ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์:ร้องเรียน 053 112 704
ประสานงาน 053 112 708สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์:[email protected]

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ปัญญา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

นายทศพล เผื่อนอุดม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่

โทรศัพท์:053 112 115
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์:[email protected]
โทรศัพท์:053 112 711
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์:[email protected]
โทรศัพท์:053 112 116
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์:[email protected]
โทรศัพท์:053 112 114
สำนักงาน:ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์:-
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่