รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ และประธานการแถลงข่าวการจัดงานประชาสัมพันธ์ โครงการเชียงใหม่เมืองเกษตรสีเขียว ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมารับตำแหน่งใหม่


วันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าสัมมนาฯ พร้อมรับการรดน้ำดำหัวจากผู้แทนมูลนิธิต่างๆ


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าสัมมนาฯ มูลนิธิสยามหฤทยาทร นอกจากนี้ยังได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้แทนมูลนิธิต่างๆ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง


เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู
นายกเหล่าการชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รดน้ำดำหัวเจ้านายฝ่ายเหนือ สรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดจารีตประเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปสรงน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปสรงน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗.

ชาวเชียงใหม่ทั้งภาครัฐ-เอกชนร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ตัวแทนประชาชนจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและตัวแทนจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมทำพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อย่างคับคั่ง.

นายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมทำบุญตานขันข้าว ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อม ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือน้องไปป์ บุตรชาย เดินทางไปร่วมทำบุญสรงน้ำพระพญามังรายมหาราช พระเจ้ากาวิละ พระอินทร์ และท้าวเวชสุวรรณ ที่บริเวณลานหน้าวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งงานนี้ ยังมีนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย รวมถึง นายบุญทรง เตริยาภิรมณ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่, นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภาค 5 มาร่วมงานบุญด้วย.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำรดน้ำขอพรนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้รดน้ำดำหัวขอพรนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสงกรานต์ปี ๒๕๕๗

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next