พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการคนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง ในวันจันทร์แรกของเดือน

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในโครงการคนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง ในวันจันทร์แรกของเดือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งผู้มาติดต่อราชการมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งประธานได้กล่าวคำถวายของใส่บาตร สดับรับฟังการแสดงสัมโมทนียกถาจากประธานสงฆ์ กรวดน้ำรับพร และร่วมกันใส่บาตรแด่พระสงฆ์ 7 รูป นำโดยพระครูไพบูลย์ เจติยานุรักษ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี ต.ช้างเผือก ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้แก่โรงเรียนแบบอยู่ประจำในชนบทห่างไกลของ จ.เชียงใหม่ จัดพิธีที่ลานขอบสนามหญ้าด้านหน้าอาคารอำนวยการ ในบริเวณศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม "ฮอมแฮง..แป๋งโลกงาม เนื่องในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ฮอมแฮง..แป๋งโลกงาม" เนื่องในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, นายประวิน พัฒนพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และภาคีเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและส่วนราชการต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ทสม.และประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดเก็บขยะ รอบอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนำข้าราชการพนักงานเก็บขยะคัดแยกขยะ ส่วนใบไม้ได้นำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้บำรุงต้นไม้ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยว " มนต์เสน่ห์ล้านนา"

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัล สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยว " มนต์เสน่ห์ล้านนา"

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบวงสรวงสมโภชบูชาเสาอินทขิล

วันที่ 2 มิถุนายน 259 เวลา ๑๙.๐๐ น. นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานพิธีบวงสรวงสมโภชบูชาเสาอินทขิล ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่

พิธีสวดสมโภชบูชาเสาอินทขิล

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสวดสมโภชบูชาเสาอินทขิล ณ วิหารเสาอินทขิล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเทอดไท้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงวัลยาราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ณ โรงเรียนบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ปปส. ภาค 5 กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมณฑลยูนนาน

วันที่ 1 มิ.ย. 59 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ปปส. ภาค 5 กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมแชงกรีลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประชุม ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 พ.ค. 59 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

วันที่ 31 พ.ค. 59 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ บริเวณสำนักสงฆ์เบญจมธรรมาภิวัฒน์. ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49]50[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next