รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ถนนเส้นสามแยกต้นมะขาม-กาดบะป้าว ตำบลฟ้าฮ่าม 3 ใน 4 เส้นทาง ตามแผนการจัดระเบียบหลังเกิดวาตภัยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

วันที่บันทึก :24/05/2023

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร บริเวณถนนเส้นสามแยกต้นมะขาม-กาดบะป้าว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่งเป็นเส้นที่ 3 ใน 4 เส้นทาง ตามแผนการจัดระเบียบหลังเกิดวาตภัยเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีสายไฟฟ้า-สายสื่อสาร ได้รับความเสียหาย ห้อยระโยงระยางกันเป็นจำนวนมาก