สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ระลอกเดือนเมษายน 2564) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

3991

ติดเชื้อสะสม

493

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

3483

หายแล้ว

15

เสียชีวิต

ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง