ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสะเมิง รับฟังและแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ"

วันที่บันทึก :16/03/2023

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะหน่วยงานและประชาชนอำเภอสะเมิง เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”