IMG
สอบถามข้อมูล จังหวัดเชียงใหม่

คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

สำนักงานหนังสือเดินทางเปิดและปิดกี่โมง และเบอร์ติดต่อ ?

: สำนักงานหนังสือเดินทางเปิดและปิดเวลา 8.30 - 16.30 น. หมายเลขติดต่อ 053 112 293

สำนักงานประกันสังคมอยู่ตรงไหน และเบอร์ติดต่อ ?

: อยู่อาคารอำนวยการ ชั้น 1 หมายเลขติดต่อ 053 112 629

สามารถมาทำบัตรประชาชนได้ที่ศาลากลางได้ไหม ?

: ไม่สามารถทำบัตรประชาชนที่อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดได้ แต่สามารถดำเนินการได้ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ใกล้ศาลปกครอง)

มีจุดบริการร่วมของหน่วยงานหรือไม่ ?

: มีจุดบริการร่วมของส่วนราชการ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่) อยู่ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ให้บริการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า พรบ ต่อภาษีรถ รับแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และรับเรื่องร้องเรียน

ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องไหน ?

: สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ หมายเลขติดต่อ 053 112 716
ทำ passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
: ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และหากมีเด็กเล็กต้องมีสูจิบัตรและทะเบียนบ้าน และเเงินจำนวน 1040 บาท