ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๕


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๑๕ วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์นจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศพส.จ.ชม.


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศพส.จ.ชม.) และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาและให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรม ๔ ภาค


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาและให้การต้อนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานสัมมนาผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรม ๔ ภาค (ภาคเหนือ) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ประชุมนนาชาติ ๑ และ ๒ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรายการมองเมืองเหนือ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรายการมองเมืองเหนือ การจัดงานมหกรรมคืนความสุขให้คนในชาติและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรฯ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

นิตยสารเชียงใหม่ เอ๊กซ์เพรส เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


นิตยสารเชียงใหม่ เอ๊กซ์เพรส เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมภาษณ์ เรื่อง การปรับตัวเพื่อรับการเพิ่มขึ้นของ Direct Flight to Chiang Mai เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการในกิจกรรมเปิดตัว"สินเชื่อ ๙ เมนู คืนความสุข SMEs"


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการในกิจกรรมเปิดตัว"สินเชื่อ ๙ เมนู คืนความสุข SMEs" วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชัียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเกษียณอายุราชการ


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเกษียณอายุราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


กลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ เข้าพบ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอคำแนะนำและเสนอโครงการจัดตั้งสหกรณ์เดินรถโดยสารสาธารณะไม่เกิน ๗ คน (TAXI-METER) แห่งใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมห้องปกครอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นประธานพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นประธานพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานจามจุรีหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342]Next