จังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดเช้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารศรีศุภอักษร ๒๕๕๓ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ และร่วมแถลงข่าว "งานมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo" ซึ่งได้จัดงานภายใต้แนวคิด "มหกรรมที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์ บริการ ภูมิปัญญาล้านนา สู่สากล" และหัวข้อข่าวอื่น ๆ ตามลำดับ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันวิสาขบูชา"

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันวิสาขบูชา" เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น.ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้สาป๋ารมีประจำปี ๒๕๕๘ และนั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้สาป๋ารมีประจำปี ๒๕๕๘ และนั่งรถบุษบกอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานครูบาศรีวิชัย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน ทาง FM ๙๓.๒๕ MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo"

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo" ณ อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๓๙

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๓๙ และทรงเปิดนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพธ โดยมี นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะแม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันพฤหัสบดีทที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ (ในห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด) อาคารอำนวยการ ศาลกลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324]Next