กระทรวงมหาดไทย ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference )


เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ว่าราชการจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคเหนือ ประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง การติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ๕ จังหวัด ได้แก่จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน รายงานความเสียหายและแนวทางช่วยเหลือให้กับประชาชนที่เดือดร้อน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน 1st Domestic MICE Mart (DMM2014)


เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน งาน 1st Domestic MICE Mart (DMM2014) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือกระตุ้นให้เกิดการจัดงานประชุมสัมมนา.

กลุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่เดินทางมายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วยกรณีการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ


วันนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๒.๐๐ น. นายวรวุฒิ รุจนาภินันท์ แกนนำเชียงใหม่ ๕๑ พร้อมคนเสื้อแดงจำนวน ๑๐๐ กว่าคน เดินทางมายื่นหนังสือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผ่าน นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีข้อเรียกร้องไม่ต้องการนายกมาจากส่วนกลาง ไม่เอารัฐประหาร หากทั้งสองอย่างเกิดขึ้น ตนพร้อมจะนำมวลชนปิดศาลากลางทันที.

คณะสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล


เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสวัสดิ์สงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและพ่อค้าประชาชนพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๗ เป็นวาระครบรอบ ๖๔ ปี แห่งการบรมราชาภิเษก.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดแข่งขัน


วันนี้ (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดแข่งขัน "Chiangmai Golf Classic ๒๐๑๔" ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กลุ่มองค์กรผู้ใช้แรงงาน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้แก้ปัญหากฏหมายแรงงานข้ามชาติ


เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มองค์กรผู้ใช้แรงงาน กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (MWF) และเครือข่ายแรงงาน กว่า ๑๐๐ คน อ่านแถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และยื่นหนังสือต่อนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผ่านไปถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกร้องเกี่ยวกับด้านกฏหมายแรงงานข้ามชาติ ๑๑ ข้อ อาทิ ขอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาในนโยบายค่าจ้าง ๓๐๐ บาท เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และยกเลิกระบบการจ้างงานแบบเหมาช่วง รวมทั้งเข้มงวดปราบปรามขบวนการนายหน้าแสวงหาผลประโยชน์กับแรงงานต่างด้าว.

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ


เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ "Chiangmai golf classic ๒๐๑๔" ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง นายนาวิน สินธุสอาด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ นายชนะ แพ่งพิบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำขอพร พ่อเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำขอพร นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]70[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next