จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมหารือ เรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการฯและคณะทำงานฯ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม 3) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการ อ.เมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการ อ.เมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

การสนทนาผ่านวิทยุกระจายเสียงของรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"

วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าพบประชาชน ณ สวท.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดงานเดิน วิ่ง สมาธิ วันวิสาขบูชา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานเดิน วิ่ง สมาธิ วันวิสาขบูชา ณ วัดพระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดงานสืบฮีต สานฮอย เตียวขึ้นดอยสุเทพ

วันที่19 พฤษภาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบฮีต สานฮอย เตียวขึ้นดอยสุเทพ โดยมี นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานพิธีไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ณ ลานครูบาศรีวิชัย

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.ชม.)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ชม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.ชม.) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมหารือแก้ไขปัญหาการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355]Next