ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่แตง พร้อมชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

วันที่บันทึก :15/03/2023

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง