สมาคมนครเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี นำช่างฟ้อน 3,226 คน ร่วมฟ้อนเทิดพระเกียรติฯ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ

วันที่บันทึก :19/09/2023

วันที่ 18 ก.ย. 66 ที่ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารสุพรหม สุเทพ คุรุประชา หอคำพระญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานเตรียมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี วันประสูติ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 เพื่อติดตามความพร้อมและรับทราบปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งการจัดเตรียมสถานที่ การจราจร ลำดับพิธีการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงามสมพระเกียรติ สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปี วันประสูติ จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด 2 วันเต็ม โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 23 กันยายน 2566 จะมีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตรย์ พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 150 รูป และเปิดนิทรรศการพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน จากนั้นในช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม กิจกรรมการแสดงฟ้อนเมือง หรือฟ้อนเล็บ ตามแบบคุ้มพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จากสมาคม ชมรม กลุ่ม โรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน 3,226 คน ร่วมฟ้อน เทิดพระเกียรติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี และในวันที่ 24 กันยายน 2566 จะมีการจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน กิจกรรมนันทนาการตลอดทั้งวัน และการแสดงดนตรีวงล้านนาออร์เคสตรา ตั้งแต่ช่วงค่ำถึง 21.00 น. จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นี้ เข้าร่วมรับชมกิจกรรมภายในงานได้ทั้งสองวัน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวล้านนา