ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการที่ ๑๕ สำนักนายกรัฐมนตรีประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๖ บริเวณลานตรงข้ามโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร.ร.ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำคณะนักเรียนครู จาก St.Andrew s School ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร.ร.ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำคณะนักเรียนครู จาก St.Andrew s School ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประ ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้แทนสมาคม Japan Thailand International Relation Organization (JTIRO) เข้าพบ


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ คณะผู้แทนสมาคม Japan Thailand International Relation Organization (JTIRO) เข้าพบ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการแทรกแซงตลาดกระเทียม ปี ๕๔-๕๕ จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการแทรกแซงตลาดกระเทียม ปี ๕๔-๕๕ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรฯ ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการ จว.ชม


เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนกีฬาผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]35[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next