ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตัองขัง จำนวน 2,248 ราย ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ร่วมในกิจกรรมด้วย

 

กิจกรรมปล่อยขบวนรถขนสิ่งของ "ธารน้ำใจจากชาวเชียงใหม่" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงอัตตะปือ

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กรรมการและสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถขนสิ่งของ "ธารน้ำใจจากชาวเชียงใหม่" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงอัตตะปือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยร่วมปล่อยขบวนรถ ณ บริเวณลานน้ำพุ บริษัทนิ่มซี่เส็ง จำกัด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและสืบสานวัฒนธรรมสตรี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ / นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและสืบสานวัฒนธรรมสตรี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดโดย เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โอกาสนี้ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ "สิ่งละอันพันละน้อย" ณ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 
 

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเวียนเทียน และพิธีถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเวียนเทียน และพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยขยะอินทรีย์ แปลงพืชผักสวนครัว และบ่อเลี้ยงปลาแบบเกษตรผสมผสาน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ให้การต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยขยะอินทรีย์ แปลงพืชผักสวนครัว และบ่อเลี้ยงปลาแบบเกษตรผสมผสาน ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมต้อนรับ

 

กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ภายใต้โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ภายใต้โครงการ "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" กับผู้บริหารของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และประธานแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่ภาคตะวันกลางและภาคตะวันตก 14 จังหวัด ณ บริเวณคลองสาธารณะวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" ในพื้นที่ภาคตะวันกลางและภาคตะวันตก 14 จังหวัด โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายระเบียบปฏิบัติต่างๆของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสิ่งละอันพันละน้อยที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองประธานฯ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองประธานฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

ประชุมหารือ กรอบแนวทางการดำเนินงานของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือ กรอบแนวทางการดำเนินงานของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในวัตถุประสงค์ พันธกิจ หน้าที่ของสมาชิกชมรมฯ โดยได้ทบทวนคำสั่งคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้น โดยนางปัทมา ได้ขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละ ในการขับเคลื่อนภารกิจงานของแม่บ้านมหาดไทย อาทิเช่น การดำเนินการตามนโยบาย "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม" การเยี่ยมนักเรียนทุกมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ การพบปะและให้กำลังใจผู้ต้องขัง เพื่อให้ออกมาสู่สังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข การจัดทำกระเป๋าผ้าเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อสนับสนุน "จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561" และประการสำคัญ คือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก แม่บ้านมหาดไทย เพื่อให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น