องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม " Mae kha walk Rally 2023 "

วันที่บันทึก :20/11/2023

วันที่ 18 พ.ย. 66 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม " Mae kha walk Rally 2023 " ที่บริเวณสะพานระแกง ริมคลองแม่ข่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบโมเดลเศรษฐกิจใหม่ให้พื้นที่บริเวณคลองแม่ข่า รวมถึงเกิดกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายแนวคิด " แม่ข่า " ให้เป็นวาระของเมือง สร้างโอกาสในการพัฒนาเมืองผ่านการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาต่อไ