ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ราชการ และจังหวัดเคลื่อนที่


วันพุธที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในพื้นที่ อำเภอแม่ออน ...(อ่านต่อ)

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ ... (อ่านต่อ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขท.


วันเสาร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร ขท จำนวน ๓๐๑ หมายเลข หาเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันแรกคึกคักมีผู้สนใจแห่เข้าร่วมงาน ขณะที่ยอดการประมูลวันแรกได้แล้ว รวม ๑๓,๒๙๖,๐๐๐ บาท ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ทำการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรเงินจาก กปถ.ช่วยเหลือผู้พิการ โดยบรรยากาศในการเปิดงานการประมูลครั้งนี้มีประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้าดังนี้


วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๐.๓๐ น. ตามลำดับ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับพิธีเปิดงานสัมมนา "SMEs. วิธีทำเงิน :ธุรกิจสุดฮิต ไอเดียสุดฮอต" ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส และ ประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมชี้ช่องรวย ๒๐๑๔" ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต

เฝ้าฯรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน “5 ทศวรรษ มนุษยศาสตร์ 50 ปี แห่งความภาคภูมิ” วาระครบรอบ 50 ปี แห่งการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่คณะฯ เคยได้รับประธานพระเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จสอนหนังสือให้แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าฯรับเสด็จ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา


วันที่ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. มูลนิธิเชียงใหม่นานาชาติ (CIF.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์กรภาคเอกชนจัดงานสัมมนา "ยุทธศาสตร์ใหม่เจาะตลาดลองสเตย์ญี่ปุ่น" และ "Longstay Cluster Talks" ขึ้น ณ ห้องพิงค์พาเลช โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ อำเภอจอมทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคาร สนง.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ภาค ๓

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32]33[34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278]Next