ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี ๒๕๕๘ หรือ World Blood Donor Day ๒๐๑๕

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี ๒๕๕๘ หรือ World Blood Donor Day ๒๐๑๕ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๑๐ เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถันายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แถกับสื่อ"


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดจวนชวนทานกาแฟยามเช้า ในกิจกรรม "จิบกาแฟ แถกับสื่อ" พร้อมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวอย่างไกล้ชิดหลายเรื่อง เช่นความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในปลายเดือนที่จะถึงนี้ รวมทั้งพูดคุยถึงปัญหาสำคัญๆของเมืองเชียงใหม่ที่ต้องรีบเร่งแก้ไข เตรียมผลักดันหลายโครงการที่มีอยู่แล้วในกรอบแผนที่ผ่านมาพร้อมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้ ยืนยันเชียงใหม่มีสีเสื้อเดียวพร้อมพูดคุยกับกลุ่มต่างๆที่อาจยังไม่เข้าใจ เพื่อสร้างความปรองดอง ให้เกิดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนมาร่วมในงานครั้งนี้จำนวนมาก ซึ่งการจัดพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยยึดตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา ที่ถือว่าพิธีการสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้จัดเก็บข้อมูล และหน่วยงาน ที่มีการจัดเก็บข้อมูลดีเด่น วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ " ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง "

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ " ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง " ซึ่งส่งสัญญาณสดจากทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ " ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง " ในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ เวลา ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์ของชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์ของชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมนต์เสน่ห์ของชาติพันธุ์มหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานโอทอป ลานนา เอ็กโป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ๒๕๕๘


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ๒๕๕๘ เผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise : FSX) โดยการนำคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดเช้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงยิมสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375]Next