ประธานพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองรถโดยสารสาธารณะ(1584) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

วันที่ 29 ธ.ค. 58 เวลา18.00 น นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองรถโดยสารสาธารณะ(1584) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ณ สถานีขนส่งอาเขต สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธ.ค. 58 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ จุดตรวจ/จุดสกัด หมู่ที่ 3 บริเวณคลองชลประทาน บ้านป่าจี้ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประธาน " พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ"

วันที่ 28 ธ.ค. 2558 เวลา 17.30 น. พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พลตำรวจโท ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
เป็นประธาน " พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่ 2559 จังหวัดเชียงใหม่ " ณ ลานพระบรมอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 28 ธ.ค. 58 เวลา 14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และแนะนำแนวทาง การประพฤติปฏิบัติตนแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ทั้งนี้มีนักเรียนที่เข้ารับทุนฯทั้งสิ้น จำนวน 64 ราย ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดงาน " มหกรรมภาษาสู่สากล Language Festival 2015"

วันที่ 28 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน " มหกรรมภาษาสู่สากล Language Festival 2015"
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการ "ทางลอดดอนแก้ว"

วันที่ 27 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด "ทางลอดดอนแก้ว" ณ บริเวณทางลอดดอนแก้ว กม.32-198 (ทางหลวงหมายเลข 121) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

กล่าวต้อนรับและร่วมเปิดงาน "ตลาดต้องชม...กาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย"

วันที่ 26 ธ.ค. 58 เวลา 09.45 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมเปิดงาน "ตลาดต้องชม...กาดชุมชนเชียงใหม่อาหารปลอดภัย" เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิต พบผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้หลักการฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ มีผู้ผลิตนำผลิตผลทางการเกษตร อาหารปลอดภัยมาร่วมเปิดขายในงานกว่า 50 ร้านค้า เปิดขายทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ล้านก้ามปู จริงใจมาร์เก็ต

ประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ "หนาวนี้ที่เมืองแกน"

วันที่ 25 ธ.ค.58 เวลา 16.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ "หนาวนี้ที่เมืองแกน" ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง

ประธานงานต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 25 ธ.ค. 58 เวลา 14.25 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเนื่องในงานต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง "รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่" ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ประธานพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 5

วันที่ 25 ธ.ค. 58 เวลา 15.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิด
โครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 5 ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ดอยสะเก็ด

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343]Next