จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2567

วันที่บันทึก :21/11/2023

วันที่ 20 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอมืองเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน