การประชุม กท.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/59

ัวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กท.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/59 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายพุฒพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559 ณ เชียงใหม่ฮอล์ เซ็นทรัลแอร์พอต

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตร การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนประมาณ 80 ราย

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหลักสูตร การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนประมาณ 80 ราย ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม LANNA Handicraft Festival 2016

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม. LANNA Handicraft Festival 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในงาน LANNA EXPO 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดฯโครงการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากล

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม LANNA Handicraft Festival 2016

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดกิจกรรม. LANNA Handicraft Festival 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในงาน LANNA EXPO 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดฯโครงการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่สากล

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก(ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์)

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก(ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมล้านนา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมอนุกรรมการฯ One Map ระดับภาค 3 เพื่อติดตามความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินการ One Map

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการฯ One Map ระดับภาค 3 เพื่อติดตามความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินการ One Map ณ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

การสนทนาผ่านวิทยุกระจายเสียงของรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมผลิตรายการผู้ว่าพบประชาชนประจำสัปดาห์ ที่ห้องส่ง 93.25 MHz. สวท.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมสนทนาด้วย โดยสนทนาสื่อสารในเรื่องพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเข้าเวียงเชียงใหม่จากวัดพระธาตุศรีจอมทอง ฯลฯ.

งานแถลงข่าวสรุปผลการบริหารจัดการน้ำแล้งปี 2559

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวสรุปผลการบริหารจัดการน้ำแล้งปี 2559 และเตรียมความพร้อมอุทกภัยปี 59 ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิธีปล่อยขบวนคาราวาน "อีซูซุ คาราวานสัญจร" ประจำปี 2559 เส้นทางเชียงใหม่-อ่างขาง

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนคาราวาน "อีซูซุ คาราวานสัญจร" ประจำปี 2559 เส้นทางเชียงใหม่-อ่างขาง ณ บริเวณลานด้านหน้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369]Next