พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

วันที่ 3 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายวีระ โรจน์จนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานพิธีเปิดโครงการพลังเยาวชนอาสา พิชิตปัญหาสาธารณภัย

วันที่ 3 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลังเยาวชนอาสา พิชิตปัญหาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

ประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 ก.พ. 59 เวลา 10.00 น. นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี /ระบบราชการไทย รุ่นที่ 1

วันที่ 2 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดี /ระบบราชการไทย รุ่นที่ 1 ตามโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสาธารณสุข ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 ก.พ. 59 เวลา 10.20 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 41 โดยเสด็จฯ มา
ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการ " คนเชียงใหม่ ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง "

วันที่ 1 ก.พ. 59 เวลา 08.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการ " คนเชียงใหม่ ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง " ณ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม " 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ "

วันที่ 29 ม.ค. 59 เวลา 17.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม " 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ " ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ประธานในพิธีรับ-มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎร อำเภอแม่ออน

วันที่ 29 ม.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎร โดยมี พล.ท.วิษณุ ไตรภูมิ คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ออน โดยมีประชาชนมารับบริการด้านสาธารณสุข จาก 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน และรับมอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ณ วัดจอมธรรม ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 29 ม.ค. 59 เวลา 09.30 น. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356]Next