แบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยงก่อนออกกำลังกายปั่น bike อุ่นไอรัก

แบบสอบถามคัดกรองความเสี่ยงก่อนออกกำลังกายปั่น bike อุ่นไอรัก (ไฟล์ PDF)
ตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการ


กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก"
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนพรรษา
เวลา 13.00 น. - หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่เจ้าร่วมกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก" เริ่มทยอยมาลงทะเบียนแบ่งกลุ่ม ณ บริเวณโถงหลังน้ำพุ
เวลา 14.00 น. - ประชาชนเข้าประจำจุดขบวนจักรยานตามกลุ่มที่ได้ลงทะเบียน ดังนี้
  1. กลุ่มผู้ใช้จักรยานทั่วไป จำนวน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 1,000 คน
  2. กลุ่มครอบครัว จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1,000 คน
- หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าประจำจุดขบวนจักรยานที่กำหนดบริเวณหน้าเวที ตามลำดับหมายเลข
เวลา 14.30 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางถึงบริเวณพิธี
เวลา 14.50 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นบนเวทีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกัน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 15.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าประจำจุดพร้อมจักรยาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้สัญญาณเริ่มปั่นจักรยานกิจกรรม "BIKE อุ่นไอรัก" ตามลำดับ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำขบวนปั่นจักรยาน กลุ่มข้าราชการและกลุ่มครอบครัว
การแต่งกาย : เสื้อยืดจักรยานพระราชทาน หรือเสื้อยืดโทนสีเหลืองหรือสีฟ้า สวมหมากกันน็อค

เกี่ยวกับกิจกรรม

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทาน พระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม

โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต – สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนคันคลองชลประทาน จนถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเข้าสู่เส้นทางจักรยานที่เรียกว่า “เส้นทางมงคล ทรงจักรยาน” ระยะทาง 6 กิโลเมตร จากนั้นจะย้อนกลับถนนคันคลองชลประทาน มาสิ้นสุดกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา รวมระยะทางทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือ www.chiangmai.go.th/bikeunairak2018 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวสาร

“เส้นทางมงคล ทรงจักรยาน”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2556

ในโอกาสดังกล่าว หลังจากเสร็จพระราชกรณียกิจประจำวัน ได้เสด็จฯ มาทรงจักรยานเพื่อออกกำลังพระวรกาย บริเวณพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ พื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเป็นต้นมา ประชาชนได้ใช้เส้นทางดังกล่าว ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ใช้งานได้ดีขึ้น ในการออกกำลังกาย เช่น ปั่นจักรยาน วิ่ง ตลอดจนใช้เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ จนถึงปัจจุบัน

เส้นทางเริ่มต้น จากวงเวียนราชพฤกษ์ ตามแนวรั้วด้านนอกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผ่านศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง , ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ , แยกวัดสวนพริก , หน่วยพิทักอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุยที่ 4 แม่แหะ เข้าภายในศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร และคณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

แผนที่

ภาพกิจกรรม