จังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 17 เมษายนนี้ที่วัดสวนดอก


จังหวัดเชียงใหม่และมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 17 เมษายนนี้ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่จากวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่และกิจกรรม อื่น ๆ อีกจำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการจัดงานได้จัดให้มีริ้วขบวนซึ่งประกอบด้วย ต้นดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากเป็ง หมากสุ่ม ขมิ้นส้มป่อย โดยตั้งขบวน ณ บริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเวลา 17.30 น. ขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาที่ร่วม แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองจะนำขบวนเคลื่อนออกจากบริเวณที่ตั้ง ณ ลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จากนั้นจะเริ่มพิธีตามประเพณีล้านนา โดยการกล่าวสุมาขออนุญาตดำหัวกู่ การถวายเครื่องสักการะ ถวายพวงมาลัยและรดน้ำบนสายสิญจน์ที่โยงมาจากกู่เจ้าหลวง 10 องค์ การรดน้ำกู่ด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อย และลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีเข้าถวายสักการะรดน้ำ โดยมีการแสดงฟ้อนถวาย ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา การแสดงแสง สี เสียงเทิดพระเกียรติกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ร่วมแสดงในพิธีด้วย จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมพิธีและร่วมสืบสานประเพณีล้านนาในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.00 น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานปิดไฟฟ้าในกิจกรรมลดการใช้พลังงาน


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ เป็นประธานปิดไฟฟ้าในกิจกรรมลดการใช้พลังงาน หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจัดหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ“รวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า” เพื่อให้หน่วยงานราชการที่อยู่ในศาลากลางร่วมกันประหยัดพลังงานในปฏิบัติการ ๓ ป. ช่วยชาติ “ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก” ในระหว่างวันที่ ๔-๑๕ เม.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน เอกชน ส่วนราชการ ร่วมกันประหยัดพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเป็นชั่วโมงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดต่อวัน (๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.) หรือช่วง PEAK ซึ่งหากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลด PEAK ได้ประมาณ ๗๑๐ MW ต่อวัน หรือลดการใช้ไฟฟ้าราว ๐.๕ ล้านหน่วย/วัน และลดการใช้ก๊าชธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าได้ ๔.๔๐ ล้าน ลบ.ฟุต/วัน

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค ผ่านระบบ (VDO Conference)


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค ผ่านระบบ (VDO Conference) ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมทบทวนผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.00 น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ประธานการประชุมทบทวนผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รับมอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ชุมนุม จากบริษัท ป้อมคลัง จำกัด


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน ๑๓,๕๐๐ ขวด จากบริษัท ป้อมคลัง จำกัด เพื่อมอบให้กลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือที่ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขหนี้สินเกษตรกร ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จัดหวัด (PSO) และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.00 น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จัดหวัด (PSO) และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นำคณะฯ เข้าพบ ผวจ.ชม.นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้นำ นายมาซาคาสึ คิมูระ ประธานชมรมผู้พำนักระยะยาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และมอบเงินบริจาคให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ : 10.00 น.)

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเสนอชื่อแม่ดีเด่นเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นประจำปี 2556

จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเสนอชื่อแม่ผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นแม่ดีเด่น ประจำปี 2556 โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ที่ว่าการอำเภอในท้องที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ และกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งในวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่น เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยในส่วนของแม่ดีเด่นในส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้คัดเลือกจังหวัดละ 2 คน ในประเภทใดก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ โดยแบ่งประเภทของแม่ดีเด่นออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
แม่ผู้เป็นเกษตรกร คัดเลือกจากแม่ที่มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพที่สุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
แม่ของผู้เสียสละ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร ซึ่งได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัย โดยได้ประกอบวีรกรรมที่ควรแก่การยกย่อง หรือทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คัดเลือกจากแม่ผู้ที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคมด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม ทำหน้าที่ของภรรยาโดยไม่บกพร่องและทำหน้าที่ของแม่ที่ดี ให้การอบรมเลี้ยงดูลูกให้ลูกมีความรู้ ความประพฤติดี มีอาชีพสุจริต
แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คัดเลือกจากแม่ที่มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ และในการเลี้ยงดูบุตรด้วยความเสียสละอย่างสูง โดยอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความมานะอดทน ทำให้ลูกได้รับการศึกษา มีอาชีพสุจริต มีความประพฤติดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คัดเลือกจากแม่ที่มีลูกได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อแม่ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการพิจารณาเพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่มีภูมิลำเนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เครือข่ายองค์การนักศึกษา จว.ชม เข้าพบเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเครือข่ายองค์การนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223]Next