การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน


ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบนโยบาย "การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน" โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากทุกอำเภอในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมการประชุม เพื่อสร้างศักยภาพและสร้างการปฏิบัติ การปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

2012-03-09 14:53:50