นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับฟังรายละเอียดและความคิดเห็นในการกำหนดแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากคณะทำงานและภาคประชาชน

วันที่บันทึก :19/09/2023

วันที่ 18 ก.ย. 66 ที่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และวัดอินทขีลสะดือเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับฟังรายละเอียดและความคิดเห็นในการกำหนดแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากคณะทำงานและภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก