบันได เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำแบบนาขั้นบันได เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล

การแถลงข่าว "ความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว "ความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน" ณ สโมสรแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาและให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิห​าร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next