ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. (ประมวลภาพ)...

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘


จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ นำโดย นายนาวิน สินธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำ ดำหัว (พิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่) และขอพร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลในหน้าที่การงาน และมงคลชีวิต เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประมวลภาพ)

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันราชาภิเษก ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่ ๖๕


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันราชาภิเษก ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ ท่าน้ำ ริมฝั่งน้ำปิงด้านข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงานและประชาชนมาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ท่าน้ำ ริมฝั่งน้ำปิงด้านข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวคำอาราธนาพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ ขึ้นรถบุษบกเพื่อเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระในงานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่


เช้าวันนี้ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวคำอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่และชาวล้านนา ขึ้นประดิษฐานรถบุษบกนามว่า"ศรีเมืองเชียงใหม่" ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ สุขกายเย็นใจมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘


วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าสาวราชการ และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก จากนั้นในเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่สุขกายเย็นใจมหาสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘


วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงาน เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางถึงบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ได้ถวายราชสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วางพวงมาลัย 3 พวง และจุดเครื่องทองน้อย ชมนิทรรศการ การสาธิต กาดหมั้ว

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดศรีโสดา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระ วิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ องค์ประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ ณ บริเวณจุดตรวจบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง และจุดตรวจป่าแดด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่และผู้โดยสาร อย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะขี่และโดยสารบนรถ มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมสัมมนากิจกรรมส่งเสริมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือจากชาวบ้านอำเภอดอยหล่อที่มารวมตัวกันกว่า ๑,๕๐๐ คน


นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ เพื่อรับหนังสือจากนายสุทิน สุรินต๊ะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยหล่อ ตัวแทนประชาชนในอำเภอดอยหล่อกว่า ๑,๕๐๐ คน เพื่อคัดค้านการสร้างนิคมอุสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ บนพื้นที่ของกรมธนารักษ์จำนวน ๘๐๐ ไร่ ในเขตตำบลดอยหล่อ เนื่องจากชาวบ้านในอำเภอดอยหล่อมีความกังวลในเรื่องของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อำเภอดอยหล่อ

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369]Next