รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประกอบพิธีฉลองพลับพลาที่ประทับรูปหล่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ ค่ายดารารัศมี อำเภอแม่แตง สำหรับเป็นที่สักการะของข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่

วันที่บันทึก :18/09/2023

วันที่ 17 ก.ย. 66 ที่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ค่ายดารารัศมี) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีฉลองพลับพลา และถวายราชสักการะรูปหล่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 3 ได้อัญเชิญรูปหล่อของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี มาประทับไว้บนพลับพลาดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่สักการะของข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง นอกจากนี้ ยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปี พระประสูติกาลของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี