คณะสื่อมวลชนเซเนกัล เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ คณะสื่อมวลชนเซเนกัล เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับทราบรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าหลวงจังหวัดและทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อรวบรวมทุนบูรณะวัดทุงยู


เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าหลวงจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ล่วงลับ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์บูรณะกุฏิสงฆ์วัดทุงยู ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ ณ. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนายการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตามโครงการคืนธรรมชาติสู่ลำน้ำปิงที่หน่วยงานในสังกัดกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ณ ท่าน้ำหลังวัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชน ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง และประชาคมอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานบ้านพี่เมืองน้อง และประชาคมอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานโถง ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอาคาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]35[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next