นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์ พล.อ.อ.อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล จว.ชม. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมการประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/59

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/59 ณ ห้องประชุมปกครองชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลาง จว.ชม. อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ

วันที่ 30 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานพิธีเปิดการประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/59

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/59 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 ครั้งที่ 6/2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2559

ร่วมเป็นเกียรติพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง

การประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด. ณ ห้องประชุม POC อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (SWOT) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (SWOT) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการศึกษาเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21

การตรวจพิจารณาหมู่บ้านฯ ณ บ้านแม่กุ้งบก ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการตรวจพิจารณาหมู่บ้านฯ ณ บ้านแม่กุ้งบก ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41]42[43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next