จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมการ


นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการ “พิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา” ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน เชียงใหม่ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งประเทศอาเซียน


เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน "CHIANGMAI READY Move towards to ASEAN" : เชียงใหม่ หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เปิดคลินิกพิเศษศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์


เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference ปีจำเดือน ๒/๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุม มท. ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายจากส่วนกลาง ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการให้ความรู้การจัดการกากกัมมันตรังสีที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการนำร่อง ๑๔ จังหวัด ภาคเหนือ


เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ภาคเหนือจัดสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยที่ถูกต้อง” มุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการกากกัมมันตรังสีเมื่อเลิกใช้งานและการกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชน

ประธาน ปปช.จ.ชม และคณะ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับ ขรก.ส่วนภูมิภาค


เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาสมรรถนะการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับ ขรก.ส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรี ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามรถบัสนำนักเรียนไปทัศนศึกษาเกิดเบรกแตกชนท้ายรถสิบล้อที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี


เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๑๐ น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับ รมว.กระทรวงคมนาคม รมว.กระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการ จ.ปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีรถบัสนักเรียนประสบอุบัติเหตุที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่

นายกฯยิ่งลักษณ์ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยแล้งและหมอกควัน ไฟป่า ปี ๒๕๕๗ จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและภัยแล้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ พร้อมลงพื้นที่ร่วมทำแนวกันไฟและตรวจเยี่ยมการดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่.

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗


เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดยก่อนการประชุม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบรางวัลสลากกาชาดแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ประจำปี ๒๕๕๗ อีกด้วย.

Pre[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91]92[93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309]Next