รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนใช้ระบบแจ้งเหตุทางสังคม “ESS Help Me” ผ่าน Line @esshelpme เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการแจ้งเหตุ และสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

วันที่บันทึก :23/05/2023

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ฝากถึงประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ “ESS Help Me (Emergency Social Services)” ปักหมุด หยุดเหตุ ซึ่งนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าระบบดังกล่าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมที่สะดวก รวดเร็ว ใน 5 เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ เหตุข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือโดนทำร้ายร่างกาย, เหตุกักขังหน่วงเหนี่ยว, เหตุเสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ, เหตุผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และเหตุมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย