พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดและปล่อยขบวนแรลลี่ "ธันวาพาพ่อเที่ยว" เส้นทาง เชียงใหม่-เชียงราย-แม่สายเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๙ น. ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนแรลลี่ "ธันวาพาพ่อเที่ยว" เส้นทาง เชียงใหม่-เชียงราย-แม่สาย ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เนื่องจากในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมความความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่มุ่งหวังให้ลูกๆได้เกิดจิตสำนึกที่ดี มีความรักและความผูกพันต่อพ่อ ผู้มีพระคุณยิ่งอันยิ่งใหญ่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ด้วยการจัดแรลลี่ "ธันวาพาพ่อเที่ยว"

จังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญไฟพระฤกษ์สำหรับพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ เชียงใหม่เกมส์ ประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ซึ่งจะใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดการจัดพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์อย่างสมพระเกียรติ ในวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญไฟพระฤกษ์มอบให้แก่นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาประกอบพิธีดังกล่าว สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๑ เชียงใหม่เกมส์จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ร่วมงานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘


นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน“ราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘” เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มวันพุธแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


ดร.วัชระ ตันตรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ประธานบริษัทกลุ่มในเครือวีกรุ๊ป เลขานุการกลุ่มวันพุธ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวันพุธ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องอาหารไทยพลับพลา คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในการเข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ชม. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนอิสลามของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๑๕ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในการเข้าเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนอิสลามของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ณ ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ชั้น ๓ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

การประชุมโครงการเชียงใหม่ เมืองน่าอยู่ (Ecovillge)เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมโครงการเชียงใหม่ เมืองน่าอยู่ (Ecovillge) สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายในการขับเคลื่อนและวางแผนพัฒนาพื้นที่อำเภอกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติด้านการเกษตร (เกษตรอินทรีย์) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชนให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมและวางแผนเพื่อพัฒนาขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

การประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครบวาระการประชุม วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงส่งผลให้พ้นจากการเป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๙ คน ซึ่งจังหวัดได้จัดให้มีการประชุมกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2555 เพื่อเสนอรายชื่อและคัดเลือกบุคคลผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๙ คน ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255]Next