เปิดงาน "ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย" ครบรอบ ๗๙ ปี การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” ครบรอบ ๗๘ ปี การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งาน “ตามรอยจอบแรกครูบาเจ้าศรีวิชัย” ครบรอบ ๗๙ ปี การสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นับเป็นนักบุญ นักพัฒนา แห่งแผ่นดินล้านนา ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา ท่านเป็นผู้นำในการสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ.

เปิดงานปั่นจักรยาน "อยากปั่น ให้ปั่น" จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานปั่นจักยาน “อยากปั่น ให้ปั่น” ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานนี้เป็นอีกกิจกรรมที่หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ และบริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด (สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน) เครือข่ายจักรยานเชียงใหม่ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ มีความปลอดภัยทั้งนอกและในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง และที่สำคัญอีกประการ คือการส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มการมีจิตอาสาขึ้นแก่ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรพันธมิตร และประชาชนทุกกลุ่มคน ในการร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

กลุ่มพลังมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่บริเวณด้านหน้าตึกอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบจดหมายเปิดผนึกถึงนาสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จากกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เขต ๙ เป็นแกนนำ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน สามารถพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตทางการเมืองไปได้ ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เนื่องจากเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่ง ทางกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดเชียงใหม่จะขอผนึกกำลังเป็นผนังทองกำแพงเหล็กให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซี่งหลังจากที่ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวแล้ว ทางกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ไปรวมตัวกันที่สวนสาธารณะรถไฟ เพื่อเปิดเวทีปราศรัยและเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีต่อไป

คณะส่วนล่วงหน้ากระทรวงการต่างประเทศเข้าพบเพื่อเตรียมการจัดประชุมระดับสูงไทย-แอฟริกา


เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะส่วนล่วงหน้ากระทรวงการต่างประเทศ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเตรียมการจัดประชุมระดับสูงไทย-แอฟริกา ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชม.รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือแก่ผู้ว่าฯ


เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ บริเวณหน้ามุก ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สามคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือแก่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศต่อไป

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไอบีเอ็ม พร้อมคณะเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ สำหรับจังหวัด


เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไอบีเอ็ม พร้อมคณะเข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ สำหรับจังหวัด.

ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านสุขยั่งยืน อ.สันกำแพง


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการบ้านสุขยั่งยืน อ.สันกำแพง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการหารือทั้งภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐที่ร่วมออกงาน เพื่อประมวลผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๖ ของปีที่ผ่านมา และการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้

ประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภายในประเทศ ภายใต้ชื่องาน


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภายในประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย" 2020 ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคาร สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๒๙ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญและเปิดอาคาร สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]70[71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275]Next