ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายนายก ปล่อยพันธุ์ปลา 200,000 ตัว ที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ด้านกรมประมงตั้งเป้า 1 ล้านตัว เพื่อสร้างแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

วันที่บันทึก :19/09/2023

วันที่ 18 ก.ย. 66 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย ปลากาดำ และปลาบ้า จำนวน 200,000 ตัว ที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2566 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำให้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รักษาระบบนิเวศ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมี ส่วนราชการ ประชาชน และชุมชนประมงท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ กรมประมง จะดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน 1,000,000 ตัว เป็นพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว