เว็บไซต์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ >> Chiang Mai Province Official Site

ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ˆ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายกฤษณ์ ธนาวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่