ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช

ชื่อ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
การอบรม
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๘
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง(นปส.) รุ่นที่ ๕๔
ประวัติการทำงาน
 • ๒๕๕๐ นายอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๕๕๑ นายอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๕๕๓ นายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
 • ๒๕๕๗ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๕๖๐ ปลัดจังหวัดภูเก็ต กรมการปกครอง
 • ๒๕๖๑ ปลัดจังหวัดลำพูน กรมการปกครอง
 • ๒๕๖๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 • ๔ มกราคม ๒๕๖๕ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 112 115
E-mail [email protected]
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300