รองราชเลขาธิการ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินให้กับพลเมืองดีที่ประสบอุบัติเหตุจากการเป็นพลเมืองดี


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองราชเลขาธิการ (คุณจันทนี ธนรักษ์) เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือจากกองทุน สนง.ทรัพสินส่วนพระมหากษัตริย์ แก่ นายนิโคลัส บราวน์ ชาวแคนาดา ที่ประสบอุบัติเหตุจากการเป็นพลเมืองดีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้น เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง


เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อ รูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัย


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๕๙ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองหล่อรูปเหมือนพระครูบาศรีวิชัย ณ สถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีทางศาสนางาน "รำลึกมุทิตาจิต" ท่านครูบาศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๒๙ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทางศาสนางาน "รำลึกมุทิตาจิต" ท่านครูบาศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ (VDO Conferenec) เรื่องประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค ๗๔,๖๙๓ หมู่บ้าน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม


เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานสภากาแฟครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ หอประชุม สำนักชลประทานที่ ๑ ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ คือ สำนักชลประทานที่ ๑ สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน เพื่อทานกาแฟยามเช้าและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน.

หน่วยงานราชการและเอกชน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. หน่วยงานราชการและเอกชน เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)


วันนี้ (๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพราน ปพน สมมณีวรรณ ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนที่บ้านบาโงมูลง หมู่ ๖ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านเหล่า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สุสานบ้านเหล่า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตา ประจำปี ๒๕๕๗


วันนี้ (๕ มิถุนายน ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พร้อม ๆ กันทั้ง ๑๐ จุดโดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตามจุดต่างๆ สถานที่ประกอบพิธี ๑๐ จุด คือ ๑.หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่(บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) ๒.หน่วยพิธีประตูท่าแพ ๓.หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ ๔.หน่วยพิธีประตูสวนปรุง ๕.หน่วยพิธีประตูสวนดอก ๖.หน่วยพิธีประตูช้างเผือก ๗.หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง ๘.หน่วยพิธีแจ่งหัวริน ๙.หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ ๑๐.หน่วยพิธีแจ่งก๊ะต้ำ

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278]Next