จังหวัดเชียงใหม่ จุดความร้อนในพื้นที่ลดลง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง หากมีอาการให้รีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

วันที่บันทึก :15/03/2023

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2566 โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ได้รายงานถึงสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน พบว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อน 7 จุด และมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสรุปจุดความร้อนจากดาวเทียม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ข้างเคียงอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เกิดจุดความร้อนมากกว่า 4,000 จุด, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดจุดความร้อนกว่า 2,000 จุด, ราชอาณาจักรกัมพูชา เกิดจุดความร้อนกว่า 1,400 จุด และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกิดจุดความร้อนกว่า 400 จุด ประกอบสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีลักษณะเหมือนแอ่งกะทะ และการได้รับอิทธิพลจากทิศทางลมในช่วงนี้ ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีฝุ่นควันปกคลุมในพื้นที่อยู่บ้าง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง