การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน" ครั้งที่ 8/2559 ณ บริเวณสระว่ายน้ำ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมพิจารณาการต่อใบอนุญาตตั้งสถานบริการประจำปี 2559

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาการต่อใบอนุญาตตั้งสถานบริการประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมปกครองชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมโครงการ "พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นปี 2559"

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ "พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นปี 2559" ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การพิจารณาทหารกองเกินร้องขอความเป็นธรรมคณะกรรมการชั้นสูง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการพิจารณาทหารกองเกินร้องขอความเป็นธรรมคณะกรรมการชั้นสูง ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ชยาร์ฟร์ ฟาร์ดีระห์ ราชากอนตาลที่ 4 ราชาธิบดีแห่งรัฐเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ดร.ชยาร์ฟร์ ฟาร์ดีระห์ ราชากอนตาลที่ 4 ราชาธิบดีแห่งรัฐเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมรับรองอาหารค่ำร่วมกับคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าประกวดรางวัล Prince & Princess International 2016 ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า 60 คน ซึ่งจะมีการประกวดในระหว่างวันที่ 22-25 ก.ค.59 จัดที่ลานคุ้มคำ เซ็นทาราคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์เชียงใหม่ ภายในคุ้มขันโตก อ.เมืองเชียงใหม่

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์และการรายงานผลความคืบหน้าระบบการขนส่งมวลชนของเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และการรายงานผลความคืบหน้าระบบการขนส่งมวลชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิดงาน และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 (Young Entrepreneur Chiang Chamber:YEC 2016)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดงาน และมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 (Young Entrepreneur Chiang Chamber:YEC 2016) ณ ศูนย์ประชุมคุ้มภูคำ เซ็นทารา เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next