รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๗


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เอกอัครราชทูตแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะ


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน สภากาแฟเชียงใหม่ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรี


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ แห่งราชอาณาจักรไทย กับ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ กรุงเนปีดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (อ่านต่อ)...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกรรมการการเจรจาขอคืนพื้นที่เพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกรรมการการเจรจาขอคืนพื้นที่เพื่อขุดขยายแม่น้ำปิง เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบันทึกแบบรายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลผ่านการประชุมทางไกล


นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบันทึกแบบรายงานผลการดำเนินตามนโยบายรัฐบาลผ่านการประชุมทางไกล เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ร่วมกับ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นผู้แทนรับหนังสือ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ)....

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]35[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288]Next