ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานหอการค้า จว.ชม ประธานกรรมการอิสลาม ผอ.ทางหลวงชนบท จว.ชม และผจก.โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการอิสลาม ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดการโรงแรมเชียงใหม่แกรนวิวและคณะ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่ผู้ว่าฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุม กท.จ.ชม.


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม กท.จ.ชม. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาเมือง การประกวดสุดยอดต้นแบบ โครงการร้อยมือสร้างเมืองแห่งปี และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองของจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บริหาร ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ เข้าแสดงความยินดี


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ เข้าแสดงความยินดีกับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการจัดงาน "เทศกาลชีวิตบริบูรณ์" เข้าพบ


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการจัดงาน "เทศกาลชีวิตบริบูรณ์" เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอคำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดงานฯ ซึ่งงาน เทศกาลชีวิตบริบูรณ์ จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี.

จังหวัดเชียงใหม่ติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดอำเภอแม่แจ่ม


เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเร่งรัดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงความเข้าใจการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการเปิดจุดรับซื้อผลผลิต ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวจัดงานสินค้า CHIANG MAI BRAND และพบปะสื่อมวลชนในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์


เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเดินทางมาเยือนเชียงใหม่เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนประทับใจในการเดินทางเยือนเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นอย่างมาก

พบประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕


เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ (แยกศาลเด็ก) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เข้าพบเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บ้านพัก ถ.จ่าบ้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293]Next