สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จับมือภาคีเครือข่าย จัดโครงการหนูน้อยรักการอ่าน "ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้าง แรงบันดาลใจ" ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับตนเอง

วันที่บันทึก :25/05/2023

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off หนูน้อยรักการอ่าน "ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้าง แรงบันดาลใจ" เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับตนเองด้วยเรียนรู้และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน