ผู้บริหาร ร.ร.วิชัยวิทยา เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและแนะนำตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์นานาชาติฯ


เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหาร ร.ร.วิชัยวิทยา เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดีและแนะนำตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์นานาชาติฯ ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายมาตรการปราบปรามและหยุดยั้ง การแพร่ระบาดของยาเสพติดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย


เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบนโยบายมาตรการปราบปรามและหยุดยั้ง การแพร่ระบาดของยาเสพติดพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกลุ่มจังหวัด ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานแถลงข่าวการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรกลุ่มจังหวัด ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ฺBusiness Communication for ASEAN Economic Community intergration : BIZCommAEC) ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ลูกปลูกถวายพ่อ” ของอำเภอแม่วาง ณ บ้านห้วยน้ำริน ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ


เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ โบสถ์ เฮ็นร์ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่ม ถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖


เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ถวายพานพุ่ม ถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หลังจากที่คณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ มีพิธีอัญเชิญมาประดิษฐานแทนองค์เดิมเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗.

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว


เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวาลา ๑๕.๓๐ น. กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จว.ชม.


เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องลีลาวดี ๑ อาคารนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324]Next