การประปานครหลวง เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการประปานครหลวง


เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ คณะจากการประปานครหลวง เข้าพบ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการการประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ผวจ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสื่อมวลชนภาคเหนือ


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ณ รร.ฮอลิเดย์ อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กท.จ.ชม


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กท.จ.ชม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบนโยบายการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับมอบนโยบายการปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จว.ชม


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ แถลงผลการปฏิบัติของการดำเนินการรักษาความสงเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33 แถลงผลการปฏิบัติของการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ ได้สนธิกำลัง บูรณาการการปฏิบัติระหว่าง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเป็นการควบคุมอาวุธ ลดความรุนแรง ปัญหาอบายมุข การพนันที่ผิดกฎหมาย และการปราบปราม หยุดยั้ง การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งการชุมนุมและการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่งคง และสงบเรียบร้อย.

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหารือประเด็น สถานการณ์การเมืองไทย


วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือประเด็น สถานการณ์การเมืองไทยและบทบาทของหน่วยงานในกระบวนการปรองดองฯ ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองราชเลขาธิการ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินให้กับพลเมืองดีที่ประสบอุบัติเหตุจากการเป็นพลเมืองดี


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองราชเลขาธิการ (คุณจันทนี ธนรักษ์) เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือจากกองทุน สนง.ทรัพสินส่วนพระมหากษัตริย์ แก่ นายนิโคลัส บราวน์ ชาวแคนาดา ที่ประสบอุบัติเหตุจากการเป็นพลเมืองดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้น เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]35[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next