ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 8 "แนวทางการพัฒนากลุ่มอำเภอรอบนอกเมืองเชียงใหม่เพื่อการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่"

วันที่ 17 ธ.ค. 58 เวลา 09.30 น. นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ชม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 8 "แนวทางการพัฒนากลุ่มอำเภอรอบนอกเมืองเชียงใหม่เพื่อการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่" ณ โรงแรมรอมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สภากาชาดไทย

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด มอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนในอำเภอแม่แตง ตามโครงการบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช สภากาชาดไทย ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

การสัมมนา "ผูตรวจการแผนดินสัญจร พบประชาชนในสวนภูมิภาคท้องถิ่น"

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กลาวตอนรับในพิธีเปดการสัมมนา "ผูตรวจการแผนดินสัญจร พบประชาชนในสวนภูมิภาคท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ หองเอ็มเพรสแกรนดฮอลล ชั้น 3 ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส

พิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในงานพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันนี้( 14 ธ.ค. 58) เวลา 10.00 น. นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ชม. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ประธานรับมอบสิ่งของ งาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด"

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในการรับมอบส่ิงของจากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมกาชาด ในงานฤดูหนาวและงาน otop ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ กองร้อย อส.จ.ชม. ที่ 1

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โครงการ"คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง"

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการ"คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายในหลวง" โดยข้าวสารอาหารแห้งจะมอบให้โรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้น ณ บริเวณทางเข้าชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

11 ธันวาคม 2558 นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดพิธีกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วงเวียน หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทั้งร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) "Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ลานข่วงประตูท่าแพ

พิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนานับประการต่อล้านนาและสยามประเทศ ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391]Next