จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ดีขึ้น พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างเคร่งครัด

วันที่บันทึก :15/03/2023

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถาการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่าปัจจุบันมีสถานการณ์ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายและผู้ติดเชื้อยืนยันลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 มีผู้เสียชีวิตเพียง 15 ราย อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ยังคงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เพียงพออย่างน้อย 4 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 เพื่อลดการเสียชีวิตและลดการสูญเสีย