การประชุมการปฏิบัติงาน One Map และให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน One Map และให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความเสียหายกว่า 505 หลังคาเรือน และมอบหลังคามุงกระเบื้องให้แก่ราษฎร์ผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจโครงการขุดลอกหนองควายตก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจโครงการขุดลอกหนองควายตก ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายประชารัฐ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน

วันนี้ 17 พฤษภาคม 2559 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายประชารัฐ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

งานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายกฤษณ์ ธนวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2559 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา08.30 น. พ.ค. 59 นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service:OSS) ณ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ (ฺBankok Asean Film Festival 2016)

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นายกฤษณ์ ธนวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ ได้เดินทางไปเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์ (ฺBankok Asean Film Festival 2016) ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

พิธีเปิดและปิดการประกวดวงโยธวาฑิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 นายกฤษณ์ ธนวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและปิดการประกวดวงโยธวาฑิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2559

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]70[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next