ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ (มล.ปนัดดา ดิศกุล) ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรม "การพบปะกงสุลต่างประเทศ ชาวต่างประเทศ และสื่อมวลชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย" ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพร้อมคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและแนะนำตัว


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพร้อมคณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูท่องเที่ยว จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ "Green Season" ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ใหม่

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มครองทางการทูต


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และคณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มครองทางการทูต ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้จัดการประชุม อปท. ซัมมิท ๒๐๑๔ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้จัดการประชุม อปท. ซัมมิท ๒๐๑๔ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ของ อปท.


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ ของ อปท. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมวิชาการการแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น โครงการ


เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น โครงการ "อปท.ซัมมิท ๒๐๑๔" ณ ห้องแกรนด์วิว ๓ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คณะข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายสรุป


เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าพบ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next