องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 อำเภอแม่ออน และ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึก :20/11/2023

วันที่ 17 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ 1 และอาคารประกอบ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งพบปะราษฎรในพื้นที่ และมอบเม็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระคัลแรกนาขวัญมาให้แก่เกษตรกร พร้อมกับร่วมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย