เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 18 ก.พ. 59 เวลา เวลา 14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ ศูนย์การกีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 ก.พ. 59 เวลา 13.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และมอบเกียรติบัตรแก่พระภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกาดีเด่น ณ สำนักพุทธสถานเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่

ประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทาน

วันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 13.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทาน พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ณ บริเวณโถงกลาง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดโครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดโครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 07.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กร และสถานศึกษา ในเขตพื้นที่เวียงเจ็ดลิน ร่วมกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 16 ก.พ. 59 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ประธานการตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบแรงงาน

วันที่ 16 ก.พ. 59 เวลา 08.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบแรงงาน โดยคณะทำงานชุดควบคุมพื้นที่การจัดระเบียบแรงงาน ได้ดำเนินการย้ายสถานที่จัดระเบียบแรงงานจากถนนอัษฎาธร ไปยังบริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดจัดระเบียบแรงงานแห่งใหม่ (บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) เพื่อเป็นการบริหารจัดการแรงงานอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

วันที่ 13 ก.พ.59 เวลา 15.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีเปิดงาน " เทศกาลสตอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 "

วันที่ 13 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสตอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาร่มร่อน "ดอยผาผึ้ง" ครั้งที่ 1

วันที่ 13 ก.พ. 59 เวลา 08.39 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาร่มร่อน "ดอยผาผึ้ง" ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342]Next