ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางการควบคุมไฟป่า ฝุ่นควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ เผยเชียงใหม่ มีจุดความร้อนน้อยกว่าพื้นที่ข้างเคียงในทุก ๆ วัน ส่วนกรณีค่าฝุ่นที่สูงติดอันดับโลกนั้น เป็นผลมาจากแอปพลิเคชั่นเลือกเพียงเมืองหลักของแต่

วันที่บันทึก :14/03/2023

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยถึงการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกัน ควบคุมไฟป่า และฝุ่น PM2.5 ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมรับเหตุไฟป่าฝุ่นควันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 และรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วน โดยมีเสียงสะท้อนขอให้มีการดำเนินการร่วมกันกับจังหวัดข้างเคียง จนนำไปสู่การทำข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน ทั้งการลาดตระเวน ดับไฟ ทำแนวกันไฟ รวมถึงการกำหนดห้วงเวลาในบริหารจัดการเชื้อเพลิง