รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร


เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการแถลงข่าว ภาพรวมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับฯ


เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว ภาพรวมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับฯ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานหอการค้า และประธานกรรมการอิสลาม ฯ เข้าพบ เพื่อหารือข้อราชการ


เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานหอการค้า และประธานกรรมการอิสลาม ฯ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนมัธยมปลายวังเวียง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมคารวะ


เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนมัธยมปลายวังเวียง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมคารวะ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระเจดีย์แก้ว ภูมิสถานชั้นที่ ๘ (พระเจดีย์แก้ว) วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ และรับมอบนโยบาย

ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ ๔


เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ ๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี ๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๘ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นี้.

ประธานการประชุมที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษา กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ปัญหาแรงงานต่างด้าว (หลังตลาดคำเที่ยง) ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน


เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มกราคมนี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ แม่ทัพภาคที่ ๕ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และข้าราชการ เฝ้ารับเสด็จ.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264]Next