ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ˆ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์:053 112 111
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

นายวรญาณ บุญณราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์:053 112 114
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์:053 112 115
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์:053 112 711
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์:053 112 116
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
 
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่